Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • ‘Strafproces blokkeert waarheid Decembermoorden’

‘Strafproces blokkeert waarheid Decembermoorden’

20/11/2017 16:00

‘Strafproces blokkeert waarheid Decembermoorden’

 

ACHTERGROND - Na het vernemen van de strafeisen in de Decembermoordenstrafzaak is Sandew Hira er nog meer van overtuigd: Dit proces zal de waarheid over wat er op 8 december 1982 in Fort Zeelandia is gebeurd, niet boven tafel brengen. Het Openbaar Ministerie manipuleert volgens hem de informatie en er zijn personen wiens getuigenissen cruciaal kunnen zijn, maar die uit angst voor mogelijke repercussie hun zegje niet willen doen. Met de strafeis van twintig jaar cel wordt hoofdverdachte Desi Bouterse onrecht aangedaan.

Tekst: Ivan Cairo- beeld: dWT archief

SANDEW HIRA, BROER van de op 8 december 1982 vermoorde advocaat John Baboeram, begon in 2014 een proces om erachter te komen waarom, hoe en door wie zijn broer was omgebracht. Hij wilde daarom praten met Bouterse, de hoofdverdachte. Het spraakmakende interview werd - na een publieke briefwisseling tussen Hira en de verdachte - uiteindelijk gearrangeerd door Melvin Linscheer, destijds veiligheidschef van president Bouterse. In de opmaat naar het interview waarbij Hira verschillende bronnen in Suriname en Nederland raadpleegde en met verschillende personen sprak, kwam hij tot het besef dat de volledige waarheid niet gevonden zal worden via het op 30 november 2007 aangevangen strafproces.

Hira's initiatief veranderde toen, van het simpel voor eigen gemoedsrust willen weten wat er met zijn broer is gebeurd, in een proces van waarheidsvinding en verzoening. Het vraagstuk van politiek geweld dat zich vanaf februari 1980 -inclusief de Binnenlandse oorlog- heeft voorgedaan, moet worden opgelost. Er is nog veel oud zeer dat een diepe politieke en sociaal-maatschappelijke kloof heeft geslagen in de Surinaamse samenleving. In veel opzichten leek het vechten tegen de bierkaai. Behalve dat sommige bronnen in onder andere Nederland niet toegankelijk waren, hebben cruciale figuren onder wie politici als Ronnie Brunswijk (leider van het vroegere Jungle Commando) en ex-president Ronald Venetiaan niet willen meewerken aan zijn onderzoek. Venetiaan heeft hij niet rechtstreeks benaderd, maar via een oproep in de media. De oud-president heeft langs dezelfde weg laten doorschemeren dat hij niet stond te springen om een gesprek met Hira. Andere personen willen uit vrees hun getuigenis niet gepubliceerd hebben.

Wrok

Mensen met wie ik heb gesproken hadden dezelfde problemen als ik: wrok, haat, woede

"HET IS NIET begonnen als een missie. Er kwam een dynamiek die ik nooit had bevroed. Mensen met wie ik heb gesproken hadden dezelfde problemen als ik: wrok, haat, woede. Bij het innemen van standpunten begon de lijn te komen. Ik wilde ook geen enkele beperking van de overheid bij mijn onderzoek", zegt Hira. Naarmate hij met meer mensen sprak, kwam hij tot het besef dat "de Binnenlandse Oorlog de sleutel was tot oplossing van het 8 Decembervraagstuk." In de binnenlandse strijd zijn minstens 450 mensen om het leven gekomen: burgers, militairen en leden van de rebellerende groepen. Bij het contact met militairen die gevochten hebben in de Binnenlandse Oorlog werd Hira niet met open armen ontvangen. "Mensen zagen me als vijand. Er is niet alleen wrok vanuit de 8 Decembergroep, maar er is ook wrok tegen die groep, want jarenlang is alleen hun stem gehoord". Voor Hira was er dus meer aan de hand. Hij concludeerde ook dat indien er in de samenleving een grote aversie was tegen Bouterse vanwege de Decembermoorden, de ex-legerleider "nooit meer dan de drie DNA-zetels van 1987 zou moeten behalen". Ook werd het hem duidelijk dat de achterban van Bouterse niet gelooft dat de rechterlijke macht onafhankelijk is en dat haar leider een eerlijk strafproces krijgt. Die zal daarom ook niet accepteren als hij veroordeeld wordt en een poging zal worden gedaan om hem op te sluiten. "Je gaat ze niet kunnen overtuigen. Die mensen zijn toch niet dom en gek". Hira gelooft daarom niet dat de rechtszaak een oplossing zal brengen.

Leedmonopolie

DAT HIJ MET zijn initiatief tot waarheidsvinding de wind van voren krijgt van 'de 8 Decembergroep' neemt hij maar voor lief. "Ik behoor ook tot die groep. Ik ben ook nabestaande van 8 December", zegt hij schouderophalend. Het verbaast hem wel dat deze groep door de jaren heen de media heeft weten te domineren met haar standpunten, terwijl nabestaanden van de Binnenlandse Oorlog geen stem hadden. "Ik heb gezien hoe een relatief kleine groep enorm veel macht kan hebben in een land en de publieke opinie zodanig kan manipuleren, dat ze zichzelf steeds wijs maakt dat ze de meerderheid van het volk achter zich heeft. Dat zij de publieke opinie is, dat zij het moreel kompas is van de samenleving". Het kan er bij hem niet in dat deze groep "leed heeft gemonopoliseerd". Hira: "Mijn leed telt, maar dat van jou niet. Mijn verdriet telt maar dat van jou niet. Mijn haat is gerechtvaardigd maar jouw haat is niet gerechtvaardigd. Dat is iets dat mij heeft getroffen".

Zakelijk

OP 28 EN 29 november 2015 heeft Hira ruim acht uren met Bouterse gesproken te Brokobaka. Daarna zijn er ook contacten geweest. Is hij vrienden geworden met Bouterse? Nee! De relatie is puur 'zakelijk', zegt Hira. "Voor vriendschap moet je intensiever omgaan met elkaar en regelmatig over de vloer komen bij elkaar", voegt hij eraan toe. Met Linscheer is hij wel vrienden geworden. Die gaf trouwens de aanzet tot 'De getuigenis van Bouterse'. Volgens hem heeft Bouterse tijdens het interview "de waarheid" verteld. Uit zijn eigen analyse na het gesprek met de hoofdverdachte, gesprekken met anderen, het strafproces en publieke bronnen, komt naar voren dat Bouterse geen opdracht heeft gegeven om te doden. Toen er werd gemoord was de toenmalige legerleider ook niet in het fort. Hij was er voorstander van dat de vijftien mannen die waren opgepakt uit het land zouden worden verbannen. Hira gelooft dat toenmalig bataljonscommandant Paul Bhagwandas de motor was achter het bloedbad. Op zijn sterfbed zou hij dat ook hebben verklaard. De slachtoffers, onder wie Hira's eigen broer, zijn doodgeschoten omdat ze samenspanden om met de hulp van het buitenland een coup te plegen, zegt Hira.

Politiek requisitoir

Elgin heeft slap verhaal gehouden dat juridisch en wetenschappelijk totaal geen houdt snijdt

DAT AUDITEUR MILITAIR Roy Elgin tot strafeisen is gekomen, kan er bij Hira niet in. "Het relaas van Elgin is los zand, volledig los zand. Elgin heeft een slap verhaal gehouden dat juridisch en wetenschappelijk totaal geen hout snijdt", aldus de nabestaande. De conclusies van de aanklager kloppen volgens hem niet met de feiten. Hira: "Het requisitoir is een manipulatie van het onderzoek". Naar zijn zeggen heeft het OM veel getuigenverklaringen niet gebruikt en ook niet onderzocht. Beweringen dat er voorbereidingen werden getroffen om een coup te plegen zijn niet onderzocht om het tegendeel te kunnen aanvoeren in het requisitoir. "Als je die verklaringen weglaat, is het manipulatie van gegevens", vindt hij. Elgin had die getuigenverklaringen moeten ontkrachten door daar onderzoek naar te doen, maar dat heeft hij niet gedaan. "Daarom zeg ik: Dit requisitoir is een politiek requisitoir. Het proces is een blokkade voor waarheidsvinding". Ofschoon hij een financiële klap heeft overgehouden aan zijn initiatief en zich in de schulden heeft gewerkt, is Hira niet teleurgesteld dat hij ermee is begonnen. "Ik heb een financiële opdoffer gehad en dat was heel vervelend. Maar die schulden los je op een gegeven moment wel af." ◊

Dit artikel is verschenen in onze editie van 13 november

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina