Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: Effect van sociale media op jongeren

SKORO TORI: Effect van sociale media op jongeren

20/09/2017 16:00

SKORO TORI: Effect van sociale media op jongeren

 

RUBRIEK - In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Illustratie / Edward Wong Loi Sing

HET IS VOOR veel ouders een hele klus om met de invloeden van de sociale media op hun kind om te gaan. Jonge adolescenten vertonen nogal vaak afwijkend gedrag bij het gebruik van Facebook, WhatsApp en andere sociale mediawebsites. Ook in ons onderwijs worden leerkrachten dagelijks met de effecten van dit fenomeen geconfronteerd. Nog vers in ons geheugen is het geval van een veertienjarige voj-leerling die bij mij op de afdeling voor hulp kwam vragen omdat ze met zelfmoordgedachten rondliep. Deze gevoelens staken de kop op nadat haar vriend op een gegeven moment besloot amateurfilmpjes over hun seksuele escapades te verspreiden via sociale media.

We zijn zo immuun voor persoonlijk contact geworden, dat we iemand met een draai van een scherm kunnen contacten

Uiteindelijk moest na overeenstemming met haar vader externe deskundige hulp erbij gehaald worden. De schoolleiding besloot toen om veiligheidsredenen en voor de continuering van het onderwijsproces het meisje naar een andere school over te plaatsen. Een ander veel voorkomend negatief effect van het gebruik van sociale media is dat leerlingen er vaak teveel tijd op doorbrengen en veel minder tijd nemen om persoonlijk te socializen Ik ken een geval waarbij twee leerlingen via de sociale media hun relatie hebben uitgemaakt, terwijl ze zich in één ruimte bevonden.

We zijn zo immuun voor persoonlijk contact geworden, dat we iemand met een draai van een scherm kunnen contacten en een heel gesprek met die persoon in dezelfde kamer kunnen voeren, zonder een woord tegen die andere te zeggen. En dat is niet alles. Er zijn ook gevallen bekend van leerlingen die zoveel tijd op sociale sites doorbrachten dat ze onvoldoende tijd overhielden voor hun schoolwerk met alle noodlottige gevolgen van dien. Ann D. is een moeder van twee tienerjongens. Het gebruik van sociale media beschrijft zij als verslavend voor haar kroost. De jongens kunnen volgens Ann niet eens één seconde zonder hun mobiel. Ze zijn te vaak bezig met het versturen en ontvangen van foto's en filmpjes. Ann vindt het echter wel jammer dat scholen de digitale mogelijkheden van de moderne tijd onvoldoende in het onderwijs toepassen.

Oprichter van 'De Practitioner voor Jongeren' Elviera Waterberg heeft positieve ervaringen met het gebruik van sociale media onder haar jongeren. Waterberg is onderwijsgevende en coach voor jonge adolescenten. Ze is ontzettend tevreden over de manier waarop de groep van achttien jonge vrouwen omgaat met sociale netwerken. De jonge dames stimuleren elkaar via de digitale communicatie met positieve filmpjes en berichten. Als een lid van de groep een scheve schaats zou rijden, wordt die persoon volgens Waterberg door de groep zelf gecorrigeerd. De ngo heeft tot doel bij jonge vrouwen persoonlijke competenties te ontwikkelen die zij in hun verdere leven nodig zullen hebben.

Moderne communicatie

SOCIALE MEDIA ZIJN de meest gebruikte communicatiemethoden in de wereld van vandaag. Als we de miljoenen gebruikers in acht nemen, gaan we zoetjesaan moeten accepteren dat de verschillende sociale netwerken hier zijn om te blijven. Het gebruik van verschillende netwerken is in een aantal onderzoeken belicht. Onderzoekers zijn ook nagegaan of er een positieve relatie bestaat tussen het vertrouwen op en de participatie in sociale media en sociale media-gerelateerde gedragingen. Om gegevens te verzamelen werd een scanningmodel gebruikt om de houding van 362 middelbare scholieren te observeren. De bevindingen van het onderzoek tonen aan dat Facebook over het algemeen gebruikt wordt voor communicatie, entertainment en nieuws. Verder wordt Facebook volgens de studie vaker door scholieren gebruikt om foto's en liedjes te delen. De leeftijdgroep van twaalf tot en met 21 jaar heeft veel meer toegang tot sociale media dan elke andere groep.

Positieve invloeden

Sociale mediasites houden ons op de hoogte van gebeurtenissen over de hele wereld

SOCIALE-MEDIANETWERKEN KUNNEN zowel positieve als negatieve invloeden hebben. Maar de meeste mensen concentreren zich eerder op de negatieve invloeden die het gebruik van sociale media op de jeugd en de samenleving hebben. Van de perceptie dat sociale media alleen negatieve invloeden hebben, is het tegenovergestelde eerder waar. Sociale media kunnen bijvoorbeeld kostenbesparend werken bij het bellen en werken. Uit een onderzoek van www.statista.com blijkt dat er in 2018 ongeveer 2,67 miljard sociale netwerkgebruikers over de hele wereld zullen zijn. Dit betekent een stijging van 1,9 miljard vergeleken met 2014. Voor sommige volwassenen is het bezig zijn op sociale media verspilling van kostbare tijd. Bijvoorbeeld het delen van plaatjes, foto's en teksten op Facebook, Instagram en WhatsAppen worden gezien als een enorme tijdverspilling in tegenstelling tot tijd die op een betere manier geïnvesteerd kan worden. Sociale media kunnen aan de andere kant ook heel educatief en informatief zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is dat die als bron van vermaak voor de jeugd kunnen dienen waar ze hun favoriete liedjes en artiesten kunnen volgen. Sociale mediasites houden ons op de hoogte van gebeurtenissen over de hele wereld. De jeugd vindt het al zo moeilijk om de krant te kopen. Sociale media voorzien in de behoefte van de jeugd om informatie over wat er allemaal in binnen- en buitenland gebeurt. Bovendien kan sociale media helpen bij het zoeken naar de juiste informatie over vervolgopleidingen na de middelbare school. Zij verschaffen ook informatie over beurzen van onderwijsinstellingen over de hele wereld. Gedragswetenschappers beweren dat het gebruik van sociale media kan bijdragen aan het ontwikkelen van positieve sociale relaties. Het is volgens deze wetenschappers voor sommige mensen een belangrijke stap in het maken van nieuwe vrienden. Sociale media kunnen jongeren helpen om betere relaties te ontwikkelen door zichzelf beter te leren kennen en zichzelf in de toekomst zoveel mogelijk zelf te helpen. ◊

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 16 serptember.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina