Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: Registratie of castratie?

SKORO TORI: Registratie of castratie?

28/12/2016 17:00

SKORO TORI: Registratie of castratie?

 

SKORO TORI - Wat te doen met pedofielen, registreren of castreren? In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Tekst: Winston de Randamie - illustratie dWT

DE ZEVENJARIGE MEGAN Kanka van de Amerikaanse staat New Jersey werd in 1994 verkracht en vermoord door Jesse Timmendequas, een crimineel met twee eerdere veroordelingen voor seksuele misdrijven tegen kleine kinderen. Na zijn vrijlating ging Timmendequas tegenover de familie Kanka wonen. Richard en Maureen Kanka begonnen na de gewelddadige dood van hun dochtertje een kruistocht om de wetgeving te wijzigen door te eisen dat de overheid verplicht wordt de samenleving op de hoogte te houden over zedendelinquenten. Hun argument was dat de wet van toen niet voldoende bescherming bood en dat Megan nog in leven zou zijn als de criminele geschiedenis van Timmendequas publiekelijk bekend was.

Megan's Law is de naam van een federale wet in de Verenigde Staten die is opgesteld naar aanleiding van de moord. Deze wet eist dat informatie over registratie van zedendelinquenten openbaar wordt gemaakt voor de gemeenschap, ter voorkoming van kindermisbruik en andere seksuele misdrijven. Megan's Law eist verder dat personen die van seksuele misdrijven tegen kinderen veroordeeld zijn, na vrijlating uit de gevangenis elke adreswijziging of tewerkstelling bij de politie melden. Deze meldingsplicht kan voor een periode (meestal ten minste tien jaar) of permanent worden opgelegd.

Individuele staten beslissen welke informatie beschikbaar gesteld wordt en hoe het moet worden verspreid. De informatie bevat meestal de naam van de dader, zijn foto, adres, datum van opsluiting en het delict. De informatie wordt vaak op websites en in kranten gepubliceerd en door middel van pamfletten of anderszins verspreid.

Daarnaast tekende president Barack Obama in februari 2016 de International Megan's Law die aanvullend bedoeld is om buitenlandse overheden te waarschuwen wanneer geregistreerde zedendelinquenten hun land bezoeken, en om informatie te krijgen wanneer zulke individuen de Verenigde Staten willen bezoeken. Daarnaast zullen paspoorten van geregistreerde zedendelinquenten een merkteken bevatten.

Registratie of castratier

Opgelaaid

De publieke discussie staat al op het verkeerde been. Want pedofilie speelt zich dichter bij huis af.

DE DISCUSSIE ROND pedofilie is ook in ons land recent weer opgelaaid. De samenleving werd opgeschrikt door het nieuws van volwassen mannen die op jacht gingen om seks met minderjarige jongens te hebben. Volgens de berichtgevingen zouden enkelen van deze mannen met het aidsvirus besmet zijn. De hamvraag die is opgeworpen: hoe beschermen we onze kinderen preventief tegen pedofielen?

Minister Robert Peneux van Onderwijs Wetenschap en Cultuur heeft in de media gespierde taal tegen kindermisbruik en kindermishandeling gebezigd. In de samenleving heeft men verontwaardigd gereageerd op zijn uitspraken over doodschieten en castreren van daders. Het gaat hier om 'predators' die puur hun ongecontroleerde driften en lusten willen botvieren en het liefst ondergronds. Hierdoor staat de publieke discussie al op het verkeerde been. Want pedofilie speelt zich dichter bij huis af. Een ouder vertelde mij dat ze haar vierjarige dochter bij vrienden van de kerk achtergelaten had. Het verhaal wekte wel enige argwaan. Natuurlijk hoeft het niet zo te zijn dat het overnachten van kinderen bij kennissen tot gruweldaden zal leiden maar het gebeurt te vaak bij deze alledaagse situaties dat kinderen ten prooi vallen aan pedofielen.

Psychoseksuele stoornissen

PEDOFILIE IS EEN term die wordt gebruikt voor het zich seksueel primair dus aangetrokken voelen van volwassenen tot kinderen die nog niet geslachtsrijp zijn, minderjarig zijn en nog niet de leeftijd om seks te beleven bereikt hebben. Dit fenomeen kwam reeds voor in het oude Griekenland. Plato beschreef deze praktijken in zijn werk Symposium. Het betrof veelal contacten tussen een man en een opgroeiende jongen (meestal tussen 12 en 18 jaar).

Volgens het zogenoemde Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), het internationaal gehanteerde classificatiesysteem van psychische ziektebeelden, valt pedofilie onder de categorie "psychoseksuele stoornissen" even als: fetisjisme, transvestitisme, voyeurisme, exhibitionisme, masochisme en sadisme.

Om de diagnose van pedofilie te kunnen vaststellen moet volgens de psychiatrie aan drie criteria voldaan worden. Volgens de DSM-IV-criteria is iemand pedofiel indien hij ten minste zes maanden herhaaldelijke intens seksueel opwindende fantasieën, seksuele drang of gedragingen heeft met betrekking tot kinderen in de prepuberteit (in het algemeen dertien jaar of jonger). Daarnaast gedraagt deze persoon zich naar deze drang en fantasieën. Bovendien veroorzaakt zo iemand duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden bij het slachtoffer. Als derde criterium is deze persoon ten minste zestien jaar oud en minimaal vijf jaar ouder dan het kind. Er hoeft dus geen sprake te zijn van daadwerkelijke seks met kinderen.

Ook binnen de samenleving wordt pedofilie beschouwd als een gestoorde seksuele geaardheid. Pedofielen kunnen bovendien nergens terecht en worden geacht zelf hun problemen op te lossen. Er is weinig begrip of empathie voor pedofielen. De roep in de samenleving is doorslaggevend geworden. Ze moeten gecastreerd en doodgeschoten worden. Door de taboesfeer en volstrekte afwijzing van pedofilie worden mensen met deze geaardheid aan hun lot overgelaten met alle gevaren en escalaties van dien.

Betere bescherming

Het is nu meer dan tijd dat de bescherming van het kind beter tot zijn recht komt

In Nederland heeft de Hoge Raad de pedofiele vereniging 'Martijn', vorig jaar verboden. De rechter bepaalde dat de vereniging voor acceptatie van pedofilie het seksueel contact tussen volwassenen en kinderen bagatelliseert en verheerlijkt. Die activiteiten zijn volgens de hoogste Nederlandse rechtssprekende instantie schadelijk voor kinderen en in strijd met de openbare orde.

In ons land wordt de roep naar preventief optreden en bescherming van onze kinderen tegen pedoseksualiteit steeds krachtiger. Te vaak worden de rechten van volwassenen in zedenzaken zwaarder gewogen dan de traumatische omstandigheden die slachtoffertjes na deze gruweldaden doormaken. De nodige slachtofferhulp blijft ook uit met de onoverkomelijke tragische gevolgen. Het is nu meer dan tijd dat de huidige wetgeving gewijzigd wordt, waardoor de bescherming van het kind beter tot zijn recht komt. De oproep aan het parlement is om in het belang van de bescherming van onze kinderen wetgeving in te stellen naar het voorbeeld van (International) Megan's Law, met publieke registratie van zedendelinquenten. Wij hebben recentelijk meegemaakt dat nieuwe wetgeving met betrekking tot het leningenplafond binnen 24 uur gerealiseerd kon worden. Met dezelfde voortvarendheid moeten we ons ook wettelijk bekommeren om onze kinderen.◊

Dit artikel verscheen in onze weekendbijlage van 24 december

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina