Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • ‘Vastgoede’ vrouwen op missie

‘Vastgoede’ vrouwen op missie

09/12/2016 17:00

‘Vastgoede’ vrouwen op missie

 

REPORTAGE - De Surinaamse vastgoedwereld staat bekend om de vele fraudeverhalen en oplichterij. Wetgeving, kennis, transparantie en integriteit kunnen de sector redden. Zes vrouwen, die vier kantoren onder één klap vertegenwoordigen hebben één doel; de bewustwording op gang brengen. ‘Maar het begint bij jezelf.’

Tekst: Anna Wielkens Beeld: Stefano Tull & privécollectie Renaissance Realty

DE KOFFIEGEUR HANGT uitnodigend bij de ingang van het kantoor. Het gepruttel van het koffiezetapparaat komt on-Surinaams over, gezien onze oploskoffiecultuur. Vier vrouwen zitten al te werken. Het oogt knus. De vijfde komt letterlijk binnen vallen en de laatste komt bijna onherkenbaar binnen in sportkleding. Snel duikt ze het kantoor ernaast in om zich om te kleden. Er wordt hartelijk gelachen om de gang van zaken maar tussendoor worden vragen gesteld en wordt onderling afgerekend en overlegd. Al snel wordt duidelijk dat er zes wereldvrouwen in een kantoor samen zijn gekomen die geen blad voor de mond nemen en vastberaden zijn om een stempel te drukken in de zakenwereld.

De vier bedrijven hebben per 1 november officieel hun intrek genomen in de Women Business center aan de Laan van Louisehof. Vol trots presenteerden ze het nieuwe onderkomen toen.

Omayra Bouterse, directeur van Renaissance Realty heeft door de jaren heen een sterke behoefte ontwikkeld om het imago van de Surinaamse vastgoedsector te veranderen.

De wet-en regelgeving wat betreft de vastgoedbranche is beschamend

Haar attitude, werkwijze en benadering zijn erop gericht om een duurzame relatie met haar klanten op te bouwen. Bouterse is van mening dat eerlijkheid en integriteit bij ethisch besef beginnen.

"De vastgoedbranche moet professioneler en transparanter. Ik denk niet alleen aan het geld. Natuurlijk wil ik ervan kunnen leven, maar ik wil mijn werk netjes en volgens de regels doen, juist omdat ik die verandering wil zien. Ik heb liever dat de continuïteit van mijn bedrijf gegarandeerd is." Ze vindt de wet- en regelgeving wat betreft de vastgoedbranche beschamend. "Zoals het er nu voor staat, zouden we ons moeten schamen om het voor onze nazaten achter te laten. De geldende wetten zijn sterk verouderd en hebben te veel mazen. Maar de overheid laat ook alles oogluikend toe en verandert regels op dagbasis", vindt ze. De onderneemster hekelt de werkwijze die nu veelal wordt gehanteerd.

Zo geregeld

VOLGENS BOUTERSE VRAGEN kopers te vaak aan een familielid of vriend om de verkoop te 'regelen', zonder er zich bewust van te zijn dat er veel meer bij komt kijken. "De vastgoedsector wordt overspoeld met mensen die een grote slag willen slaan en is overgeleverd aan de grillen van de malafide makelaars, taxateurs en notarissen. Natuurlijk zijn er ook eerlijke makelaars."

Omdat veel verkopers zich niet aan de regels houden, is de totstandkoming van prijzen niet transparant en worden die bepaald aan de hand van de verkoop van een andere woning in de buurt. "Een goede makelaar gaat daar niet mee akkoord, maar bepaalt de prijs op basis van een taxatie. Mensen moeten beseffen dat de aankoop van een woning een kostbaar bezit is. Het is een heel proces, dat goed advies en goede begeleiding vereist. Je kunt het niet overlaten aan iemand die bovenop de vraagprijs nog een percentage rekent om er ook aan te verdienen."

Bouterse ziet graag dat de bescherming van verkopers ter hand wordt genomen, de branche wordt gereguleerd en wet- en regelgeving met betrekking tot onroerend goed wordt aangepast. "Verkopers moeten weten dat ze hun grootste bezit toevertrouwen aan iemand die kennis draagt wat betreft de processen, het marktmechanisme maar vooral van juridische- en bouwkundige zaken en een flinke dosis mensenkennis."

Tussen de bedrijven door houdt Bouterse constant contact met Brigitte Zweers, haar secretaresse. Zweers is de stille toehoorder, maar is van alles op de hoogte. Af en toe knikt ze instemmend maar houdt zich liever buiten het gesprek.

Terughoudendheid

Zolang er geen hebzucht in het spel is, kunnen zaken soepel verlopen

DE WONINGSECTOR KENT veel uitdagingen die de makelaar graag aanpakt. Door de financiële crisis in het land merkt ze een bepaalde mate van terughoudendheid bij kopers. "Mensen hebben een afwachtende houding. Toch zeg ik altijd dat vastgoed op dit moment de beste investering is. Het is groen goud. Een woning is altijd nodig en de investering is nooit weg."

De leegstand van veel woningen in Suriname is voor haar een heikel punt. "Een leegstaande woning gaat tien keer sneller achteruit dan wanneer het bewoond is." Ze begrijpt de bezorgdheid van sommige verhuurders wel.

"Er is geen goede en duidelijke huurwet, maar maak desnoods goede afspraken met een huurder. Zeker als je in het buitenland zit." De alom bekende boedelproblematiek hoeft volgens Bouterse geen probleem te zijn als mensen het groter geheel zien. "Zolang er geen hebzucht in het spel is, kunnen zaken soepel verlopen. Mensen gunnen elkaar niet en gaan ver voor geld." Toch heeft ze succesvol kunnen bemiddelen in dergelijke zaken.

Wedergeboorte

Compi2

ZE GELOOFT DAT het moment van de waarheid is aangebroken om verandering te brengen binnen de Surinaamse makelaardij. De keuze van haar bedrijfsnaam en logo past daar helemaal in. Bouterse: "Het Griekse symbool delta in het logo (driehoek) staat voor verandering en Renaissance staat letterlijk voor wedergeboorte. De R in het woord Renaissance is voor mij de spiegel, (zelf)reflectie om constant mezelf te evalueren, stil te staan bij mijn en onze werkwijze, keuzes, de inzet van onze vaardigheden en competenties. Je moet jezelf constant verbeteren. Renaissance was ook een periode binnen de Europese cultuurgeschiedenis die volgde na een periode van moreel verval."

Bouterse werkt volgens bepaalde processen en structuren. "Daar helpt Desq (Development Education Savety and Quality) ons mee. Voordat we anderen gaan adviseren, moet het binnenshuis goed zitten", zegt ze. Bouterse vormt samen met Roxanna Baron en Danitza Defares het management van het adviesbureau. Het trio heeft de afgelopen jaren veel ervaring kunnen opdoen in verschillende bedrijven. Baron en Bouterse in Suriname en Defares in Nederland. "Onbewust doen mensen dingen en het loopt vaak wel goed maar er wordt niet volgens een bepaald structuur gewerkt. Voor ons is het een uitdaging om mensen mee te krijgen in veranderprocessen", zegt Defares. Naast onderneemster en adviseur is ze ook docent op het FHR.

Barron vult aan: "Als mensen te lang op één plek zitten, vinden ze het moeilijk om veranderingen door te voeren." Als voorbeeld illustreert ze een werkgever die vaak mooie plannen heeft, maar vergeet het personeel daarin mee te nemen. "Het veranderproces wordt dan tegengehouden door mensen die niet willen of het niet begrijpen. Wij zijn er om precies het werk dat mensen altijd al hebben gedaan op papier te zetten en te vertalen in processen, waardoor iedereen precies weet waar ze aan toe zijn en wat er moet gebeuren. Door de manier waarop wij het brengen, krijgen mensen door dat het soms geen ingrijpende veranderingen zijn maar tips om productiever te worden en efficiënter werker", aldus Barron. De vrouwen benadrukken dat werknemers moeten weten dat zij het gezicht zijn van het bedrijf waar ze werken en ook als zodanig daarmee omgaan. Bij bedrijven die ISO gecertificeerd zijn is het gemakkelijk omdat de processen beschreven zijn maar "niet iedereen kan dat betalen", zeggen ze. Aan de andere kant hoeft een certificering geen sta in de weg te zijn om processen te beschrijven en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Duidelijke regels en richtlijnen zijn veelal een goede start.

Samenwerken

RENAISSANCE REALTY WERKT ook nauw samen met Aruna Singh Assuraties van Aruna Singh en Kuh-Nah aannemingsbedrijf van Karin Kühn, de twee andere onderneemsters in het business center. "We zijn vier zelfstandige ondernemers onder één dak, die goed op elkaar zijn ingespeeld. In deze setting kunnen we klanten zo volledig mogelijk bedienen en adviseren. In onze Multifunctional bussiness women unit krijgen klanten een complete blauwdruk van hun leven", zegt Bouterse.

Kühn vertelt dat bewoners voor alle bouwkundige veranderingen aan hun woning een vergunning nodig hebben van het ministerie van Openbare Werken. "Ja, ook van een schutting. Het is eigenlijk bescherming voor de klant", zegt Kühn desgevraagd. "Er is alleen geen adequaat toezicht." Hierdoor verdwijnt het woongenot van bewoners, "zoals in de Gompertsstraat is gebeurd."

De regels voor alle nieuwbouwwerkzaamheden zijn volgens Kühn duidelijk. "Vanaf het ontwerp tot aan de begroting en de oplevering van de woning, weet iedereen in het vak wat er moet gebeuren. Kühn praat even rustig als ze oogt. Het enige is dat mensen veelal niet weten dat er bestemmingsplannen zijn waaraan zij zich moeten houden." "Dit is precies wat Desq wil", roept Barron. "Mensen moeten de visie en missie van hun bedrijf of werkgever goed door hebben en dat kunnen uitdragen", vindt ze. Ook wat bouwwerken moet de bewustwording op gang komen. Ook daar ziet Desq veel werk liggen. "Ik ga desnoods gratis op inspectie voor het ministerie voor Openbare Werken. Het enige dat ze me kunnen geven is vervoer en eten", werpt Barron nog op. Hiermee geeft ze aan hoe groot haar drang is om mensen de juiste kennis bij te brengen.

Renaissance R-ST

Niets in het leven is zeker. Maar om toch een beetje zekerheid te krijgen, is Singh er. Volgens de onderneemster moeten Surinamers zich beter gaan verzekeren. "Wat ik nu veel tegenkom, is dat alleen de verplichte verzekeringen worden afgesloten. Een simpele inboedel-, aansprakelijkheids- of levensverzekering kan je veel ellende besparen." De vele woningen die verwoest worden door brand of kostwinners die overlijden en het gezin ontredderd achterlaten zijn slechts enkele voorbeelden. Alle vier bedrijven zien hun toekomst, juist vanwege de uitdagingen, zonnig tegemoet. Wat bewustwording betreft hebben de onderneemsters nog veel werk te verzetten maar daar kiezen ze juist heel bewust voor. "Er is veel werk aan de winkel om een mindshift teweeg te brengen in Suriname.

Over vijf jaar zijn wij een begrip in Suriname en moeten mensen die op zoek zijn naar een adviesbureau, vastgoed makelaar, verzekeringsadviseur of aannemer automatisch bij één de vier bedrijven in onze business unit terechtkomen." De zakenvrouwen houden worden geregeld benaderd om samen te werken met andere bedrijven maar zijn wat dat betreft nog voorzichtig en kijken de kat uit de boom. Toch zijn ze met ingang van 1 december in zee gegaan met een kandidaat-notaris die alle notariële zaken voor de klanten zal behandelen. "Dit is in Suriname een unicum, daar een dergelijke samenwerking tussen een kandidaat en makelaar nog niet is vastgelegd. Zo kunnen wij een passeerklaar dossier aanleveren bij een notaris."◊

Dit arikel is verschenen in onze bijlage van 3 december 2016.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina