Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • Onderwijsstaking in vogelvlucht

Onderwijsstaking in vogelvlucht

25/01/2017 17:00

Onderwijsstaking in vogelvlucht

 

BEELDREPORTAGE - De onderwijsstakingen van de Bond van de Leraren (BvL) en Alliantie voor Leraren in Suriname (ALS) beleefden vrijdag hun negende dag. 'Onder deze condities gaan we niet terug.'

Samenstelling: Qu'yvorim Biervliet - beeld: Jason Leysner & Irvin Ngariman

DE LIDBONDEN VOEREN hoofdzakelijk actie om drie redenen: de uitvoering van de herwaarderingsovereenkomst, het mutatiebeleid met name op de A.R. Leeuwinschool en de ontslagdreiging van de leerkrachten van O.S. Uitkijk. Echter, er wordt nu een nieuwe eis op tafel gelegd: medezeggenschap bij het bepalen van de loonreeksen.

Dag 1:Hete hangijzers

DE SCHOLEN ZIJN nauwelijks begonnen na de kerstvakantie of vakbondsleider Wilgo Valies legt het onderwijs opnieuw plat. Maandag 9 januari toonde hij in een tjokvol theater Unique opnieuw zijn strijdvaardigheid. Zich richtend tot de regering zei hij zeer ontevreden te zijn over de gang van zaken. In afwachting op de herwaardering die zou terugwerken tot 1 oktober 2016 ontvingen onderwijsgevenden SRD 375 per maand. Dit bedrag blijven zij ontvangen tot volgende maand, waarna eind maart de herwaardering een feit zal zijn en terug zal werken tot 1 januari. Valies meent echter dat afgesproken was dat de herwaardering op 1 oktober zou ingaan. Hij verwijt de regering eenzijdig besluiten te nemen en wil inspraak, zoals volgens hem is overeengekomen.

Hete hangijzers op dit moment voor Valies zijn de herwaardering, het mutatiebeleid op de A.R. Leeuwinschool en de massa-ontslagaanzegging aan de leerkrachten van de openbare school in Uitkijk. Volgens hem gaat minister Robert Peneux tekeer als een briesende leeuw. "Laat de minister weten dat wij dit gedrag niet zullen accepteren", liet Valies optekenen.

Dag 2:Meer bemoeienis

Stakende Leerkrachten Massa _JL_

DE VAKBEWEGING BLIJFT sterk verdeeld. Fols roept haar lidbonden op niet mee te doen met de stakingsactie van de BvL en ALS. Fols-voorzitter Marcellino Nerkust heeft schriftelijk alle lidbonden opgeroepen het onderwijsproces normaal voortgang te laten hebben. Hen wordt gevraagd vertrouwen te hebben in het Fols-bestuur ten aanzien van de uitvoering van het herwaarderingsprogramma. Nerkust zegt dat tijdens een informatiebijeenkomst met de raadsadviseurs van de regering er geen enkel probleem is opgeworpen door andere bonden, onderwijsorganen en anderen om de herwaardering voor leerkrachten met twee maanden te verschuiven. Valies zegt als reactie op de informatie die minister Peneux aan De Nationale Assemblee (DNA) verstrekte, dat niemand anders dan de regering en de onderwijsvakbonden iets te zeggen hebben over de herwaardering. "Dit op basis van een gesloten akkoord van 1 april 2016", aldus Valies.

Peneux heeft het parlement gevraagd de herwaardering niet in verband te brengen met andere problemen zoals die op OS Uitkijk en de A.R. Leeuwinschool. De minister zei er bij dat de herwaardering geen aangelegenheid is van de bonden. Nerkust begrijpt niet waarom alleen bonden iets met de herwaardering te maken moeten hebben. Hij vindt het dan ook terecht dat bonden, scholen, directeuren en onderwijsgevenden worden geïnformeerd.

Nerkust sprak zaterdag nog over "een goed bezette buitengewone alv", heeft bij zijn leden geen ontevredenheid geproefd. Hij zag het nut ervan niet in, om in te gaan op de huidige verwikkelingen op onderwijsvlak. Valies vindt juist dat alle onderwijsstructuren de BvL en de ALS hebben aangewezen om namens hen te praten over de herwaardering. Valies houdt eraan vast dat woensdag de boel wordt platgelegd. Een bijzonderheid in het actiemodel van de ALS en de BvL is dat zij morgen op hun "eigen manier" de regering gaan benaderen. Hoe wil Valies niet verklappen.

Dag 3: Vruchtbaar gesprek

Vanaf morgen mag niemand van het oude team zich hier meer aanmelden

VALIES WORDT UITGENODIGD bij het parlement. Hij spreekt over een "vruchtbaar gesprek" met de leiding van het parlement en de vaste parlementaire commissie Onderwijs. In het bijna drie uur durende gesprek met de parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft zij beloofd dat er een gesprek komt met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de regering. De BvL- en ALS-voorzitter zegt dat er is gemanipuleerd met de informatie over OS Uitkijk. "Dit is slecht overgekomen bij het onderhoofd. Onder meer wordt ze ervan beschuldigd SRD 150 van de school te hebben weggenomen." Valies zegt dat mensen worden beledigd en slecht worden behandeld en daaraan zou een einde moeten komen.

Stellige bewoordingen Peneux

Naar aanleiding van de berichtgeving van de Ware Tijd 'Peneux zet leerkrachten OS Uitijk op straat', heeft minister Peneux van Onderwijs dinsdag in de DNA verklaart dat "geen enkele leerkracht is ontslagen". Maar zijn krasse en ondubbelzinnige taal op OS Uitkijk is opgenomen. In het SRS-programma 'Bakana Tori' werd gesteld dat de 'foutieve' berichtgeving van dWT aanleiding waren voor verscherping van de vakbondsactie. In de uitzending zei presentator Cliff Limburg: "Eigenlijk kan je zeggen dat de berichtgeving van de Ware Tijd heeft gemaakt dat de actie is verscherpt." De krant heeft als enig aanwezig medium verslag gedaan van de stellige uitspraken die de onderwijsminister dinsdagochtend heeft gedaan op OS Uitkijk.

Nadat Peneux zei dat de ontslagprocedure voor 32 leerkrachten zal worden ingezet, ontving hij applaus van ouders en leerkrachten. Op hetzelfde moment presenteerde hij een nieuw team van leerkrachten dat de school vanaf die dag zou moeten draaien. Dat ontslag voor Peneux vaststond, zette hij kracht bij met de woorden: "Vanaf morgen mag niemand van het oude team zich hier meer aanmelden." Daarop volgt weer gejuich en applaus. Pas nadat er forse kritiek ontstond na onze berichtgeving, krabbelde Peneux terug en matigde zijn woorden in het parlement.

Onderwijsminister Robert Peneux Met Nieuwe Leerkrachten OS Uitkijk

Dag 4: Samenbundelen

DE VIERDE ACTIEDAG van de stakende leerkrachten gaat in. Hun actie draait om drie zaken: de mutatie van leerkrachten van de AR Leeuwinschool naar het glo-niveau, de herwaardering van onderwijzers die per 1 januari zou ingaan, maar verschoven is naar maart en de ontslagdreiging voor leerkrachten van OS Uitkijk. "Wij willen heel graag terug naar school, maar onder deze condities gaan wij niet terug", stelde Valies. "Als wij nu in alle haast teruggaan naar school, zijn we volgende week weer op straat. De problemen moeten fundamenteel worden opgelost, want ze zorgen alleen voor demotivatie."

Dag 5: 'Alle scholen moeten plat!'

VALIES HEEFT ZIJN leden maandag in theater Unique opgeroepen om gezamenlijk andere collega's die normaal les geven, over te halen om ook te staken. "Alle scholen moeten down!", schreeuwde Valies. Hij heeft de leden opgeroepen om langs de scholen te gaan om de overige collega's op te trommelen. De staking gaat maandag 16 januari de vijfde dag in.

Vernomen wordt dat er al een oplossing is bereikt in de kwestie van gemuteerde leerkrachten van de A.R Leeuwinschool. Ook krijgt door leraren uit Nickerie en het binnenland. Onze correspondent in Nickerie constateerde dat in het rijstdistrict het onderwijsproces op de meeste scholen stillag. De leraren die de actie van hun collega's in de stad ondersteunen, verzamelden zich in hotel Concorde in Nieuw-Nickerie. Daar besloten zij het veld in te trekken om andere collega's die normaal lesgeven, over te halen de actie te ondersteunen. Intussen zijn de punten waarom er gestreden wordt de herwaardering en de kwestie van OS Uitkijk. Vernomen wordt dat er al een oplossing is bereikt in de kwestie van gemuteerde leerkrachten van de A.R Leeuwinschool.

Dag 6: Praten tegendovemansoren

Peneux! Kom uit je hol!

STAKENDE LERAREN HEBBEN dinsdag wederom geprotesteerd voor het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA). Met leuzen scanderend, zetten zij kracht bij hun eis over de directe uitvoering van het herwaarderingsprogramma. Terwijl de politie een horizontale lijn vormde voor het parlement, hielden de stakers zich keurig achter de menselijke lijn. Aangezien de actievoerders bij het parlement geen gehoor kregen, togen zij richting de Congreshal waar minister Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, samen met de raadsadviseurs van de president een presentatie hielden over het herwaarderingsprogramma.

"Peneux! Peneux ! Kom uit je hol!" schreeuwden de leerkrachten in koor. De minister liet zich uiteindelijk niet zien. Tenslotte werd de deur door de beveiliging voor de ogen van de leerkrachten, dichtgetrokken. Dit bestempelde voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leraren in Suriname (ALS) Valies als laf. "Peneux je bent laf." Dat de stakende leerkrachten nul op het rekest hebben gekregen op beide plekken is voor hen geen reden om de actie te beëindigen. Integendeel zegt Valies dat zij door strijden, totdat hun eisen zijn ingewilligd. De onderwijsbonden lijken in hun strijd meer steun van bondgenoten te krijgen.

De Landelijke Scholieren- en Studentenbond overwoog om ook leerlingen te laten meedoen aan de strijd van de leraren. Tijdens een spoedbestuursvergadering is dinsdag is dat voorgelegd aan de bestuursleden van de bond. Toch nam dit een andere wending; de studentenbond had maandag weer een ontmoeting met Valies, maar dat leverde niet het door de studenten gewenste resultaat. "Ons voorstel om een halve dag les te geven, is 100 procent afgewezen. De lerarenorganisaties willen niets horen van teruggaan naar school. Ze zeggen dat er geen weg terug is, zolang er geen oplossing komt", zei Edgar Sampi, voorzitter van de studentenbond maandag.

Valies had kort daarvoor al aan journalisten laten weten dat het voorstel om tenminste een 'halve dag' les te geven, moeilijk uit te voeren is. "We zitten in een zodanige situatie dat dit voorstel heel problematisch zal zijn om toe te passen", zei Valies. De leraren lieten maandag unaniem blijken dat zij geen les zullen geven, zolang er geen oplossing wordt bereikt. Mocht de studentenbond dinsdag besluiten om ook scholieren te laten meedoen aan de vakbond strijd van de leraren, zullen deze via de studentenbesturen op de scholen bereikt worden. De bond gelooft dat als de studenten zich voegen bij de lerarenstrijd, de regering haast zal maken om een oplossing te bereiken. Vorige week had de bond tijdens een spoedpersconferentie gezegd dat de strijd tussen de leraren en de regering meer een machtsspel is. De staking gaat dinsdag de zesde dag in.

Dag 7:Bouva belooft uitsluitsel

DNA-ONDERVOORZITTER MELVING Bouva sprak de stakende leerkrachten toe die een dag tevoren onverrichterzake van de volksvertegenwoordiging waren vertrokken. Bouva zegt dat hij zich bewust is van het protest van de leerkrachten. Hij beloofde om uitsluitsel te geven over de pogingen van het parlement om regering en bonden om de tafel te krijgen, zodat een einde kan komen aan de intussen anderhalve week durende staking. Bouva hield de actievoerders voor dat er vaste regels en procedures zijn waaraan personen zich moeten houden als zij het parlement wensen te bezoeken voor het indienen van een petitie of om aangehoord te worden. De ondervoorzitter vroeg de leerkrachten samen te werken naar een oplossing. Valies toont zich bereid om met de regering rond de tafel te gaan zitten.

Dag 8: Oppositie steunt staking

Wij willen dat onze kinderen goed onderwijs krijgen

'DE GEZAMELIJK OPPOSITIE zal de strijd van de leerkrachten vanaf vrijdag overnemen'. Dit statement maakten vertegenwoordigers van de partijen de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), Nationale Partij Suriname (NPS), Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop), Pertjaja Luhur (PL) en Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) donderdagmiddag voor het parlement. De leerkrachten hebben zich donderdag wederom naar het gebouw van de Nationale Assemblee (DNA) begeven om tot een oplossing te komen. Althans, deze belofte maakte de ondervoorzitter van het parlement, Melvin Bouva. Donderdag om twaalf uur zou de bond onder leiding van Wilgo Valies ontvangen worden. Rond half één was dat nog niet het geval. Valies gaf toen te kennen dat hij niet langer wilde wachten.

NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt dat de actie al acht dagen duurt, zonder dat zij een beweging zien naar een oplossing. "Wij willen dat onze kinderen goed onderwijs krijgen, Maar a kondre e pina." Volgens Rusland zijn de onderwijsgevenden midden in het traject van herwaardering in de steek gelaten. "Als de oplossing er niet is, gaan wij de strijd van u overnemen hier in het parlement", zei VHP-voorzitter Santokhi.

Volgens hem moeten alle vergaderingen worden uitgesteld, totdat een oplossing komt voor de stakende leerkrachten. "Als die oplossing niet komt zijn wij morgen fysiek met u om dat af te dwingen", aldus Santokhi. "Wij gaan samen met u morgen de zon trotseren omdat wij vinden a sari kaba. Vanaf morgen (vrijdag…, red.) is hetmi nanga yu", zei de strijdvaardige Marinus Bee van de Abop. "Wij vinden dat er nu geen tijd meer te verliezen is maar er moet gehandeld worden", zei Carl Breeveld van DOE. Ook Ingrid Karta Brink (PL) sprak de stakende menigte toe.

Stakende Leerkrachten Bij DNA_JL_ (8)

Dag 9: Pad van dialoog

STAKENDE LEERKRACHTEN LOPEN vrijdagochtend vanuit theater Unique, het zogenoemde stakingscentrum, naar het Kabinet van de President. Het bestuur van de BvL en ALS is samen met de Fols vrijdagochtend om elf uur uitgenodigd voor een gesprek op het kabinet. In een schrijven dat de minister donderdag heeft verstuurd naar voorzitter Wilgo Valies staat dat de regering het pad van dialoog niet heeft verlaten. De brief van minister Peneux is een antwoord op het schrijven van 13 januari dat Valies had gericht naar de bewindsman. Verder staat in de brief van de minister dat de bond op verschillende momenten is uitgenodigd om over het herwaarderingsprogramma te praten. Bij de laatste bijeenkomst die was gepland op 3 januari, met de raadsadviseurs heeft enkel Fols deelgenomen. De BvL liet toen verstek laten gaan. Ook zou Valies niet bereid zijn geweest om de beloningsreeks, die met de onderwijsbonden was besproken samen te presenteren aan onderwijsgevenden. Vrijdag is de negende actiedag.

Maandag geen school

Even later maakt Valies bekendgemaakt dat hij niet op het resultaat van het gesprek met de regering wil wachten. Hij heeft zijn leden opgeroepen om zich maandag aan te melden in het stakingscentrum. Nu al kan er geconcludeerd worden dat ongeacht de uitkomst van het gesprek is, het niet gegarandeerd dat er maandag weer normale lesdagen zijn.

Dag 10: Leerkrachten nog niet terug naar school

We hadden moeten praten en bundelen

HET WANTROUWEN NAAR de regering is groot. De leden van BvL en ALS hebben daarom besloten nog geen les te geven. Het besluit is maandag genomen tijdens een bijeenkomst in Mata Gauri. De actievoerenden willen concrete zaken vernemen van de overheid. Uit de onderhandelingen met de regering, die vrijdag en zondag plaatsvonden, is de leerkrachten aangeboden vanaf januari SRD 500 netto te ontvangen. Eerder was hen SRD 375 beloofd, maar dat bedrag zou worden opgetrokken.

Fols niet eens

Marcelino Nerkust heeft maandagmiddag op een persconferentie nogmaals benadrukt dat Fols niet eens is met de aanpak van BvL en de ALS. Hij maakte wel duidelijk dat hij steun aan Valies wil geven, maar dat zaken goed besproken hadden moeten worden. Nerkust vindt het een risico dat Valies op zijn eentje de strijd inging. "We hadden moeten praten en bundelen. Dat zou veel beter zijn geweest."

 

Dag 11: Voortzetting staking afhankelijk van regering

Stakende Leerkrachten Bij DNA_JL_ (4)

VALIES WACHT OP het antwoord van de regering wiens reactie bepalend zal zijn voor het wel of niet terug gaan naar school. Maandag heeft Valies een schrijven gericht aan de beleidsmakers, waarin enkele eisen zijn opgesomd. Bij de onderhandeling tussen de vakbonden en de regering die vrijdag en zondag hebben plaatsgevonden heeft de regering het voorstel van SRD 500 gedaan. Echter, de alv van de BvL/ALS heeft maandag het voorstel afgewezen, maar Fols heeft wel ingestemd. Valies eist een minimaal bedrag van SRD 3000 voor de leerkrachten. Hij zegt dat de verhoging niet in één keer uitbetaald hoeft te worden, maar gefaseerd over 2017 en 2018.

Kortgeding tegen BVL/ALS

De overheid heeft een kort geding aanspannen tegen BvL en ALS. Dat heeft raadsadviseur Eddy Jozefzoon van het Kabinet van de President dinsdag bekend gemaakt. In De Nationale Assemblee hebben leden van de coalitie de regering opgeroepen terstond ervoor te zorgen dat het onderwijsproces wordt genormaliseerd. Aan hen is gevraagd de rechten van de stakende leerkrachten te blijven respecteren, maar anderzijds meteen ervoor te zorgen dat het recht op onderwijs ook wordt nageleefd.

Dag 12: Valies noemt kortgeding intimidatiepoging

HET KORTGEDING VAN de overheid tegen BvL noemt Valies een intimidatiepoging om zijn organisatie klein te krijgen. "Rechter of geen rechter als er sprake is van onrecht zullen wij de strijd niet opgeven", zei Valies woensdagochtend in het stakingscentrum theater 'Unique'. "Dit is geen klacht tegen Valies maar tegen de leerkrachten", luidt zijn oordeel. De voorzitter heeft de dagvaarding via de deurwaarder ontvangen, om zich om half twee aan te melden bij het Kantongerechtsgebouw voor Civiele Zaken aan de Grote Combeweg. Hij noemt het opmerkelijk dat het kortgeding dinsdag is ingediend en woensdag in behandeling wordt genomen. De inmiddels twaalf durende staking lijkt nu uit te monden in een volksactie.

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 21 januari 2017.

 

 

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina