Site: Desktop versie

Dambond 'royeert' club Guno Burleson

06/04/2020 20:23 - Terence Oosterwolde  
Guno Burleson (r) en Marcel Oostburg tegenover elkaar tijdens het Surinaams kampioenschap dammen. Ook in de kwestie rond het vervallen verklaren van het lidmaatschap van Suriname Tulip staan de twee tegenover elkaar.

klik voor meer  meer...

Guno Burleson (r) en Marcel Oostburg tegenover elkaar tijdens het Surinaams kampioenschap dammen. Ook in de kwestie rond het vervallen verklaren van het lidmaatschap van Suriname Tulip staan de twee tegenover elkaar. Foto: Jason Leysner

PARAMARIBO - Het lidmaatschap van Suriname Tulip is "vervallen verklaard" door de Surinaamse Dambond (SDB). Dat blijkt uit een schrijven van 30 maart van secretaris Dew Jaddoe aan Guno Burleson, voorzitter van de damvereniging. 

Volgens het SDB-bestuur heeft Suriname Tulip haar financiële verplichtingen verzaakt. De club is daarover per e-mail aangeschreven op 28 mei en 13 november 2019 en 11 januari 2020. Daarom is besloten om op basis van de statuten het lidmaatschap van de damvereniging vervallen te verklaren. "Dit betekent het verlies van alle rechten en voordelen welke aan het lidmaatschap verbonden zijn", aldus de slotzin van Jaddoe.

Burleson, nationaal damkampioen van Suriname, bevestigt tegenover de Ware Tijd het schrijven te hebben ontvangen. "Het is vorige week gemaild, maar niets klopt", aldus de clubvoorzitter. Het hindert hem ook dat SDB-commissaris Marcel Oostburg "vroegtijdig" deze informatie op Facebook plaatste. Echter, hij geeft toe niet verrast te zijn. "Het is een persoonlijk ding", beweert hij.

Burleson vindt dat er met verschillende maten wordt gemeten door het bestuur, omdat volgens hem ook andere verenigingen niet hebben betaald, waaronder zelfs de clubs van de SDB-bestuursleden Oostburg en Hemradj Basdewsing. "Niemand heeft betaald", geeft hij aan, ook op basis van harde informatie die hij van andere lidverenigingen zelf heeft gekregen.

Het is volgens hem niet voor het eerst dat clubs een achterstand hebben. Hij neemt daarbij het woord "gedoogd" in de mond. "Het betalen van contributie door in principe alle lidverenigingen geschiedt na een jaar, in elk geval niet de drie maanden die in de statuten worden genoemd. Dus het is gedoogd. Meestal betalen we allemaal pas bij het begin van het jaar of bij bijzondere algemene ledenvergaderingen", vertelt hij.

En belangrijker, volgens hem is geen enkele vereniging eerder geroyeerd om deze reden. "En nota bene zonder weerwoord of na een geboden deadline." Dat sterkt hem in zijn vermoeden dat het doorgestoken kaart is en "persoonlijk tegen mij is gericht". "Men wil mij uitschakelen. Ze willen me muilkorven om verder te gaan met hun duistere agenda", stelt hij veelbetekenend zonder in detail te gaan.

Uit verkregen informatie blijkt dat op 27 november 2013 het SDB-bestuur onder leiding van Robur Levens dezelfde sanctie had getroffen tegen The Dragon van Oostburg, nadat die wel vijf keer was aangeschreven om het ledental door te geven en aan de financiële verplichtingen te voldoen. Dat wordt beaamd door Burleson. "Echter kreeg hij (Oostburg, ... red.) toch de kans op een alv alsnog te betalen en werd The Dragon niet geroyeerd."

De contributie van de SDB was geruime tijd SRD 20, maar de maandelijkse bijdrage werd op 1 februari 2018 verhoogd naar SRD 40. In artikel 7 van de statuten is opgenomen dat het lidmaatschap verloren gaat door het niet betalen van de contributie en andere financiële verplichtingen gedurende de tijd van drie maanden (sub b) en royement (sub d).

De wijze van afschrijving en royement wordt in het huishoudelijk reglement geregeld, "doch het bestuur beslist over het royement met beroep op de algemene ledenvergadering", staat nog vermeld. De Ware Tijd heeft contact gezocht met de SDB om duidelijkheid te krijgen in de aantijgingen van Burleson dat het om een hetze gaat en dat ook andere verenigingen een contributieachterstand hebben. Echter, de pogingen bleven vruchteloos.

klik voor meer Vandaag