Site: Desktop versie

Help inderdaad de mens in nood, maar tegen welke prijs?

30/11/2021 07:53  
De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

klik voor meer  meer...

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald. Foto:

INGEZONDEN - Help de mens in nood. Inderdaad, maar tegen welke prijs? U geeft zelf aan meneer Louis Vismale dat de mensen “ook een verklaring van geen bezwaar tekenen om voor de camera te verschijnen. Indien zij dit weigeren dan helpen wij niet”. Dus dat is het prijskaartje dat hangt aan de hulp via u. 

Misschien moeilijk te begrijpen maar bij de diaconie via de kerken moeten de mensen juist niet voor de camera. En gelukkig hebben wij ook het Leger des Heils waarbij het vertrouwen bestaat dat de bijdrage goed terechtkomt. Laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet.

Weet u, gaat u maar door met uw goede doelen, wij zullen het prijskaartje volgen. En dat doen wij zeker al vanaf 25 november, toen het - naast het herdenken van onze onafhankelijkheid - erom ging dat wij stilstonden bij het feit dat de Verenigde Naties 25 november hebben uitgeroepen tot 'Internationale Dag voor Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen'.

Het gaat dan om alle mogelijke vormen van geweld tegen vrouwen; onder andere om de uitbanning van zowel lichamelijk, geestelijk als financieel geweld tegen vrouwen. Ook vrouwen hebben recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.

Ook deze mevrouw heeft recht op een eerbiedwaardige en menswaardige behandeling, net als alle andere vrouwen. Om te benadrukken dat wij het over mensenrechten hebben, zijn er nu vanaf 25 november zestien dagen van activisme die eindigen op 10 december, de internationale Dag van de Mensenrechten. Het zou fijn zijn elkaar buiten de camera te ontmoeten om hier verder over te praten.

Centhia N.Rozenblad

klik voor meer Vandaag