Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • IVAN FERNALD: Reflectie op ons onderwijs - deel 7

Als de storm geluwd is, gaan we over tot de orde van de dag

27/07/2017 16:00

Als de storm geluwd is, gaan we over tot de orde van de dag

 

De onbevredigende resultaten op vwo en Havo hebben veel tongen losgemaakt. Eens te meer zijn wij met de neus op de feiten gedrukt. Het landelijk percentage direct geslaagden vwo is 54. Dat is een daling van maar liefst 10 procent. Voor Havo is het resultaat direct geslaagden 44 procent. Men schreeuwt elk jaar moord en brand over de tegenvallende examenresultaten maar als ‘de storm geluwd is’ gaat men echter over tot de orde van de dag.

Schuldvraag

Men is geneigd om een priemende wijsvinger te richten naar de onderwijsvakbond (BvL en ALS). Onderbrekingen van het onderwijs zijn namelijk nooit gunstig voor het onderwijsleerproces. Toch is er veel meer aan de hand. In de jaren 2010-2015 is de onderwijsvakbond coulant opgesteld geweest en waren ook de lesonderbrekingen als gevolg van acties van bus- en boothouders minimaal. Toch zien wij geen significant betere resultaten op alle niveaus.

Tekst: Ivan Fernald - beeld: Irvin Ngariman

De doorstroming binnen onderwijsinstituten maar ook tussen verschillende opeenvolgende onderwijsniveaus laat te wensen over. De kwaliteit en efficiëntie van het onderwijs zijn in het geding. De data geeft aanleiding tot grote bezorgdheid. Er is iets fundamenteel loos in ons onderwijs. Dat heb ik in een serie artikelen die in de afgelopen zes maanden zijn verschenen in de Ware Tijd via statistieken aangetoond.

Grote scholen

Het is alleszins gerechtvaardigd om de resultaten van Miranda Lyceum en Ewald Meyer Lyceum onder de loep te nemen. Deze schooltypen hebben het grootste studentenbestand en gezamenlijk dragen zij bij tot 56.4 procent van het totaal aantal examenkandidaten in 2017. Deze scholen die hoog scoren, verschillen onderling niet zoveel en blijven in de top 3 van best presterende scholen. Het percentage direct geslaagden van Miranda Lyceum was 68 in 2016 en het is nu 63. Het Ewald Meyer Lyceum valt terug van 63 naar 61 procent. Deze grote scholen hebben traditioneel aanvaardbare eindexamenresultaten. Heel lang was 'de kroon' weggelegd voor de Algemene Middelbare School (AMS) maar er heeft een verschuiving plaatsgevonden naar bovengenoemde Lycea.

De grootste neergang is bij de AMS van 59 procent naar 40 procent (19 punten) en bij Scholengemeenschap Kwatta van 45 procent naar 14 procent. (31 punten). Scholengemeenschap Nickerie valt ook terug, van 75 procent naar 60 procent in 2017. Wij moeten geen voorbarige conclusies trekken. AMS heeft ook in 2014 een significante terugval laten zien naar 47 procent terwijl er geen noemenswaardige lesonderbrekingen zijn geweest. Deze school heeft (met 23 procent) wel een relatief hoog herexamenpercentage. De statistieken laten zien dat een betrekkelijk groot deel slaagt voor het herexamen. Hopelijk zal het eindexamenresultaat tegen 60 procent uitkomen.

Uitschieters

Bijzondere aandacht verdient Scholengemeenschap Tamanredjo (SGT) met een percentage direct geslaagden vwo van 67 procent. Dat is het beste resultaat van alle (openbare) vwo-scholen in 2017. Deze 'kleine' school (met een aantal van 22 vwo-examenkandidaten) heeft het gepresteerd om significant beter te scoren in een turbulent jaar waarin de meeste scholen lagere cijfers halen. Het slagingspercentage is op SG Tamanredjo met 12 procent toegenomen ten opzichte van het jaar 2016. Er zijn wel grote schommelingen in prestaties van deze school in opeenvolgende jaren. In de afgelopen vier jaar was het resultaat direct geslaagden 46, 38, 55 en 67 procent. De absolute nummer 1 is het Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum (Ahaa) met een slaagpercentage van 89 procent. Deze particuliere school krijgt vanwege het particulier karakter een aparte beschouwing.

Reflectie Van Ons Onderwijs Grafiek

Het aanvoeren van stakingen als hoofdverklaring voor de landelijke teruggang in slaagpercentages is niet houdbaar. Daarvoor zijn de problemen te complex. Het landelijk slagingspercentage vwo is teruggelopen van 64 naar 54 procent maar er zijn scholen die ondanks de onderwijsstakingen en acties van bus- en boothouders beter gescoord hebben. Langdurige lesonderbrekingen kunnen een negatief effect hebben op de schoolprestaties indien er geen mitigerende maatregelen genomen worden om de achterstanden in te lopen. Leerlingen die op hun tenen lopen kunnen extra begeleiding krijgen.

Welke processen hebben zich op die scholen voltrokken? Is de schade beperkt gebleven door de toename van effectieve lestijden als gevolg van de inhaalmanoeuvres? Is de school bij machte geweest om leerlingen blijvend te motiveren en is er een cultuur waarbij leerlingen geleerd wordt om zelf op zoek te gaan naar informatie. Het internet is een onuitputtelijke bron van informatie.

Voorkomen beter dan genezen

De focus moet verlegd worden naar het voorkomen van acties die lesonderbrekingen tot gevolg hebben. Zo langzamerhand is het besef ontstaan dat overeenkomsten met en toezeggingen van de overheid slechts via harde acties afgedwongen kunnen worden. Vanwege diverse incidenten is er een gespannen relatie ontstaan. Het geschonden vertrouwen tussen de minister van Onderwijs en de vakbond moet worden hersteld en de wederzijdse goede wil moet worden getoond.

Vol verwachting wordt uitgekeken naar de prestaties van voj en glo. De uitslag zal respectievelijk op 4 en 16 augustus gepresenteerd worden. Men schreeuwt elk jaar moord en brand over de tegenvallende examenresultaten maar als de storm geluwd is gaat men echter over tot de orde van de dag. Indien de kernproblemen niet in kaart gebracht worden zal het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur geen doelgerichte maatregelen nemen. Het probleem wordt steevast verschoven naar het volgende jaar. Het is niet te verwachten dat er wel duurzame verbeteringen zullen optreden met betrekking tot de kwaliteit en rendement van ons onderwijs. 

Ivan Fernald

Ivan Fernald was twintig jaar directeur van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) en was minister van Defensie van 2005-2010 in het kabinet van president Venetiaan. Als manager bij RPBG heeft hij in de afgelopen vijf jaar ook de praktische kant van de economie ervaren en heeft hij de leiding gehad van Suriname Information Technology Training (Sitt). Fernald is momenteel parttime docent op het instituut voor opleiding van leraren (IOL). Er zijn eerder publicaties van zijn hand verschenen waarbij onderwijs in relatie wordt gebracht tot nationale ontwikkeling.

Dit artikel is in de krant van 25 juli verschenen

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina