Site: Desktop versie

Regering mag niet aan de zijlijn blijven staan

01/11/2018 17:51 - Amanda Palis  
Regering mag niet aan de zijlijn blijven staan

PARAMARIBO - Het aantal bedrijven dat zich jaarlijks aansluit bij de Verklaring van Paramaribo en daarmee te kennen geeft te gaan voor gelijke rechten op de werkvloer, neemt toe. De gelegenheid tot aansluiting wordt vooral geboden ter afsluiting van de pride-maand, waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd om aandacht te vragen voor de LGBT-gemeenschap. 

Bij de 35 bedrijven die zich eerder hadden aangesloten bij de Verklaring hebben zich woensdag nog veertien gevoegd. Daarnaast hebben de ambassades van Frankrijk en Nederland het document mede-ondertekend. De deelnemers verplichten zich met de ondertekening tot het opnemen van een genderneutrale clausule in de bedrijfs-cao.

"Het is de bedoeling dat elke medewerker, ongeacht ras, cultuur en of seksuele oriëntatie dezelfde rechten heeft op de werkvloer", zegt Juan Pigot, voorzitter van Parea, een netwerkorganisatie van LGBT-mannen binnen de samenleving, die ervoor zorgt dat bedrijven de Verklaring van Paramaribo tekenen. "We merken dat steeds meer bedrijven - groot of klein - beseffen dat een genderneutrale cao nodig is. Want het gaat niet alleen om de LGBT-gemeenschap", zegt Pigot, doelend op de regelmatig voorkomene achterstelling van vrouwen bij mannen door werkgevers.

Walter Oostelbos, vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade: "Wij geloven er sterk in dat de universele rechten van de mens worden gehonoreerd. Ongeacht seksuele oriëntatie, beperking of geloof, een ieder verdient dezelfde rechten. Als je echt gelijke rechten en mensenrechten wilt doorvoeren in een land heb je ook wetten en maatregelen nodig die deze kwetsbare groepen beschermen."

Oostelbos hoopt dat met het toenemend aantal bedrijven en organisaties dat de Verklaring van Paramaribo ondertekent, de regering over de streep zal worden getrokken om ook mee te doen. Ook Pigot zinspeelde daarop door te stellen dat het wachten nu is op de overheid is om genderneutrale wetten door te voeren.

klik voor meer Vandaag