Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • Verkiezing in Nederland - Droevige oogst

Verkiezing in Nederland - Droevige oogst

13/03/2017 19:00

ACHTERGROND - Twee dagen voor de verkiezingen kan het voor wat de uitslag betreft nog alle kanten op. Volgens de laatste peilingen wordt de VVD van premier Mark Rutte de grootste met zo’n 25 zetels, op de voet gevolgd door de PVV (23), het CDA (19), D66 (18), Groen Links (16) en de SP (15). De verschillen zijn echter zo klein en tweederde van de kiezers nog geen definitieve keuze heeft gemaakt. ‘Kijkend naar de verwachte oogst zijn Surinamers een zware achterstandgroep geworden.’

Tekst: Armand Snijders - beeld: AP

HUIDIG REGERINGSPARTIJ PARTIJ van de Arbeid (PvdA) van vicepremier Lodewijk Asscher komt er met twaalf zetels nauwelijks nog aan te pas. Opvallend is wel dat de Partij voor de Vrijheid (PVV) van populist en islamofoob Geert Wilders de afgelopen maanden heel veel terrein heeft verloren. In vorige peilingen stond de partij lange tijd fier aan kop (met op het hoogtepunt meer dan dertig zetels), de overige partijen ver achter zich latend. Maar de PVV-voorman dankt zijn populariteit vooral aan zijn ongenuanceerde boodschappen, die hij à la Donald Trump bij voorkeur via Twitter de wereld in gooit. Vooral moslims moeten het ontgelden. Hij maakte daarbij handig gebruik van de angst voor aanslagen door Islamitische Staat (IS) en de groeiende onvrede over de toestroom van vluchtelingen uit moslimlanden zoals Syrië. Wat Wilders betreft moeten moslims hun koffers pakken en moet de Koran in de ban worden gedaan.

Opmerkelijk is dat Surinaamse organisaties en politici naar aanleiding van zijn uitlatingen niet op de barricades zijn gaan staan. Immers, tienduizenden Nederlanders met een Surinaamse achtergrond zijn ook moslims en moeten zich door de vaak beledigende woorden ook aangesproken voelen.

Dat Wilders in de peilingen de afgelopen weken zo ver terug is gevallen, heeft verschillende oorzaken. Hij liet zich in de verkiezingsdebatten nauwelijks zien en het verkiezingsprogramma van de PVV omvat slechts een A4-tje waar niet uit blijkt waar de partij, behalve de moslimhaat, voor staat. Nu de verkiezingsdag dichterbij komt, gaat de voorkeur van veel Nederlanders uiteindelijk toch uit naar een betrouwbare leider met een duidelijke visie. Wilders is in veel ogen die leider niet.

Surinaamse achtergrond

Voor Surinamers is qua politieke participatie nog een wereld te winnen

BIJ DE VERKIEZINGEN staan slechts twaalf kandidaten met een Surinaamse achtergrond op het stembiljet, waarvan de meeste op voorhand op onverkiesbare plaatsen. Alleen Gladys Albitrouw (Denk, nr. 4) en Don Ceder (ChristenUnie, nr. 7) maken een kleine kans rechtstreeks te worden gekozen. Richard Moti (PvdA, nr. 15) moet hopen dat zijn partij ook in de nieuwe coalitie terechtkomt en kandidaten die boven hem staan een ministers- of staatssercretarisfunctie gaan bekleden, zodat hij opschuift en alsnog een stoel in het parlement krijgt. Volgens de Stichting Instituut voor Multiculturele Dienstverlening (Simud) is dit een "droevige" oogst. "Bij een enkele traditionele en een enkele nieuwe partij zien wij wat Surinaamse kleuren. Dat is het dan. Als ook jonge en talentvolle Surinamers hun energie hadden ingezet om de partijen te bestormen dan was het niet zo droevig gestemd met de deelname van Surinamers. Nu al zien wij bijvoorbeeld Turkse jongeren opkomen voor hun integriteit en bepaalde politieke partijen duidelijk laten merken dat zij er ook zijn. Zij grijpen de kans om te zorgen dat zij een factor zijn om rekening mee te houden door de aandacht van de media op zich te vestigen", zo stelt Simud op haar website.

"BIJ DE GROEP aan een politieke partij waarom er zo weinig Surinamers verkiesbaar op hun kandidatenlijst staan werd geantwoord dat zij op kwaliteit hebben geselecteerd." Volgens Simud kan het niet pijnlijker. "Te denken dan dat men er vanuit gaat dat Surinamers geïntegreerd zijn. Als wij de zaak objectief bekijken dan is er voor de Surinamers op het gebied van de politieke participatie nog een wereld te winnen. Kijkend naar de verwachte oogst van de komende verkiezingen dan zijn Surinamers een zware achterstands- groep geworden." Simud roept kiezers met een Surinaamse achtergrond op om een voorkeursstem uit te brengen op kandidaten met Surinaamse roots die op onverkiesbare plaatsen staan. Zodra zo'n kandidaat meer dan vijftienduizend stemmen krijgt, bestaat er een kans dat ze alsnog een plekje in de Tweede Kamer bemachtigen. "Mobiliseer dus uw vrienden, uw familie, uw kennissen en iedereen die in Suriname mag stemmen om op een kandidaat met een Surinaamse achtergrond te stemmen. Dan komen wij een heel eind!"

Denk

Denk is een van de weinige partijen die aandacht besteed aan Surinaamse onderwerpen

VAN DE PARTIJEN die voor het eerst aan de verkiezingen meedoen, heeft alleen Denk een reële kans om een of meer zetels in beslag te nemen. En dat is opmerkelijk, want als er één partij is die zich etnisch profileert, dan is het Denk wel. In november 2014 splitsten parlementariërs Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk zich af van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, omdat zij niet bereid waren hun vertrouwen uit te spreken in de opstelling van de eigen fractie in het integratiedebat en in het integratiebeleid van minister Lodewijk Asscher. Daags na hun afsplitsing maakten ze bekend te streven naar een nieuwe politieke beweging: Denk.

Het is een van de weinige partijen die in haar verkiezingsprogramma aandacht besteedt aan onderwerpen die ook betrekking hebben op Suriname. Denk wil dat het erfgoed in Suriname dat herinnert aan onder meer het slavernijverleden, zoals de oude plantages, wordt gekoesterd en in ere wordt hersteld. Daarentegen moeten namen in Nederland die aan de gruwelijkheden van datzelfde slavernijverleden herinneren, uit het straatbeeld verdwijnen. Vooral die van zogenaamde "koloniale helden", zoals de Coentunnel. De termen 'allochtoon' en 'autochtoon' moeten verdwijnen en de "racistische elementen" in de karikatuur van Zwarte Piet moeten worden afgeschaft. Verder pleit de partij voor het opzetten van een speciale politie-eenheid van duizend agenten die racisme en discriminatie moeten bestrijden.

Denk richt zich vooral op Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Dat is ook duidelijk te zien op de achttien personen tellende kandidatenlijst, waar nagenoeg alleen niet-blanken op voorkomen. Daartussen één kandidaat met een Surinaamse achtergrond: Gladys Albitrouw.

Sylvana Simons

Sylvana Simons

DE IN SURINAME geboren presentatrice Sylvana Simons was in eerste instantie een van de boegbeelden van Denk toen ze in mei vorig jaar tot die partij toetrad. Ze maakte grote kans om op een verkiesbare plaats te belanden. Ze bestempelde Denk als "een frisse wind in een dorre woestijn" en gaf aan zich als kamerlid vooral bezig te gaan houden met de "dekolonisatie van het onderwijs" en de "empowerment van vrouwen." Het leverde haar veel kritiek en de nodige bedreigingen op vanuit delen van de Nederlandse samenleving.

De liefde tussen Simons en Denk was echter van betrekkelijk korte duur. In december 2016 begon ze een eigen partij, Artikel 1. Als redenen voor haar vertrek gaf zij op dat Denk te polariserend te werk zou gaan, dat haar te weinig ruimte gegund zou zijn op het gebied van homo- en vrouwenemancipatie, en dat zij niet voldoende gesteund zou zijn door de partij toen zij bedreigd werd. Het leidde tot een knallende ruzie met het partijbestuur van Denk en aan populariteit verloor ze zienderogen. Met haar stap om Denk de rug toe te keren, gooide ze haar eigen glazen in, want Artikel 1 zal woensdag tijdens de verkiezingen volgens opiniepeilers met lege handen blijven.

Vast staat in ieder geval de de strijd na woensdag nog niet is gestreden. Omdat geen enkele partij als de expliciet grootste naar voren zal komen, zullen de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe coalitie naar verwachting uiterst moeizaam verlopen. Waarschijnlijk zijn vijf tot zes partijen nog om een meerderheid van minimaat 76 zetels bij elkaar te schrapen. Dat de PVV geen deel van die coalitie zal uitmaken, lijkt nagenoeg zeker omdat vrijwel alle andere partijen hebben aangegeven niet met Wilders te willen samenwerken.

Bruggenbouwer

Verkiezingen NL.Don Ceder Bew Kleur

Er is in ieder geval één opkomende ster met Surinaamse roots die bij de verkiezingen redelijke kans maakt gekozen te worden: Don Ceder. In de verschillende peilingen komt zijn partij ChristenUnie op vijf tot acht zetels uit, Ceder bezet de zevende plaats op de lijst. Ceder is in Nederland geboren en getogen, maar heeft een Surinaamse vader en Ghanese moeder. "Ik ben vooral opgevoed door mijn moeder en oma en opgegroeid in Amsterdam-Zuidoost. Ik heb veel familie in Suriname en ben daar vaak geweest, vorig jaar nog. Dus ik heb zeker een band met het land."

We moeten het als samenleving samen doen, ongeacht je kleur of religieuze achtergrond

Hij is met zijn 27 jaar een van de jongste kandidaten woensdag. Al op zijn 25e zette hij een advocatenkantoor in Amsterdam op en hij is tevens lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Dat hij nu een gooi doet naar een rol in de landelijke politiek, is volgens hem logisch. "Als advocaat bekommer is mij vooral om kwetsbare groepen, om mensen die het niet breed hebben en vaak gebukt gaan onder schulden. Dat is ook de reden dat ik mede-oprichter ben van het juristenkantoor Anti Incasso, dat landelijk optreedt tegen onrechtmatige vorderingen bij incassogeschillen en strijdt voor betere bescherming voor consumenten." Hij merkt op dat Nederland weliswaar ontzettend rijk is, maar dat een op de vijf gezinnen kampt met een enorme schuldenlast. Niet voor niets staan elke week duizenden mensen in de rij bij de voedselbanken. Ik kreeg op een gegeven moment het gevoel dat met wat ik doe vanuit mijn advocatenkantoor, het vaak dweilen met de kraan open is. Je helpt mensen 1 op 1, maar het echte probleem is het beleid. Maar vanuit de politiek zou ik wel degelijk iets aan de slechte situatie van veel mensen kunnen doen. Zeker met de ervaring die ik vanuit de praktijk meeneem. Ervaring die veel politici niet hebben."

Dat in Nederland partijen als Denk verrijzen die zich vooral richten op etnische groepen, vindt Ceder geen goede zaak. "Ik geloof niet in identiteitspolitiek gebaseerd op kleur. Ik snap de frustratie door onder meer discriminatie. Dat heb ik ook meegemaakt. Maar dat bestrijd je niet door partijen voor bepaalde groepen tegen elkaar op te zetten en op elkaar terug te vallen op basis van etnische achtergrond. Dat zie ik niet zitten." Hij heeft een andere visie, "op korte termijn kun je misschien successen boeken, maar op de langere termijn gaat het voor kiezers op een teleurstelling uitlopen". Dat geldt volgens hem niet alleen voor partijen die zich op migranten richten, maar ook voor partijen die zich vooral op de autochtone Nederlander richten", doelend op onder andere de PVV. "Ik wil als ik word gekozen een bruggenbouwer zijn, ik ben van mening dat we het als samenleving samen moeten doen, ongeacht je kleur of religieuze achtergrond."

Dat het er woensdag om gaat spannen, weet ook Ceder zeker. Maar hij heeft er vertrouwen in dat hij wordt gekozen. Of de ChristenUnie vervolgens ook deel zal uit gaan maken van een regeercoalitie, is volgens hem afhankelijk van de richting die de andere partijen op willen. "Onze partij is altijd bereid om te gaan praten. Maar we hebben een aantal kernwaarden waarover we geen compromissen zullen sluiten. Dus we zullen niet ten koste van alles regeermacht willen verwerven." 

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 4 maart 2017

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina