Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • De woestijntocht van Telesur

De woestijntocht van Telesur

23/02/2017 17:00

ACHTERGROND - Sinds jaar en dag is bekend dat het vaste net van Telecombedrijf Suriname (Telesur) sterk verouderd is. De noodzaak voor capaciteitsuitbreiding en structurele oplossingen worden niet betwist. Echter gaat de invulling en totstandkoming van deze mega operatie niet zonder slag of stoot.

Tekst: Anna Wielkens - beeld: Huwawei

WE ONTMOETTEN WAARNEMEND directeur Mike Antonius op zijn kantoor. Antonius maakte vorig jaar een gecompliceerde start in deze functie. De afgelopen maanden waren evenmin makkelijk toen er een aanvang werd gemaakt met de realisatie van het Telesur Nationaal Breedbandplan. Binnen Telesur staan namelijk niet alle neuzen in dezelfde richting als het gaat om de uitvoering van dit plan. Niet alle onderdelen ervan zijn even duidelijk en ontberen de volledige steun van voornamelijk de vakbond. Dat is mogelijk de reden waarom inhoudelijke en soms confidentiële informatie over de financiering en betaalkracht van het bedrijf, de afgelopen periode de media bereikten.

Toch geeft Antonius de moed niet op en is hij juist gemotiveerd en strijdvaardig. "Ik heb de afgelopen maanden een lange route afgelegd om dit plan uit te leggen. Op sommige momenten voelde het aan als een striptease. Ik werd zwaar aan de tand gevoeld." Ook in de Staatsraad werd hij niet gespaard. "Een tocht door de woestijn", zegt hij, dat moment voor de geest halend. "Uiteindelijk was op het plan inhoudelijk geen op- en aanmerking maar zaken worden voortdurend in de media verdraaid." Ondanks Antonius dat als storend ervaart steekt de handen in eigen boezem en is vastbesloten om de interne maar ook de externe communicatie van het bedrijf aan te pakken. Antonius gaat voor een nieuwe managementstijl. "We hebben al ATV-nieuwe stijl ingezet en nu volgt ook de introductie van PR-nieuwe stijl omdat we transparantie vooropstellen."

Koperen netwerk

Telesur werkt nu dus op een infrastructuur die ruim tien jaar te oud is

Hoe dan ook. De huidige vaste infrastructuur voldoet niet meer. Het koperen netwerk dat in 1981 is aangelegd kan de steeds groeiende vraag naar bandbreedtes en diensten die over internet geleverd worden niet aan. "Wat we zien is dat de kwaliteit van onze diensten afneemt, het aantal storingen toeneemt en onderhoud ons te veel kost", vertelt Antonius. "Vroeger was er één pc in huis waar iedereen gebruik van maakte. Nu gebruiken de meeste mensen smartphones met apps die alle bandbreedte consumeren." De levensduur van het koperen netwerk was gesteld op 25 jaar. Telesur werkt nu dus op een infrastructuur die ruim tien jaar te oud is.

Om de capaciteit van het netwerk te vergroten heeft Telesur een plan uitgezet om de koperen kabels en kasten te vervangen door glasvezel. Van de kast tot de klant, 'the last mile', zoals het in vakjargon wordt genoemd, worden de koperen kabels gehandhaafd. Antonius noemt dit een bedrijfseconomisch vraagstuk. "Het heeft met kapitaal te maken. De afstand van de kast tot de klant mag echter niet groter zijn dan een kilometer, dus er komen meer kasten."

Voor dit project moet het telecombedrijf diep in de buidel tasten, ruim 115 miljoen US dollar. Van deze investering moet het 15 procent zelf financieren. Het overige deel is geleend via de Staat bij de Export-Import Bank of China (Exim Bank), die alleen aan overheden leent. Een lening op de commerciële markt was voor het bedrijf niet haalbaar. "We zijn een commercieel bedrijf maar kunnen geen commerciële lening krijgen omdat we niet voldoen aan de gestelde eisen. De Eximbank heeft niet zonder meer de lening afgesloten maar heeft als voorwaarde gesteld dat die gekoppeld moet worden aan projecten die zowel de zakelijke markt, de overheid als de samenleving ten goede komt", vertelt Antonius.

Op basis hiervan is er gekeken naar de landelijke behoefte en mogelijkheden om extra inkomsten te genereren. Het project dat hieruit voortvloeide heeft een nationaal karakter waarbij de ontwikkeling van Suriname centraal staat, vandaar de naam Nationaal Breedbandplan. Antonius zegt de overwegingen te hebben gemaakt door te kijken naar need to have en nice to have voor het bedrijf. De focus is gelegd op het eerste. Met de huidige inkomsten wordt de kans klein geacht dat Telesur in financieel noodweer terechtkomt. "Maar we gaan om de drie maanden evalueren en elke maand controleren."

Argusogen

Telesur 2

De Telegraaf en Telefoon Werknemers Organisatie Suriname (TTWOS), de vakbond bij Telesur, kijkt met argusogen naar het nationaal breedbandplan. "We zijn niet overtuigd. Er is voor ons nog te veel onduidelijk, vooral wat de financiering, draagkracht en terugverdiencapaciteit betreft", zegt vakbondsvoorzitter Harvey Panka in bijzijn van ondervoorzitter Jerrel MacIntosh. Het tweetal benadrukt dat TTWOS niet tegen het plan is. De bond is zich ervan bewust dat de concurrentiepositie van het bedrijf versterkt moet worden maar is van mening dat een dergelijke grote investering met zorg genomen moet worden. "Het is een mooi plan maar niet alles hoeft in één keer uitgevoerd te worden. Als de capaciteit van het netwerk is vergroot en goed functioneert, kan gekeken worden naar alternatieven."

Door het plan volledig uit te voeren vindt de bond dat het bedrijf in een avontuur wordt gestort, wat gelet op de financiële situatie in het land slecht kan aflopen. Panka: "Alle bedrijven hebben het zwaar in Suriname. Onze zorg is dat Telesur Surinaamse dollars verdiend maar alle kosten in Amerikaanse dollars betaald." Het koersverschil ziet de bond als een 'verliespost' voor het bedrijf dat gedragen moet worden. "Als het zo doorgaat zullen we in zwaar financieel noodweer komen. Ik hoop dat we ongelijk krijgen for the sake of Telesur. De bond heeft een eigen zienswijze en we hebben er nog geen goed gevoel bij."

De TTWOS ziet liever dat het plan gefaseerd wordt uitgevoerd. "In eerste instantie zien we graag dat alleen datgene wat voor Telesur van belang is, wordt uitgevoerd want je moet er rekening mee houden dat de financiële situatie meespeelt waardoor mensen minder te besteden hebben en minder diensten gaan afnemen", calculeert MacIntosh. Ondanks de kritische houding van de bond door de directie wordt gewaardeerd, hebben ze niet de indruk dat er naar hen wordt geluisterd. Panka: "We zijn vooral tegen de manier waarop de overheid inbeukt op de bedrijfsvoering van Telesur. De raad van commissarissen heeft de prognoses dat de inkomsten van Telesur een vlucht zullen nemen mooi gepresenteerd maar als mensen geen geld hebben hoe ga je dan inkomsten genereren?"

Groter geheel

De bond wordt slecht geïnformeerd

Gardelito Hew A Kee, president commissaris van Telesur, zegt als nationalist naar het groter geheel te kijken. "Als wij dit plan niet uitvoeren doet iemand anders het voor ons. Alle besluiten die we nemen zijn op basis van verrichte onderzoeken en feiten."Ook Hew A Kee stoort zich aan de 'ongenuanceerde en onvolledige' berichtgevingen in de media. "Wij maken ons ook zorgen want als we het plan niet uitvoeren worden de problemen alleen maar groter." Suriname en Guyana zijn volgens hem de enige twee landen in de regio die het breedbandplan nog niet hebben uitgevoerd.

De bezorgdheid van de bond vindt hij ongegrond. "De bond laat zich slecht informeren. Wij hebben het hele plan uitgelegd aan het personeel waaronder de bond ook valt. Als zij er toch voor kiezen om iemand anders te geloven dan moeten ze dat zelf weten. De RvC en de directie zijn transparant geweest en hebben de bond zelfs gevraagd om zitting te nemen in de monitoringscommissie", zegt Hew A Kee.

De komst van glasvezel is toe te juichen. Over enkele maanden zullen klanten het verschil al merken. Dit is al een feit voor bewoners van het Doekhie Project, waar een proef is gedraaid. Waar nu bijvoorbeeld 2 MB aan data wordt geleverd zal met gemak verhoogd kunnen worden naar 10 MB. De directie is van mening dat de gratis internetdiensten, zoals bijvoorbeeld Messenger, Whatsapp en Skype over de ruggen van telecombedrijven, die de investeringen plegen verdienen. Daarom zullen de service modellen op een zodanige manier worden aangepast zodat het bedrijf eraan gaat verdienen.

e-Diensten

Glasvezel maakt tal van elektronische diensten mogelijk zoals e-Health - eenplatform om gezondheidsdiensten via internet mogelijk te maken; e-Education - een interactief leerproces tussen student en docent ongeacht de locatie; Safe-city camera - beveiliging over het land; e-Tax - een cloudsysteem voor het innen van belasting gelden; e-Agriculture - communicatie tussen apparatuur ter ondersteuning van de landbouw zoals onder meer waterstanden; e-Metering - het op afstand halen van verbruik informatie op meterstanden en GovGrid - het verbinden van alle overheidskantoren met elkaar, die centraal gekoppeld zijn. Maar ook moet gedacht worden aan entertainmentservices zoals IP TV, cloudstorage - opslaan van bestanden op internet, voice - het voeren van gesprekken met één of meerdere personen en Smart Homes (Internet Of Things) - alledaagse huishoudelijke voorwerpen die via internet bediend kunnen worden op afstand.

Met onder meer dit aanbod zijn de raad en directie ervan overtuigd dat de inkomsten van Telesur alleen maar zullen toenemen. Hew A Kee zegt dat de business case vrij conservatief is opgesteld en onder de zware omstandigheden in 2016 is opgesteld. Toch zijn er in dat jaar alleen meer dan twintigduizend nieuwe klanten aangesloten. "Het had meer kunnen zijn maar we hebben de capaciteit gewoon niet. Mensen zullen altijd bellen en data gebruiken, dus inkomsten zullen we altijd hebben. De wereld draait trouwens tegenwoordig op data. Daarnaast zullen onze onderhoudskosten drastisch afnemen want het huidig netwerk kost ons wat dat betreft door de veroudering enorm veel."

Het goede nieuws van Hew A Kees uitleg is dat de capaciteit wordt vergroot maar de consumentenprijzen ongewijzigd blijven. "Daar komen we niet aan. De klant krijgt dan waar voor zijn geld", belooft hij. Hew A Kee hoopt dat zijn opvolgers niet pas na dertig jaar gaan uitkijken naar vervanging van de glasvezelkabels want zoals de koperen kabels hebben ook deze een levensduur van twintig à dertig jaar.

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 18 februari 2017.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina