Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • THEO PARA: Waarom erkent Bouterse frauduleuze verkiezing Maduro?

THEO PARA: Waarom erkent Bouterse frauduleuze verkiezing Maduro?

19/02/2019 16:00

THEO PARA: Waarom erkent Bouterse frauduleuze verkiezing Maduro?

 

CONTRAPUNT - Als vervuilde kinderen op de stinkende vuilnisbelten van het olierijke Venezuela naar etensresten zoeken, miljoenen levensuren worden verspild aan wachten in eindeloze rijen voor lege supermarkten, overwonnen infectieziekten als difterie en poliomyelitis zich weer verspreiden, patiënten sterven aan behandelbare ziekten omdat er geen medicijnen zijn en miljoenen door armoede, honger en angst het vaderland ontvluchten,

Tekst: Theo Para

Een kleine politieke en militaire kliek zich verrijkt met corruptie en drugshandel, wat is die rumbo al socialismo (weg naar het socialisme) dan waard?! Marx draait zich om in zijn graf. 'Socialist' Nicolás Maduro heeft zijn hand overspeeld. Hij had gedacht, steunend op staatsgeweld, de gekozen nationale assemblee aan de kant te kunnen schuiven en te vervangen door een assemblee van aanhangers. Hij had gedacht met uitsluiting van oppositionele politici, bewierookt door gecensureerde media en met volledige controle van de kiesraad en het electoraal systeem, zich in mei 2018 voor een tweede termijn van zes jaar tot president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela te kunnen laten 'kiezen'. Maar de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) typeerde in haar officiële verklaring die meiverkiezing als 'een schandelijke dag voor de democratie in de Amerika's.' Zij stelde dat 'geconfronteerd met de kracht van de democratie in het regionale bewustzijn, dictator Maduro - zonder succes - heeft geprobeerd een democratisch vernisje te geven aan zijn totalitaire regime.'

De OAS nam stelling tegen het totalitarisme: 'Het totalitarisme en de democratie kunnen niet co-existeren. De verkiezingen in Venezuela waren een exercitie zonder minimale garanties voor de bevolking. Zij werden gehouden met een algemeen gebrek aan publieke vrijheden, met vogelvrij verklaarde kandidaten en politici en met aan de uitvoerende macht onderworpen verkiezingsautoriteiten zonder enige geloofwaardigheid. De verkiezingen werden gehouden met meer dan 300 politieke gevangenen achter de tralies en met de Staat die al zijn beschikbare hulpbronnen inzette voor de farce. Er kan geen democratie zijn zonder verkiezingen, maar Maduro heeft laten zien dat er verkiezingen kunnen worden gehouden zonder democratie.' De OAS sprak waarderend over de massale boycot van Maduro's verkiezingen: 'Ondanks al het lawaai van de staatsmachinerie in dienst van Maduro, hebben de democraten van Venezuela hun stem luid en duidelijk laten horen door zich massaal van stemmen te onthouden. Zozeer zelfs dat niet eens de verkiezingsautoriteiten van het regime dat konden ontkennen.'

De organisatie trok de conclusie om Maduro op basis van deze frauduleuze verkiezingen niet als president te zullen erkennen. Maar president Bouterse liet Suriname tegen het OAS-standpunt stemmen. Hij erkende de verkiezing van Maduro als rechtmatig. En, toen Maduro zich op 10 januari weer tot president liet inaugureren en verrassend de voorzitter van de gekozen Nationale Assemblee Juan Guiadó zichzelf, op basis van de grondwet, tot interimpresident uitriep, koos Bouterse voor Maduro. In het nationale conflict tussen totalitarisme en democratie koos hij geen neutrale positie zoals enkele andere landen deden, hij koos voor de 'president' van het totalitarisme. Suriname marcheerde - met de erkenning van de verkiezingsfraude en legitimiteit van 'president' Maduro - mee in de parade van dictaturen. Een parade waarin op de grootste trom werd geroffeld door Vladimir Putin.

Verlengstuk van Putin

permanent overleg

MADURO VERTROK ONMIDDELIJK na zijn diplomatiek echec, waarbij steeds meer landen hem niet meer erkenden als president, naar Moskou. Voor de Russische staatstelevisie zei hij de internationale eis om eerlijke presidentsverkiezingen naast zich neer te leggen en Putin om een 'permanent overleg' te hebben gevraagd. Hij bedankte Rusland voor de steun aan zijn regime. Chavéz en Maduro hebben in de schuldenval getrapt. In ruil voor kalashnikovs en ander wapentuig en miljarden Russische dollars, verkwanselden zij strategische olievelden en Venezolaanse eigendommen in Europa en de Verenigde Staten. Chavéz vergaf voor een lening van 1,5 miljard US dollar de Venezolaanse energiebedrijven in het Ruhrgebied in Duitsland aan Rosneft, het Russische staatsbedrijf voor olie en gas. Maduro deed hetzelfde voor 1,6 miljard US dollar met bijna 50 procent van de aandelen van Citgo, de raffinaderijen en energiebedrijven van PDVSA, het Venezolaanse staatsoliebedrijf in de Verenigde Staten.

Sinds de sancties tegen Rusland en Rosneft in 2014, na de Russische agressie tegen Ukraïne, zou Rosneft via Citgo trachten de sancties te omzeilen. De groeiende afhankelijkheid van Miraflores van het Kremlin, bleef niet zonder politieke gevolgen. Illustratief is de steun van het Venezuela van Chavéz en Maduro voor de Russische agressie tegen de onafhankelijke republiek Georgië in Oost-Europa. Poetin bezette gewelddadig delen van Georgië en orkestreerde het ontstaan van twee Russische koloniën in de bezette gebieden, de 'republiek Abkhazia' en de 'republiek Zuid Ossetië'. Venezuela behoort tot de vijf (!) landen in de wereld die deze 'republiekjes' erkent en daarmee steun betuigt aan het annexionisme van het Russische imperialisme. Deze schandelijke steun aan de gewelddadige schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van een klein land, demonstreerde dat chavistisch Venezuela was verworden tot een verlengstuk van Poetin in Latijns-Amerika. Die moreel ondergeschikte positionering staat haaks op de belangen en waardigheid van de Venezolaanse natie en verschaft aan het selectieve anti-imperialisme van Maduro tegen de VS een aura van hypocrisie. 

America first

OM HUN VERLENGSTUK in Caracas te verdedigen, wappert het Kremlin met de vlag van non-interventie. Luku suma e taki! Putin stuurde zijn trollen op pad en intervenieerde in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 door laster tegen Hillary Clinton te verspreiden en Donald Trump te promoten. Niet alleen Putin verwachtte veel van Trump. Ook Maduro stelde zijn hoop in de kandidaat van het etno-nationalistisch populisme. Citgo droeg financieel royaal bij aan het inauguratiefeest van president Trump. De 'waarheidsvinder' van Bouterse, Sandew Hira, zag in Trump de 'meest gematigde kandidaat' (!) in de Amerikaanse verkiezingen.

De gedachte dat America First zich zou beperken tot de Verenigde Staten, is wishful thinking gebleken. De exponentiële groei van het Amerikaanse wapenarsenaal, inclusief nucleaire wapens, wijst op oorlogsvoorbereidingen. De militaire optie ligt op tafel, zei president Trump met het oog op Venezuela, het Amerikaanse imperialisme klopt weer op de deur van Zuid-Amerika. Door tot pajongwaaier van Putin te verworden en het zelfbeschikkingsrecht van het Venezolaanse volk te schenden, heeft Maduro Venezuela tot strijdtoneel van de wereldmachten gemaakt. De bron immers van effectieve nationale soevereiniteit ligt in het telkens weer vormgeven van de zelfbeschikking in vrije, eerlijke en internationaal erkende verkiezingen. Vertrouwen is het cement van de natie. Als de bevolking zelf niet spreekt, niet erkend spreekt, dan zullen anderen zich opwerpen namens haar te spreken. Herstel van de democratie is de basis voor herstel van effectieve onafhankelijkheid en soevereiniteit.

Pay back time

THE DAILY OBSERVER kopte op 2 februari 2011: "Wikileaks says Venezuela's Chavéz funded President Bouterse's election campaign." Wikileaks had berichten van de Amerikaanse ambassade in Caracas weten te onderscheppen. Bouterse zou verschillende clandestiene bezoeken aan Venezuela hebben gebracht om Chavéz te ontmoeten. Bericht werd over een getuigenis van een informant van de NDP die vertelde dat Chavéz financieel en politiek de paarse campagne in 2010 steunde. De Venezolaanse voormalige putschist beloofde erkenning en steun aan Bouterse als hij de regering-Venetiaan kon verslaan. De Wikileaks-berichten over de inmenging van Chavéz in de Surinaamse verkiezingen, zijn in lijn met een belangrijke diplomatieke gebeurtenis. Op een bijeenkomst van Zuid-Amerikaanse staatshoofden op Trinidad sprak president Venetiaan de Venezolaanse president Chavéz aan, over de inmenging van zijn ambassadeur Francisco Simancas in de binnenlandse aangelegenheden van Suriname. Simancas leek meer dan met de Surinaamse regering, betrekkingen te onderhouden met Bouterse en zijn NDP. De partijpolitieke ondersteuning was wederzijds. In 2013 bracht presidentszoon Dino Bouterse, voorman van de Counter Terror Unit (CTU) en NDP'er, namens papa een solidariteitsbezoek aan de verkiezingscampagne van presidentskandidaat Maduro. Conclusie: de erkenning door Bouterse van de oneerlijke verkiezing van 'president' Maduro lijkt het logische gevolg van de chavistische inmenging in de Surinaamse verkiezingen van 2010 ten gunste van Bouterse en zijn NDP. Pay back time. ◊

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 2 februari

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina