Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: Zesdeklas toets

SKORO TORI: Zesdeklas toets

06/09/2018 16:00

SKORO TORI: Zesdeklas toets

 

In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Tekst: Winston de Randamie

Foto / dWT archief

DE ELFJARIGE GIAN Grauwde van OS Devisbuiten slaakt een zucht van verlichting wanneer hij het positieve resultaat, geslaagd voor het mulo, krijgt. Het moment is voor hem en zijn familie aangebroken om van een welverdiende vakantie te gaan genieten. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de resultaten van de landelijke toets voor zesdeklassers van de basisschool (glo) op 15 augustus bekendgemaakt. Van de 10.805 kandidaten zijn 5.690 (52,66 procent) direct geslaagd voor het mulo. Dit is duidelijk lager dan het resultaat (56,63 procent) van vorig schooljaar. Op de Visnudathschool te Kwatta is 71,1 procent van de 88 kandidaten voor het mulo geslaagd. Directeur Haidy Lindveld is tevreden met het behaalde resultaat. Van de overige bijzondere scholen heeft de De Vrije School negen Go GLOers - studenten die hele hoge scores hebben behaald - en van de 63 kandidaten zijn vier afgewezen. Schooldirecteur Ellen Gaddum van de Petrus Donderschool vindt dat rekenen nog steeds een groot probleem voor de leerlingen vormt. Toch is de leiding van de school met 80 procent geslaagden heel tevreden met het behaalde resultaat. De school had vorig jaar meer geslaagden. Gaddum zegt dat de leerlingen zelf aangeven hoe moeilijk rekenen is. In het westelijk district Nickerie zijn de leerkrachten Nannekhan, Morsen en Moenilal heel trots op het resultaat van de leerlingen van hun school. OS 1 Nw. Nickerie heeft dit jaar zes Go Glo-ers en de leerling Simran Ragho heeft met zes tienen en een negen de beste score van geheel Suriname behaald. Simran geeft aan dat naast haar persoonlijke inzet ook de ondersteuning van de leerkracht en haar ouders tot dit resultaat bijgedragen heeft. Ondanks al de dyugu dyugu hadden sommige ouders toch een beter landelijk resultaat verwacht. Ze vinden dat zich dit jaar minder erupties binnen het onderwijs hebben voorgedaan.

Waarom een toets

MET DE LANDELIJKE glo-toets sluiten leerlingen in Suriname elk jaar officieel de basisschooltijd af. In wezen zijn toetsen of examens ontworpen om zo objectief mogelijk metingen weer te geven. Ze beoordelen leerlingen op basis van een reeks van vergelijkbare vragen, die onder bijna identieke omstandigheden gegeven worden en door een speciaal team beoordeeld worden. Toetsen zijn bedoeld om een nauwkeurige, ongefilterde meting te doen om erachter te komen wat een leerling op dat moment weet. Sommige onderwijsgevenden zijn van mening dat de cijfers van de leerkracht voldoende moeten zijn. Maar de realiteit leert ons dat de manier van beoordelen van leerkracht tot leerkracht op verschillende scholen, en zelf op dezelfde school enorm kan verschillen. Als het beoordelen van leerlingen enkel aan de leerkracht of de eigen school wordt overgelaten, bestaat de kans dat deze, onbedoeld en onbewust, subjectief is en het pygmalion-effect optreedt (zie kader). Dit kan betrekking hebben op het niet presteren en het gedrag in de klas, participatie, bevorderen van 'kansrijke' leerlingen ten opzichte van 'kansarme' leerlingen of aanwezigheid. Maar wanneer leerlingen een gestandaardiseerde toets afleggen, ontstaat er een duidelijker beeld van hun bereikte competenties. Met standaardisatie kan een grote hoeveelheid leerlingen echter tegen geringe kosten geëvalueerd worden en kunnen er in combinatie met een goed risicogericht toezicht minder inspecteurs nodig zijn om de kwaliteit van scholen te evalueren. Het is een instrument waarmee cognitieve kennis en inzicht worden getoetst. Een gestandaardiseerde toets is niet bedoeld om het werk van de leerkracht te vervangen. Het geeft wel een objectieve beoordeling van de prestaties van leerlingen weer. Een gestandaardiseerde toets wordt ook gebruikt voor vergelijking en verantwoording. De objectiviteit van een gestandaardiseerde toets levert vergelijkbaarheid van prestaties bij leerlingen op. Iets waar vooral ouders elk jaar naar uitkijken. De meeste ouders willen weten of hun kind aan de criteria van het Minowc voldoet, of hoe ze in verhouding tot vergelijkbare leeftijdgenoten staan. Recente onderzoeken tonen aan wat het grote belang is van een neutrale, objectieve toets bij het tegengaan van ongelijke kansen.

Nadelen

DE CENTRALE ROL van de overheid is vanaf 1976 met de komst van het Examenbureau steeds groter geworden bij de aanpak, het ontwerp en de uitvoering van de landelijke toets. Daarvoor waren er al onderwijsgevenden die met multiple choice toetsen bij repetities en examens werkten. Dit gebeurde in kleine besloten klassensituaties, maar ook in landelijk verband (Examenbureau). Leerkrachten klagen dat ze graag méér aan de ontwikkeling van leerlingen zouden wíllen doen, maar dat het uiteindelijk toch erop aankomt ervoor te zorgen dat hun leerlingen optimaal voorbereid zijn op de toets. Dit levert bij deze leerkrachten een spagaat op tussen wat ze graag zouden willen doen en waartoe ze, in hun ogen, worden gedwongen. Dat het behalen van een hoog slagingspercentage voor een school van groot belang is, blijkt uit de werkdruk die sommige scholen op hun leerlingen en leerkrachten leggen. In de laatste jaren is er een opvallende groei ontstaan in het verzorgen van studiebegeleiding. Deze studiebegeleiders zijn niet bepaald goedkoop en daarmee lang niet voor iedereen betaalbaar. Vaak is het ook zo dat in bepaalde gezinnen een 'falen is geen optie'-cultuur heerst en ouders zich schamen als het hun kinderen niet lukt naar het mulo te gaan, maar op bijvoorbeeld het lbo terechtkomen. Ouders geven ook aan dat ze graag het beste voor hun kind willen en zijn van mening dat de school die ondersteuning niet kan bieden.

Het Pygmalion-effect, ook wel het Rosenthal- effect genoemd, is een fenomeen dat er in het onderwijs kan worden geobserveerd en sluit aan bij de selffulfilling prophecy van Robert K. Merton. Het effect houdt in dat leraren, soms onbewust, verwachtingen hebben van bepaalde leerlingen. Met deze verwachtingen sturen ze impliciet de prestaties van leerlingen. Deze sturing kan zowel in positieve zin: hoge verwachtingen leiden tot betere prestaties als in negatieve zin: lage verwachtingen leiden tot slechtere prestaties. De sturing in negatieve zin wordt ook wel het Golem-effect genoemd. De verwachtingen van leraren zijn dus essentieel voor de prestaties van leerlingen. Wikipedia ◊ 

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 25 augustus.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina