Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • Meer dan meelproducent willen zijn

Meer dan meelproducent willen zijn

02/09/2016 18:25

Meer dan meelproducent willen zijn

 

ACHTERGROND - Negen jaar terug was de meelmaatschappij De Molen nog een bedrijf dat aan de uiterste rand van de afgrond stond. Momenteel zijn er plannen in uitvoering om een geïntegreerd bedrijf neer te zetten dat actief is op verschillende gebieden van de voedselindustrie. “Na vijftig jaar kunnen we het niet maken om alleen blom te produceren.”

Tekst: Gerold Rozenblad beeld: collectie De Molen

HIJ IS EEN spraakwaterval. En soms moeilijk te volgen. De ideeën en plannen die hij uiteenzet, lijken geen verband met elkaar te hebben. Maar directeur Julio Bhikharie heeft wel degelijk een plan waar hij het bedrijf naar toe wil brengen. "Het moet een geïntegreerd bedrijf worden dat op verschillende vlakken aan de basis van de voedselindustrie staat. Als eerste op de agenda staat een healthy lifestyle project dat begin oktober wordt gelanceerd." 'Ambrosia' gaat het heten. We hebben reeds enkele jaren volkorenmeel onder deze naam op de markt, maar willen de producten promoten die je ermee kan maken. Het gaat ook erom het volk stukken bewuster van hun gezondheid te maken", legt Bhikharie uit.

Samen met partners als bakkers, sportscholen en het ministerie van Volksgezondheid wil het bedrijf Surinamers aansporen gezonder te leven. Daarbij wordt ook een ander bedrijfsproduct ingezet. Als producent van TOK kippenvlees wil de van oorsprong meelmaatschappij ook de gezondere bereiding van vleesproducten introduceren. "We willen als maatschappij wat dichter bij het volk staan", betoogt Bhikharie. Hij ontkent daarbij niet dat ook de eigen producten over het voetlicht gebracht worden. Iets dat in oktober vorig jaar ook reeds werd bevorderd door de uitgifte van een bakboek, met verschillende cakerecepten. "We zijn ondertussen een huismerk geworden en willen dat benadrukken", legt de ondernemer uit.

Productiemedewerker 

 Uit de pan vliegende internationale prijzen

Hij weet in feite niet meer dan in De Molen te functioneren. "Ik groeide in feite in het bedrijf op." Een aantal studiejaren in Nederland bracht een onderbreking in het toeven in zijn vertrouwde omgeving. Tot hij in juli 2009 werd benoemd tot algemeen directeur van De Molen. Hij was toen 22 jaar. "Ik was daarvoor productiemedewerker en allround medewerker." De Molen verkeerde toen in zwaar weer. "Het bedrijf produceerde een dag per twee maanden." Uit de pan vliegende internationale graanprijzen maakten dat ook het productiebedrijf niet anders kon dan haar prijzen aanpassen. De overheid, die toen de prijsbepaler was, besloot goedkoper meel uit het buitenland te halen. "Het bedrijf had toen niet de expertise in huis om op een goedkopere manier blom te maken. Er werd alleen het duurste graan gebruikt."

Maar het bedrijf herpakte zich. Ook met een stukje geluk. "Op een goed moment was er een extreme schaarste op de wereldmarkt en onze magazijnen zaten vol met grondstoffen, aangezien wij op een laag pitje produceerden." Het bedrijf sprong in het gat en bediende de totale markt gedurende drie maanden. "We waren terug", zegt de directeur met een brede lach. "We gingen van een marktbeheersing van 3 procent naar 70 procent op dit moment." Ook wordt op bescheiden schaal geëxporteerd naar Jamaica en Guyana. "Dat is echt marginaal", erkent Bikharie, omdat die landen hun eigen meelproducenten hebben. "We moeten proberen op termijn wat meer van die markten te veroveren, maar dat gaat enige tijd vergen."

Gecertificeerde molenaar

Een onderdeel van de herstructurering van het bedrijf betrof productontwikkeling. Het bedrijf produceert op dit moment zeven verschillende meelsoorten. "Dat komt omdat we een gecertificeerde molenaar hebben aangetrokken. Elk product heeft nu zijn eigen meel. Die van bami verschilt van die voor brood." Bhikharie geeft aan dat De Molen bij de productontwikkeling veel steun heeft gehad van Fernandes Bakkerij. "Zij hebben ons door dik en dun gesteund."

Bewerkt1

Mogelijk dat van dezelfde bakker ook steun kan worden verkregen bij een ander broodgerelateerd project. De Molen is reeds geruime tijd bezig zich te oriënteren hoe cassavemeel kan worden verwerkt in meel voor de broodproductie. Iets dat enige tijd vergt. "Maar we moeten het niet opgeven. In de regio wordt dat reeds lang gedaan", betoogt Bhikharie. Hij weet dat, hoewel het in de regio in een aantal landen wettelijk is voorgeschreven, de verwerking van cassavemeel in de broodproductie niet altijd lukt. "Er is onvoldoende cassaveproductie. We kunnen hier in Suriname op inspelen, maar beseffen dat niet. We zouden de landbouw moeten ontwikkelen en mechaniseren."

"Ik zou hebben gefaald als we na vijftig jaar nog steeds alleen een meelmaatschappij waren", rechtvaardigt hij de ambities. Onder andere wil De Molen op korte termijn een healthy shake als ontbijtproduct op de markt brengen en ook zaken als een cakemix op basis van verwerkte tarwe. "We mikken op eind dit jaar."

Aandelen

 

Nu word geïnvesteerd in verschillende projecten

Overigens zijn reeds geruime tijd over en weer rechtzaken gaande over een belangrijk deel van de aandelen van het bedrijf. Hierover heeft de krant meermaals gepubliceerd. Bhikharie blijft bij zijn standpunt dat zolang de zaken bij de rechter zijn, hij zich hierover niet uitlaat. Hij meent dat het bedrijf niet vanwege de rechtszaken op een kruispunt staat, maar omdat er nu wordt geïnvesteerd in verschillende projecten.

Langzamerhand tekenen de contouren van een geïntegreerd bedrijf zich af. "Dat is een bewuste keus", legt Bhikharie uit. Tenslotte heeft het bedrijf in het verleden reeds twee keer op de rand van de afgrond gestaan. "Dat willen wij niet meer. Dus transformeren wij de zaak naar een geïntegreerd bedrijf."

All Purpose Pallet

Het grootste voorbeeld op dat stuk is mogelijk te merken in zusterbedrijf Vesu, dat veevoer produceert. Daar is afgestapt van de verwerking van maïs in het veevoer: dat is vervangen door rijst. "Daarmee nemen we ook lokaal grondstoffen af." Via het in 2014 opgerichte 'Caricom Livestock Farm n.v.' is het bedrijf ondertussen gestapt in de kipproductie. Boeren die willen kweken volgens de uitgangspunten van de onderneming, worden partner in het productieproces. Onder de handelsnaam TOK wordt kippenvlees op de markt gebracht. "Vooral bij de hotel- en horecasector vinden wij groeiende afzet." Overigens zijn de TOK-kippen ook gebruikt om de veevoersector ervan te overtuigen dat veevoer op rijstbasis even goed is als die op maïsbasis werd gemaakt. Iets dat ondertussen geaccepteerd is, sedert die vervanging vorig jaar december beslag kreeg.

Superrijst

En als het gesprek op het einde loopt en het onderwerp rijst ter tafel komt, laat Bikharie zich nog ontvallen dat dit meer dan zijn gewone aandacht heeft. "We hebben machines opgeslagen voor een verwerkingsunit. We gaan een rijstmolen opzetten op het terrein." Het afvalproduct zal worden gebruikt voor veevoer. "Dan hoeven we dat niet meer in te kopen. Met die molen willen wij superrijst maken en exporteren. Het is een moeilijke tijd en we komen moeilijk aan dollars. Als we een beetje kunnen exporteren, kunnen we onze eigen dollars verdienen."

Tijdens het gesprek, waarbij hij meermaals naar de achter het bedrijf lopende Surinamerivier staart, komt vaker de zinsnede "dit moet je niet schrijven", naar voren. Dat is wanneer hij weer een deel van zijn plannen op de voorgrond schuift. Hij komt uiteindelijk eerlijk uit waar die plannen ook toe moeten leiden. "Weet je, ik wil met dit bedrijf dominant zijn in de grondstoffenindustrie voor voedsel. En dat kan je niet als je alleen maar een meelproducent bent."

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 27 augustus 2016.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina