Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • 'Tijd van dromen is voorbij'

‘Crisis dwingt om slimmer samen te werken’

07/10/2016 17:00

‘Crisis dwingt om slimmer  samen te werken’

 

ACHTERGROND - De ICT-sector moet in 2020 ontwikkeld zijn tot een belangrijke pijler van het land. Dat is het doel van de ICT Associatie, vorig jaar beschreven in haar ‘Vision 2020’. Maar hoe wordt dat bereikt? Op die vraag wil de associatie samen met leden, stakeholders en deskundigen nu concreet antwoord geven.

Tekst: Carolyn Geerling beeld: Jason Leysner

HET IS RUSTIG op het terrein. Er staan enkele auto's en het gekleurde gebouw staat er statig bij tegen de blauwe hemel. Er heerst een serene sfeer bij het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR). Het instituut waar het creëren, ontwikkelen en groeien centraal staan. Het is daarom een bewuste keus van de ICT Associatie om deze locatie te doen dienen als de setting voor de eerste ICT conferentie met als doel: vooruitgang voor Suriname, gericht op ICT. Immers, informatie- en communicatietechnologie kan breed ingezet worden, heel breed.

In het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) wordt er druk gebrainstormd over het bereiken van het doel: vooruitgang voor Suriname, gericht op ICT. Bij de brainstormsessie is Vincent Kenswil, de secretaris van de ICT Associatie, aanwezig en ook andere leden van het bestuur van de associatie, deskundigen uit de IT-branche en zelfstandige ondernemers. Ze willen allemaal hetzelfde en discussiëren over de manier waarop de droom om informatietechnologie in elke sector te bevorderen, wordt gevisualiseerd.

Een touroperator moet ook in staat zijn om met ICT-middelen te werken 

"Bij ICT moeten we niet meteen denken aan mensen die coderen, hackatons en dat je een nerd moet zijn. Nee, een touroperator moet ook in staat zijn om met de ICT-middelen te kunnen werken en een meerwaarde te kunnen geven aan zijn of haar klanten." Meerwaarde voor een touroperator kan bijvoorbeeld gecreëerd worden door het bieden van internet aan doelgroepen, die het contact met de rest van de wereld niet willen verliezen, ook wanneer zij in het binnenland zijn.

De Vision 2020 is een optelsom van documenten die vanaf 1996 in opdracht van de overheid zijn opgesteld. Daarop is voortgeborduurd, want, zegt de associatie, het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Ze ging uit van de richtlijnen van de United Nations en de Sustainable Development Goals en een wereld waarbij iedereen verbonden is aan elkaar.

Information Society

HET DRAAIT ALLEMAAL om wat er om ons heen gebeurt: de wereld wordt steeds kleiner vanwege de 'information society' waar we naartoe gaan. Daarmee wordt bedoeld: een samenleving die gebruikmaakt van de technologische mogelijkheden om met elkaar te communiceren.

Denk daarbij aan Whatsapp-berichten om met elkaar in contact te zijn, online-boekingen als we willen reizen, creditcards en andere online betalingsmogelijkheden om buitenlandse en lokale betalingen te doen. Kenswil: "Alles wat de klok slaat, is mobiel connectivity en Internet of Things. Dat komt omdat in de afgelopen vijf tot tien jaar de technologie enorm is verbeterd. Het maakt nu niet meer uit waar van de wereld je bent, als je internet hebt kan je leven."

Onze infrastructuur moet ook op zelfrijdende auto's worden afgestemd

De wereld staat niet stil! Suriname heeft geen keus en is onderdeel van de technologische revolutie. Daarom kan onze samenleving niet anders dan ook de faciliteiten te creëren om mee te kunnen met de ontwikkelingen.

Een voorbeeld: zelfrijdende auto's bestaan al, elders in de wereld. Dus onze infrastructuur moet ook daarop worden afgestemd en we moeten al nadenken over de aanleg van onze wegen. "We kunnen niet meer zeggen, we doen het op onze manier, want dan kunnen we misschien na een tijd geen auto's meer rijden. Al is het over dertig tot veertig jaar", zegt Kenswil.

Connectivity

EEN VAN DE belangrijkste voorwaarden om de nieuwste ICT-mogelijkheden volledig in te zetten in de manier waarop we met elkaar communiceren, is dus ervoor te zorgen dat alle faciliteiten op de juiste plaats zijn.

Rajiv Hieralal, zelfstandig ondernemer en ook lid van de associatie, stelt nog een voorwaarde: "We moeten eerst weten waar we naartoe willen als land en vanuit die visie nagaan: hoe kan technologie daarin een grote bijdrage leveren? Als we bijvoorbeeld zeggen: we willen de voedselschuur zijn van de regio, dan moeten we nagaan hoe de technologie ingezet wordt om die voedselschuur te worden. Dus meer investeerders en meer transparantie. Alle processen moeten duidelijk zijn."

Alvin Venetiaan, die als Technical Manager gewerkt heeft bij de Suralco, merkt op dat het ook van belang is om op maat gesneden oplossingen door te voeren in bedrijven die de bedrijfsvoering beter kunnen maken. "Elke investering die je doet moet wel financieel te verantwoorden zijn. De mensen moeten begrijpen waar de kansen liggen. En die kansen grijpen ook." Wat Venetiaan uiterst belangrijk vindt: "Dat de plannen klaarliggen."

Genoeg gesproken

Achmed Neiih

ER IS AL veel gesproken en gezegd over dit onderwerp, zegt Kenwil. Nu is het de tijd om ook echt iets te doen! De ICT Associatie zal daarom een jaarplan 2017-2018 maken en het plan monitoren. In deze uitvoeringsdocumenten zal concreet staan wat specifiek in dat jaar uitgevoerd moet worden en hoe de meting van de vooruitgang zal plaatsvinden.

De associatie wil voorkomen dat Suriname achterloopt op de regio en op de wereld in 2020. De secretaris merkt op: "Mensen gaan zeggen: Suriname is lekker, ik zie het als een vakantieland. En misschien moeten we die keuze maken, maar dan hebben we hem samen gemaakt. Dan kunnen we zeggen: in Suriname kan je lekker primitief doen en dan ben je off the grid en daarvoor gaan we Suriname gebruiken. Maar laten we dan de discussie gedegen hebben gevoerd."

Samen met stakeholders, waaronder vertegenwoordigers van de regering, Canto en buitenlandse gasten, zullen de leden van de ICT Associatie de jaarplannen ontwikkelen en commitment vragen om deze sector te laten groeien. "Vierentwintig maanden vooruitkijken, is een uitdaging, maar we moeten ergens beginnen en dit is een aanzet. Deze huidige economische situatie maakt het juist zo dat we onder druk staan om dit tot een succes te maken. We hebben geen ruimte om tijd en geld te verliezen. Het dwingt ons om slimmer met elkaar samen te gaan werken."◊

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 1 oktober 2016

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina