Registreren | Inloggen       Colofon
Stand van Ons Boszaken - Deel 4: Houtkapsector en ontbossing

Stand van Ons Boszaken - Deel 4: Houtkapsector en ontbossing

‘Stand van Ons bos Zaken’ is een 7-delige serie met als doel het Surinaamse publiek informeren over de stand van zaken van onze natuur. Aan deze aflevering werkten Conservation International Suriname (CI-S) en Tropenbos Suriname mee. Als samenleving moeten we keuzes maken hoe wij omgaan met onze ... Lees verder

REDD+ voorbereidingsfase legt fundament voor financiële compensatie Surinaams bos

REDD+ voorbereidingsfase legt fundament voor financiële compensatie Surinaams bos

SURINAME KREEG IN 2014 van de Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) van de Wereldbank financiële middelen om milieubeleid op het gebied van duurzaam beheer van de bossen vast te ... Lees verder

Stand van Ons Boszaken - Deel 3: Onze rivieren en goudwinning

Stand van Ons Boszaken - Deel 3: Onze rivieren en goudwinning

‘Stand van Ons bos Zaken’ is een tweemaandelijkse 7-delige serie met als doel het Surinaamse publiek informeren over de stand van zaken van onze natuur. Aan deze aflevering werkten C... Lees verder

Stand van Ons Boszaken - Deel 2: De status van beschermde gebieden

Stand van Ons Boszaken - Deel 2: De status van beschermde gebieden

‘Stand van Ons Boszaken’ is een zevendelige serie van Conservation International (CI), Amazon Conservation Team (ACT) en Tropenbos Suriname (TBS). Doel is het Surinaamse publiek info... Lees verder

Stand van Ons Boszaken - deel I

Stand van Ons Boszaken - deel I

‘Stand van Ons Boszaken’ is een zevendelige serie van Conservation International (CI), Amazon Conservation Team (ACT) en Tropenbos Suriname (TBS). Doel is het Surinaamse publiek info... Lees verder

SKORO TORI: Meer aandacht voor bewegingsonderwijs

SKORO TORI: Meer aandacht voor bewegingsonderwijs

In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek ma... Lees verder

Carnaval met politieke boodschap

Carnaval met politieke boodschap

Nina Jurna is Latijns-Amerika correspondent en woont in Rio de Janeiro (Brazilië). In deze column beschrijft ze haar persoonlijke kijk op actuele en minder actuele zaken in de Latijn... Lees verder

THEO PARA: Wijzigende krachtsverhoudingen

THEO PARA: Wijzigende krachtsverhoudingen

President Bouterse ging in zijn nacht van de revolutie-speech niet alleen de rechtvaardiging van de daad van zijn bloedige staatsgreep uit de weg, hij gaf er ook blijk van zich zorg... Lees verder

THEO PARA: Waarom erkent Bouterse frauduleuze verkiezing Maduro?

THEO PARA: Waarom erkent Bouterse frauduleuze verkiezing Maduro?

Als vervuilde kinderen op de stinkende vuilnisbelten van het olierijke Venezuela naar etensresten zoeken, miljoenen levensuren worden verspild aan wachten in eindeloze rijen voor leg... Lees verder

Thuis bevallen moet mogelijk zijn

Thuis bevallen moet mogelijk zijn

Met inspanning, geduld, moed en liefde zetten verloskundigen zich elke dag weer in om het leven van twee personen, moeder en kind, in goede banen te leiden. Niet altijd zijn het succ... Lees verder

SKORO TORI: Onderwijs in zwaar weer

SKORO TORI: Onderwijs in zwaar weer

In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek ma... Lees verder

‘Surinamers moeten absoluut anders omgaan met het milieu’

‘Surinamers moeten absoluut anders omgaan met het milieu’

“Wat we aan milieu en natuur hebben is in de eerste plaats niet voor buitenlanders, maar van ons en niet alleen om ervan te leven maar ook om te overleven.” Dit zegt nationaal milieu... Lees verder

‘Corruptie bij douane diepgeworteld’

‘Corruptie bij douane diepgeworteld’

Corruptie in het douanekorps is dermate geïnstitutionaliseerd dat alleen een paardenmiddel zoals ontslag van alle douaniers deze dienst mogelijk nog gezond zal kunnen maken. Zo concl... Lees verder

THEO PARA: Wijziging kiesstelsel en angst van paars

THEO PARA: Wijziging kiesstelsel en angst van paars

Wanneer verkiezingen beginnen of geëindigd zijn, kan formeel op basis van de wet- en regelgeving worden aangegeven. De burgers echter denken niet formeel, maar feitelijk. Die herkenn... Lees verder

‘Wat bij ons binnenkomt, is geheim’

‘Wat bij ons binnenkomt, is geheim’

Er is dit jaar een recordaantal (639) personen in aanmerking gekomen voor een onderscheiding van staatswege. Voor de commissie die de president adviseert over voordrachten is dit een... Lees verder

THEO PARA: Zal ‘lobi obya’ werken bij Bolsonaro?

THEO PARA: Zal ‘lobi obya’ werken bij Bolsonaro?

Desi Bouterse gaat er prat op dat hij mensen kan ‘inpakken’. Hij noemt die vaardigheid van manipulatie ‘lobi obya’. Na de presidentsverkiezingen bij onze grote zuiderbuur is de actue... Lees verder

SKORO TORI: Weer een schooljaar

SKORO TORI: Weer een schooljaar

In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek ma... Lees verder

THEO PARA: Wat is onder Bouterse gebeurd met soevereiniteit?

THEO PARA: Wat is onder Bouterse gebeurd met soevereiniteit?

Onafhankelijkheid is, anders dan autarkie, geen concept van separatie, maar een van optimale zelfbeschikking in een interdependente wereld. Zonder een internationale rechtsorde, die ... Lees verder

THEO PARA: Financieel isolement door paars

THEO PARA: Financieel isolement door paars

De Ware Tijd typeerde in haar redactioneel commentaar de internationale financieel-economische positie van de huidige republiek Suriname als een van ‘financieel isolement’. Aanleidin... Lees verder

SKORO TORI: Zesdeklas toets

SKORO TORI: Zesdeklas toets

In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek ma... Lees verder

SKORO TORI: Ouderbijdrage mag niet uitsluitend werken

SKORO TORI: Ouderbijdrage mag niet uitsluitend werken

In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek ma... Lees verder

THEO PARA: Teloorgang bauxietindustrie en integriteitscrisis

THEO PARA: Teloorgang bauxietindustrie en integriteitscrisis

Vicepresident AshwinAdhin heeft in De Nationale Assemblee getracht de aandacht af te leiden van het historische feit dat onder de regering-Bouterse de bauxietindustrie in Suriname te... Lees verder

Verleiding en weerstand

Verleiding en weerstand

Suriname is een drugsdoorvoerland. Maar naast het feit dat honderden kilo’s drugs hun weg naar het buitenland vinden, blijft er genoeg achter om onze samenleving op te schudden. De v... Lees verder

Gedrukt in stereotype hoek

Gedrukt in stereotype hoek

Kinderen moeten in de ideale situatie worden opgevoed door vader en moeder. Ook als vader en moeder niet meer samen zijn, zou je in het belang van het kind - en zeker als de vader da... Lees verder

SKORO TORI: Taal- en rekenonderwijs

SKORO TORI: Taal- en rekenonderwijs

In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek ma... Lees verder

Theo Para: Wie zwijgt over corruptie?

Theo Para: Wie zwijgt over corruptie?

Ballast Nedam, een multinationaal Nederlands bouwbedrijf, heeft 34 miljoen Nederlandse gulden aan steekpenningen betaald aan Dilip Sardjoe, voor het verkrijgen van de order voor de b... Lees verder

Farmacie in achtertuin

Farmacie in achtertuin

Het Amazone regenwoud staat bomvol planten die een medische werking kunnen hebben. Het Surinaamse bos is daar onderdeel van en de mogelijkheden om bij te dragen aan de wereldwijde fa... Lees verder

Met keurslijf uitdagingen tegemoet

Met keurslijf uitdagingen tegemoet

Hoewel de positie van de Hindostaanse vrouw in Suriname in de afgelopen jaren enorm is verbeterd, is die nog verre van ideaal. Van velen wordt nog verwacht dat zij figuurlijk gezwach... Lees verder