Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • THEO PARA: Geen ‘politiek proces’, wel politieke gevolgen

THEO PARA: Geen ‘politiek proces’, wel politieke gevolgen

06/09/2017 12:00

CONTRAPUNT: Geen ‘politiek proces’, wel politieke gevolgen

 

CONTRAPUNT - Vanuit het kamp van de president- hoofdverdachte is met een antirechtsstatelijke campagne gereageerd op de strafeis van auditeur-militair Roy Elgin. Die eiste in het 8 Decemberstrafproces twintig jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen Desi Bouterse. De toenmalige dictator was, anders dan hij zijn aanhang voorhield, op 8 december 1982 wel aanwezig in het Fort Zeelandia, en is schuldig aan de moorden.

Tekst: Theo Para − beeld: Kabinet President & Panampost.com

DE TOON VAN de paarse campagne, met openlijke intimidatie van de rechterlijke macht, werd zo verontrustend dat de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten, Diego García-Sayán, zijn stem liet horen. Die wees Suriname op zijn plicht de onafhankelijke rechtsgang in het 8 Decemberstrafproces, te respecteren. Maar als de boodschap niet bevalt, doodt men de boodschapper. De megafoon van de president-hoofdverdachte, het Nationaal (Des)Informatie Instituut, ging onder de bezoedelde vlag van de Zelfamnestiewet fact free tekeer tegen de VN-rapporteur en beschuldigde hem van 'inmenging in de interne soevereine aangelegenheden'. Alsof Suriname zich via zijn Grondwet en internationale mensenrechtenverdragen niet ertoe heeft verplicht het mensenrecht op een eerlijk proces te waarborgen.

'Politiek proces'

Alsof het er niet om gaat de schuldigen van moord op vijftien voorvechters van de Surinaamse democratie 

DE SUBVERSIEVE STRATEGIE van de anti-rechtsstatelijke campagne is erop gericht gezag en functioneren van de rechterlijke macht, als kerninstituut van de rechtsstaat, te ondermijnen. De hoofdleuze van die strategie luidt: 'Het 8 Decemberstrafproces is een 'politiek proces'.' Sandew Hira, pro-daders nabestaande, columnist van Bakana Tori en 'waarheidsvinder' van de hoofdverdachte, noemde respectloos de rechters van de Krijgsraad 'politici in toga'. De paarse fractieleider, 'apostel' Misiekaba, zei misleidend dat het erom gaat 'Bouterse aan de hoogste boom te hangen.'

Alsof het er niet om gaat de schuldigen van moord op vijftien voorvechters van de Surinaamse democratie strafrechtelijk ter verantwoording te roepen en onschuldige verdachten vrij te spreken. Als een medicus verdachte zou zijn in een strafrechtelijk proces, dan maakt dat de rechtsgang niet tot een medisch proces. Het feit dat een van moord verdachte politicus bij zijn veroordeling politieke gevolgen voorziet, maakt een strafrechtelijk proces niet tot een politiek proces. De anti-rechtsstatelijke campagne poogt het onderscheid tussen aard (strafrechtelijk) en mogelijke maatschappelijke gevolgen (politiek) van het 8 Decemberstrafproces, te verdoezelen. Die benadering dient niet alleen ertoe de rechterlijke macht te intimideren en te beïnvloeden, het beoogt ook de politiek-electorale gevolgen van een veroordeling te reduceren. De hoofdverdachte droomt immers van 'Bouterse III'!

Rechtsproces

 

Louis

BINNEN DE ANTIRECHSTATELIJKE campagne durft niet iedereen zijn reputatie op het spel te zetten door de leuze van 'politiek proces', aan te heffen. Eugène van der San, de voormalige flitsminister van Justitie en Politie, nu weer directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, schreef dat er 'nog geen hard bewijs' (Starnieuws 27-08-2017) is, om te spreken van een 'politiek proces'. Hij koos ervoor te spreken van het '8 december rechts-proces' (idem), een duiding die ik, met een knipoog, heb gebruikt in de kop van dit essay. Het is natuurlijk voor de republiek Suriname een zeer ongewenste situatie dat de persoon van de president terechtstaat voor moord. Ons internationaal onbetekenend landje haalt met deze zelfdestructieve profilering zelfs The New York Times.

Maar moeten we aan deze morele wantoestand een eind maken door het '8 december rechtsproces te beëindigen' (idem), zoals onze ex-flitsminister bepleitte? Moeten we ter wille van de machtspositie van één persoon het beginsel van de rechtsgelijkheid, dat iedereen gelijk is voor de wet, vervangen door die van de politieke willekeur? De schending van de mensenrechten van de slachtoffers en nabestaanden verduurzamen? Suriname internationaal volledig isoleren? Of zou niet, zoals in alle beschaafde landen gebruikelijk is, de moordverdachte moeten terugtreden, om het presidentschap en de Staat niet te compromitteren? Voordat de hoofdverdachte president werd, was het 8 Decemberstrafproces al aan de gang. Door een moordverdachte, die overigens ook al een drugsveroordeling in Nederland op zak had, tot president te maken, heeft de Nationale Democratische Partij de integriteit en reputatie van de Surinaamse staat ernstig geschonden. Zij draagt een historische schuld die, zoals de expanderende staatsschuld toont, niet slechts van morele aard is.

Verzoening

HET LEVERT GEEN electorale populariteit op, om aan de bevolking te vertellen dat je jouw bestuurlijke en politieke macht misbruikt om jouw persoonlijke belangen te behartigen. De antirechtsstatelijke campagne voor straffeloosheid verkleedt zich dan ook graag als 'proces van verzoening en dialoog'. De lasterlijke aanvallen vanuit de staatsmedia en pajongwaaiers, op nabestaanden, mensenrechtenorganisaties en hun advocaten, die wel staan voor rechtsgelijkheid en een onafhankelijke rechtsgang, demonstreren hoe ongeloofwaardig hun leuze van 'verzoening en dialoog' is. Bisschop Karel Choennie van de rooms-katholieke kerk nam het initiatief tot een inclusief, breed gedragen proces van nationale verzoening, waarbij respect voor de Grondwet en onafhankelijke rechtsgang belangrijke referenties zouden moeten zijn. Hij kreeg het voor elkaar dat ook de OASsecretaris- generaal Luis Almagro en het Vaticaan van paus Franciscus, Suriname in de zoektocht naar genoegdoening en 'heling', wilden ondersteunen.

De regering zou hen wel moeten uitnodigen. Wat doet de regering van de president-hoofdverdachte vervolgens? Als Almagro op haar uitnodiging in Suriname is, schermt zij de secretaris-generaal af. Slechts de entourage van de hoofdverdachte, de apologeten van de cultuur van straffeloosheid, mogen spreken met de OAS-baas, in de illusie dat ze Almagro voor hun karretje kunnen spannen. Een illusie, omdat de mensenrechtencommissie van de OAS officieel de zelfamnestiewet van 2012 heeft veroordeeld als strijdig met de internationale mensenrechtenverdragen. En inzake de decembermoorden en Moiwanaslachtingbestraffing van de schuldigen heeft geëist. Als de regering echt voor nationale verzoening was, dan had ze het inclusieve initiatief van de bisschop met beide handen aangegrepen, de integriteit van zijn mediërende rol gerespecteerd en niet getracht hebben zijn initiatief te coupen of te neutraliseren. Een partij die ook op de stoel van de bemiddelaar wil zitten, zoekt hegemonie, geen compromis; geen verzoening, maar absolute macht. ◊

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 2 september

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina