Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • Communicatie in disbalans

Communicatie in disbalans

26/09/2017 15:00

Directeur Cliff Limburg van het Nationaal Informatie Instituut geeft elke dag via staatsradio SRS in het programma Bakana Tori op persoonlijke titel een ieder die tegen het bewind van de regering-Bouterse II is de wind van voren.

Directeur Cliff Limburg van het Nationaal Informatie Instituut geeft elke dag via staatsradio SRS in het programma Bakana Tori op persoonlijke titel een ieder die tegen het bewind van de regering-Bouterse II is de wind van voren.  

ACHTERGROND - Informatie is pas dynamisch en heeft pas zin wanneer er over en weer geluisterd, gelezen en gereageerd mag worden. Burgers mogen hun mening geven over de informatie die ze van de regering voorgeschoteld krijgen. Maar… en nu komt het: de regering wil vooral dat die reactie netjes gebracht wordt. Langzaamaan bouwt deze regering een ‘fort’ om de president en dat ten koste van ons aller intellect en fundamentele basisrechten.

Tekst: Euritha Tjan A Way - Beeld: Stefano Tul

U KUNT HET onmogelijk gemist hebben. De informatiesula die elke dag gefabriceerd en uitgegeven wordt door het Nationaal Informatie Instituut (NII). Daarnaast wordt elke dag via de staatsradio SRS het programma Bakana Tori uitgezonden waarbij de directeur van het instituut op persoonlijke titel een ieder die tegen het bewind is op een niet al te zachtzinnige wijze de wind van voren geeft . Onthoud… dat doet hij niet als directeur van het instituut, maar op persoonlijke titel. Onbezoldigd geraas en getier luidt de lezing.

Samenhangend consequent

Het is absoluut verwerpelijk dat deze machthebbers niet eens per ongeluk betrapt kunnen worden 

Het is echter deze zelfde regering die de directeur van het NII riant - daar kunnen we althans vanuit gaan - vergoedt om de informatie over ons te gieten waarvan men wil dat die ons bereikt. En ook deze zelfde regering die via de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) - want iets anders geloven we absoluut niet - verschillende radio en televisiestations aanmaant om gezagdragers en andere personen niet te beledigen. Het is de vraag of de SRS deze brief ook gehad heeft zodat de persoon Limburg ook een toontje lager kan zingen. Het is absoluut verwerpelijk dat deze machthebbers niet eens per ongeluk betrapt kunnen worden op samenhangend en consequent beleid.

Het laatste is helaas niet helemaal waar, want alle en nogmaals alle besluiten die deze gezagdragers en Boutisten nemen, hebben wel één doel. Het beschermen van hun charismatische leider - de man met een uitmuntend moordende strategie - Desi Bouterse. De aanmaning van de TAS komt amper weken na de aanname van de Wet Elektronisch rechtsverkeer, waarbij de parlementariër Stephen Tsang, artikel 152 van het Wetboek van Strafrecht geraffineerd uit de ijskast haalde en de samenleving er quasi onschuldig op wees dat beledigen van het staatshoofd al sinds de koloniale tijd strafbaar is. Met de aanname van de nieuwe wet zou hem en anderen digitaal beledigen ook strafbaar gesteld worden. Tsang beweerde toen bij hoog en laag dat de wet niets met muilkorven te maken had. Het is dus zeker puur toeval dat de TAS radio- en televisiestations aan deze klucht van een wet herinnert. Een wet die ons letterlijk mijlen ver terugzet in de tijd als het gaat om vrije meningsuiting.

De Kom

Artikel 152 van het Wetboek van Strafrecht stamt namelijk uit 1933, toen de gouverneur de absolute macht had in het wingewest Suriname. En sterker nog, het werd ingesteld om de onlusten rondom de activiteiten van Anton de Kom te temperen. Over De Kom zei Bouterse enige tijd geleden dat hij hem wilde eren door zijn stoffelijke resten in Suriname te laten herbegraven. Zou het dan niet logischer zijn deze wet te schrappen als eerbetoon aan de strijd die gevoerd is door De Kom voor minderheden? Het is namelijk dezelfde groep - de mensen die het moeilijk hebben - die nu via sociale media een uitlaatklep zoekt voor de frustraties die het Boutisme met zich meebrengt. Maar de man durft dat niet meer toe te laten, want wat doet dat zijn kleine hartje zeer.

Paarse koning

Alle zeilen worden bijgezet om regeringsbesluiten te verkopen als hemels

EEN NIET TE volgen hersenskronkel is hoe het trouwens mogelijk is dat het Boutisme - de zelfverheerlijking van het individu - niets wil weten van Nederland, maar wel een koloniale wet handhaaft die door dat land in Suriname is geïntroduceerd. Een wet die als enige doel had de onschendbare status van de koning of zijn vertegenwoordiging te willen handhaven. De achterliggende gedachte was bescherming van de koning of diens vertegenwoordiger omdat die geen uitlatingen deed die politiek getint waren. Dat kan je niet zeggen van deze president die hard van leer trekt tegen elk politiek tegengewicht wanneer hij zich op de berm de koning van paars waant.

Wat ook opmerkelijk is, is dat de regering de informatieverstrekking bijna aanpakt zoals de overheidscommunicatie in de grote communistische landen. Zie daar het rendement van de reizen naar China "om te zien hoe ze het daar doen." De regeringsleider wordt verheerlijkt, informatie wordt omkleed als nieuws en - alle media kunnen het beamen - kritische journalistiek en journalisten worden gemeden. Uitnodigingen komen zeer onvolledig vanuit het NII. Vaak gebeurt dat zodanig dat de media niet weten waar of wanneer de activiteit wordt gehouden. Het persbericht dat daarna verstuurd wordt en via alle overheidskanalen wordt gepubliceerd, druipt van de stroperigheid en mist elke relevantie

Zo word je doodgegooid met het aantal gronduitgiftes, maar een kans om eens te vragen hoe het zit met alle corruptieschandalen op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer, krijgt de pers absoluut niet. Alle zeilen worden bijgezet om regeringsbesluiten te verkopen als hemels, terwijl wordt voorbijgegaan aan essentiële informatieverstrekking. Hebt u bijvoorbeeld de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur horen vertellen hoe de nieuwe inschrijvingen zijn verlopen? Of wat zijn ministerie gaat doen tegen het aantal zittenblijvers? Maar wedden dat u wel weet dat de president in topvorm terug is van Cuba. En zeg eens, welke van deze items zou uw voorkeur hebben?

Spiegel

De vraag is of de directeur van de TAS dat zonder enige gewetenswroeging kan doen

ER VALT BOVENDIEN een lans te breken voor ons opvoed- en onderwijssysteem. Jonge intellectuelen worden bijna agressief gerekruteerd om te participeren aan deze regering. Zodra ze echter op de zo begeerde stoelen zitten, worden het pionnen van wie wordt gevraagd dat zij hun gezond verstand uitschakelen. En natuurlijk mag iedereen aspiraties hebben en is een carrière opbouwen gewenst, maar doe je dat tegen elke prijs? Want hoewel Bouterse anticipeert op een derde periode en als het aan hem ligt een levenslange regeertermijn, moet het individu zich nog elke dag in de eigen spiegel kunnen aankijken.

De vraag is of de directeur van de TAS dat zonder enige gewetenswroeging kan doen. Kortom met deze sula aan informatie, zonder dat de burgerij scherp en kritisch mag reageren wordt een zorgvuldig opgebouwde balans tussen vrije meningsuiting en informatie vanuit de overheid getransformeerd naar een staat van ongezonde disbalans. Het is van de zotte dat in een democratie een scherp en kritisch tegenwoord van de kiezer die gebruik heeft gemaakt van zijn stemrecht, strafbaar is. Op deze manier heeft het etiket democratie een flinke knauw te verwerken. Bovendien is het niet realistisch om als president niet tegen kritiek te kunnen wanneer je hoofdverdachte bent in een moordproces in eigen land én een buitenlandse veroordeling op zak hebt wegens drugsgerelateerde praktijken. Het is als boter op je kop hebben en in de zon staand verwachtend dat die niet zal smelten.

Horen

Iets anders dat steekt en dat nimmer onderschat moet worden, is de aard van het Boutisme. Dat laat zich definiëren als een bewind dat geen tegenstand duldt, getuige de moord op journalisten en platbranden van mediahuizen in de jaren tachtig. Een krachtig tegengeluid is in deze op zijn plaats. De jaren tachtig zijn al langer dan drie decennia achter de rug. De vrije pers en scherpe meningsuiting muilkorven zal in de wereld waar internationaal mee wordt gekeken naar landen als Suriname, nimmer meer op kunnen gaan. Ook niet als het etiket 'legaal' eraan geplakt wordt. Suriname zal nooit meer vallen voor dit type intimidatie. Wie oren heeft die hore… of is dat beledigend?

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina