Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • ‘Absoluut anders omgaan met het milieu’

‘Surinamers moeten absoluut anders omgaan met het milieu’

10/01/2019 19:30

Een beeld van de ravage welke de goudmijnbouw in het Meriangebied heeft veroorzaakt. Mijnbouw legt een steeds grotere druk op
de beschikbaarheid van waterbronnen.

Een beeld van de ravage welke de goudmijnbouw in het Meriangebied heeft veroorzaakt. Mijnbouw legt een steeds grotere druk op de beschikbaarheid van waterbronnen.  

FEATURE - “Wat we aan milieu en natuur hebben is in de eerste plaats niet voor buitenlanders, maar van ons en niet alleen om ervan te leven maar ook om te overleven.” Dit zegt nationaal milieucoördinator Winston Lackin. “Ik wil daarom dan ook een beroep doen op elke Surinamer om bewuster om te gaan met deze waarde die we hebben.”

Tekst: Wilfred Leeuwin

Beeld: dWT archiefl

Hij benadrukt dat Suriname vrijwel het rijkste land in de wereld is aan natuurschoon, met rijkdommen, die kunnen worden ingezet om de economie een bredere basis en diepere impact te geven. Aan de andere kant is het ook het meest bedreigde land als het gaat om de gevolgen van het opwarmen van de aarde. Het nationaal milieucoördinatiecentrum op het kabinet van de president komt dit jaar dan ook met gerichte actiepunten.

Er is wetgeving in voorbereiding, waarvan het belangrijkste ontwerp de Milieuraamwet is, die al bij het parlement ligt. Met de wetgeving moet de bewustwording van de burgers sterk worden beïnvloed, waarmee zal worden bijgedragen aan een breed draagvlak voor bescherming van het milieu en de natuur. Dit wordt onderdeel van het curriculum van het onderwijs, te beginnen bij de basisschool. Het thema milieu wordt direct verbonden aan toerisme en cultuur.

Belangrijke stappen

Terugkijkend op 2018 zegt Lackin dat Suriname niet alleen nationaal directe doelen en voornemens heeft gehad maar internationaal belangrijke stappen heeft gezet. Iets verder terugblikkend verwijst hij naar de verklaring van het land in 2017 bij de Verenigde Naties om zijn positie in de wereld als meest beboste land (93 procent), dat rijk is aan belangrijke eco- en biedsystemen, te behouden en te beschermen. Dit wordt niet alleen gedaan voor eigengewin, maar ook om de belangrijke rol die het land heeft voor de wereldgemeenschap om mee te werken aan het bestrijden van klimaatverandering. 

Suriname staat, door zijn lage kusstrook, op de eerste plaats van de tien meest bedreigde landen die getroffen kunnen of zullen worden door de gevolgen van de klimaatverandering. Die wordt mede veroorzaakt door het vernietigen van natuur en milieu.

Samenwerking

Maar de toezegging op het Wereldforum in 2017 en de voornemens voor 2019 kunnen volgens Lackin alleen gerealiseerd worden in samenwerking met andere landen. Die belofte staat dan ook niet los van de voorwaarde dat Suriname dringend behoefte heeft aan technische assistentie, geld en politieke samenwerking. "In 2018 hebben wij op verschillende internationale podia zowel ons technisch als politiek verhaal gebracht.

Wij hebben een smartgedachte gelanceerd als mogelijkheid om ook economische voordelen te behalen. In Latijns-Amerikaans verband heeft Suriname voorgesteld om samen met landen die in een soortgelijke positie verkeren, namelijk met natuurwaarden voor de wereld, een front te vormen om te onderhandelen met fondsen en landen die technische middelen én geld hebben. "Het is niet gemakkelijk om die zaken los te krijgen", zegt Lackin.

Conferentie

Suriname organiseert van 11 tot en met 15 februari de eerste conferentie van deze groep waar onder meer over onderhandelingsstrategieën gesproken zal worden. Het forum vaart niet langer alleen op het kompas van de rijke of invloedrijke landen, maar zal zelf met een smartplan komen voor zowel bescherming van de natuur als de eigen economische ontwikkeling.

Op deze conferentie zullen aspecten die klimaatverandering stimuleren op de agenda worden geplaatst. Het gaat om houtkap en groot- en kleinschalige mijnbouw waar het gebruik van kwik een ernstige bedreiging is voor de natuur. Hoewel met 0,02 procent de ontbossingsgraad in Suriname is te verwaarlozen, is het volgens Lackin toch een belangrijk agendapunt voor het land. Ontbossing zal in de toekomst economische ontwikkeling moeten bevorderen.

Rol Nimos

De Milieuraamwet waarin gedetailleerd staat hoe het land met zijn natuur moeten omgaan is erg belangrijk. Bij de uitvoering van de wetgeving zullen belangrijke instituten en ministeries, zoals het Nationaal Instituut voor Milieu en Onderzoek (Nimos) worden betrokken. Directeur Cedric Nelom voorspelt dat het instituut dit jaar een actievere rol gaat vervullen bij de technische uitvoering van zijn taken. Er is intussen instrumentarium aangeschaft om lucht- en geluidsmetingen te doen. "Wij gaan verder met technische voorbereidingen, bijvoorbeeld hoe Suriname nationale en internationale milieuverdragen, zoals het Parijs Akkoord van 2015, moet uitvoeren.

Het Nimos zal zich verder bekwamen op vooral juridische en technische aspecten." Nelom ondersteunt de gedachte voor groter milieu- en natuurbewustzijn en benadrukt in dit verband het belang van terugdringen van het gebruik van plastic. "Wij zullen als milieu-instituut hier veel meer over laten horen."

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 10 januari

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina