Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • 'Onderhandelen in deze tijd is een toffe job'

'Onderhandelen in deze tijd is een toffe job'

21/09/2016 17:00

'Onderhandelen in deze tijd is een toffe job'

 

INTERVIEW - Harvey Panka is eind juli met een overweldigende meerderheid gekozen als vakbondsvoorzitter van Telesur. Behalve de zeggenschap van de bondsleden, wil het bestuur ook de geloofwaardigheid in de bond terugbrengen.

Tekst: Edward Steins - beeld: Irvin Ngariman

TWEE MAANDEN GELEDEN werd Harvey Panka gekozen tot voorzitter van de Communicatie Werknemers Organisatie Suriname (CWOS), de vakbond van Telesur. Dit is een van de grootste personeelsbonden in het land, dus dat brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Daarnaast gaat zijn werk als journalist en cameraman weliswaar in mindere mate gewoon door en hij heeft ook nog eens de zorg voor zijn gezin, onder wie vier kinderen. Toch verwacht hij zich in al die drukte staande te kunnen houden. "Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheden."

Panka zegt dat hij in de vakbeweging is gerold toen hij nog werkzaam was bij de Surinaamse Televisie Stichting (STVS). De werknemers waren niet tevreden over het functioneren van het toenmalige bestuur. "Zaken gingen niet goed. Een aantal van de collega's besloot toen om de oude garde weg te halen en men benaderde mij om deel uit te maken van het kandidaat-bestuur. Ik zat op de productieafdeling als cameraman en besloot het toen maar te proberen. Dat was in de periode 1997-1998. Ik werd gekozen en in de eerste periode was ik tweede secretaris, onder-voorzitterschap van wijlen Henk Shields. Niet lang daarna werd ik eerste secretaris. Bij de behandeling van issues met de directie zat ik er dus bij. Ik begon aan het vakbondsleven te wennen."

Ik werd gevraagd om actief deel te nemen in de vakbeweging

"In november 2002 trad ik in dienst van Telesur op de afdeling Algemene Televisie Verzorging, ATV. Ik sloot daarmee mijn eerste actieve periode in de vakbeweging af. Shields was intussen ook voorzitter geworden van de CWOS. Ik sloot mij op aandringen van hem direct als lid aan. Echter, mij overkwam na enige tijd weer hetzelfde als bij de STVS; ik werd gevraagd om actief deel te nemen in de vakbeweging, omdat de jongeren niet tevreden waren over de ouderen in het bestuur.

ATV-cameraman Martin Ooft, inmiddels wijlen, startte dat veranderingsproces. Sinds het voorzitterschap van Cyriel Daal waren er namelijk geen verkiezingen meer gehouden. Na de moord op Daal in 1982 vertrokken veel Surinamers naar Nederland, waaronder een groot deel van het toenmalige bestuur. Shields, die commissaris was, nam over. Dus Shields was voorzitter vanaf die tijd en Ooft was van mening dat hij plaats moest maken. Hij diende een motie in, wat een heel gehaal en getrek werd. In 2010 kwam Shields te overlijden en Wilfred Meyer, die ondervoozitter was, nam over. De druk werd echter voortgezet voor het uitschrijven van verkiezingen. Echter, Ooft overleed ook in 2010 en hij heeft de verkiezingen in 2012 waarvoor hij zo hard heeft gestreden niet kunnen meemaken."

Dyugudyugu

Telesur

DE VERKIEZINGEN WERDEN georganiseerd met de nodige dyugudyugu, vernieuwing kan immers pijn doen. Er werd een lijst ingediend van een kandidaatbestuur onder leiding van Jerrel Mac Intosch. "Sinds het overlijden van Shields had ik mij afgezonderd. Mac Intosch moedigde mij aan om toch mee te doen en zo trad ik toe tot de lijst." Vier van de personen van die lijst, onder wie Panka, werden toen gekozen.  Zij maakten samen met de andere leden van het oude bestuur deel uit van het nieuwe team. Er wordt namelijk binnen Telesur gestemd op personen. Zij gingen vooral voor de ervaring en na die vier jaar besloten zij bij de nieuwe verkiezingen weer mee te doen.

"Ik zag het voorzitterschap niet zitten, maar na aandringen van Mac Intosch besloot ik de uitdaging te aanvaarden", vertelt Panka.  Als formateurs hebben zij een kandidatenlijst van elf man samengesteld, een campagne op touw gezet en alle afdelingen van Telesur in alle districten bezocht. "We hebben ons sterk gemaakt voor verbetering van de communicatie en transparantie van de bond naar het personeel toe. We hebben getracht het vertrouwen van de mensen in de organisatie weer te vergroten. Blijkbaar is het gelukt aangezien alle leden van onze lijst massaal zijn gekozen."

Betrokkenheid leden

Harvey Panka _IN (4)

PANKA IS MET zijn 43 jaar de jongste voorzitter die de bond heeft gekend. Komende week, 23 september, wordt hij 44 jaar. Zijn strategie is door goede samenwerking met zijn overige bestuursleden het vele werk voortvarend te doen. Maar de leden worden volgens hem ook betrokken bij het geheel, want hun stem telt niet alleen tijdens de verkiezingen, maar ook nadien. "Een voorbeeld is de mening van de leden bij het sluiten van een nieuwe cao met de directie. Misschien willen zij bijvoorbeeld geen loonsverhoging, maar iets anders, zoals een auto." Dat moet goed gecommuniceerd worden. Verder moet je als bond ook een goede verstandhouding hebben met de directie. En dit kan weer worden herleid naar een goede communicatie. De problemen die de bond afgelopen periode heeft ondervonden, zijn allemaal veroorzaakt doordat er geen goede communicatie aanwezig was. Zaken kunnen daardoor een eigen leven gaan leiden.

Gelukkig is die communicatie de afgelopen tijd danig verbeterd en werken wij aan de verdere ontwikkeling daarvan. Tenslotte ben ik als voorzitter 1 x 24 uur in dienst van de leden en ook voor hen beschikbaar. Komt het voor dat ik niet kan opnemen wanneer ik word gebeld, dan bel ik terug. Ik ben bewust van mijn verantwoordelijkheden en ga die niet uit de weg." Het voorzitterschap ervaart Panka als hectisch. "Van buiten lijken een heleboel zaken best simpel, maar eenmaal in de brouwerij is het heel anders. Via de app wordt er dagelijks gecommuniceerd met de andere bestuursleden om van de laatste informatie op de hoogte te zijn. Het streven van ons is om het beter te doen dan de vorige besturen. Zij hebben ook wel zaken goed gedaan die wij ook zo hebben overgenomen."

Goede balans

Het is onze taak dat het bedrijf niet ten onder gaat

"MOMENTEEL WORDT DE cao van 2017 onder de loep genomen. Een positieve erfenis die is overgehouden van de vorige besturen. "Voordat Suriname de lening nam bij het Internationaal Monetair Fonds en de president aangaf dat alle staatsbedrijven moeten bezuinigingen, hadden wij onze cao al afgerond. Wij wachten niet. In deze tijd is onderhandelen een toffe job. Ondanks het economisch moeilijk gaat in het land en de verschillende bedrijven, is het streven toch de medewerkers tevreden te stellen. Want met ontevreden mensen ga je geen productie krijgen. Het is onze taak dat het bedrijf niet ten onder gaat, maar ook de werkers niet eraan gaan. Daarin moeten wij een goede balans zien te vinden en dat is alles behalve makkelijk."

Een goede balans moet Panka ook zien te vinden als echtgenoot en vader van vier kinderen, zijn dagelijkse baan als journalist en programmaker en zijn voorzitterschap. Met het hoofd van ATV, Guno Cooman, heeft Panka al een onderhoud gehad omtrent het verminderen van zijn werkzaamheden. Hij geeft zijn functies niet helemaal op, maar kan die niet meer voltijds doen. Voor de komende periode heeft de vakbond voorrang en als hij eenmaal zijn draai heeft gevonden, bekijkt hij wat hij nog meer op zich kan nemen. Daarnaast bevindt Panka zich in zijn afstudeerfase aan de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs, studierichting journalistiek. Zijn streven is om het echt nu af te ronden en zijn bachelorgraad te behalen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina