Site: Desktop versie

COMMENTAAR: Van onderen uit

05/05/2018 12:00  
COMMENTAAR: Van onderen uit

PARAMARIBO - DE ORGANISATIE PAREA heeft gedaan gekregen wat veel civil-society-organisaties maar moeilijk voor elkaar schijnen te krijgen; zonder de uitdrukkelijke hulp van de overheid toch een maatschappelijke beweging op gang brengen. De organisatie voor gay professionals heeft het zover gekregen dat dit jaar 37 bedrijven de ‘Declaratie van Paramaribo’ hebben ondertekend. 

Daarmee geven ze duidelijk aan dat zij bereid zijn in hun bedrijfsvoering gender-neutraal te denken en te handelen. Dat houdt dus in dat indien in de collectieve arbeidsovereenkomst staat dat de partner bij het overlijden van een personeelslid recht heeft op het pensioen, die regel ook geldt voor partners van hetzelfde geslacht. Dat gezegd hebbende, wordt het een huzarenstuk om de grootste werkgever - lanti - ervan te overtuigen om werkelijk gender-neutraliteit te hanteren bij het toekennen van sociale voorzieningen.

Zo erkent de Pensioenwet geen partners van hetzelfde geslacht. Dat geldt ook voor de wet Basiszorgvoorziening. In het parlement vonden er felle discussies plaats. Ook omdat parlementariërs met een duidelijk religieuze achtergrond vanuit hun eigen overtuiging vinden dat de wet partners van hetzelfde geslacht niet kan faciliteren. Volgens hen is het een gruwel in Gods oog. Toch is het belangrijk dat wij ons als land afvragen of wij deze kwetsbare groep daadwerkelijk aan nog meer ellende willen blootstellen dan wat ze al meemaakt.

Als je verstoten door je familie en vrienden een partner hebt die om je geeft en je jarenlang lief en leed met hem of haar heb gedeeld, is het meer dan wreed dat je bij het overlijden plots bij het grofvuil wordt gezet. En je nergens en niemand hebt om op terug te vallen. Wetgeving in een land kan ook nooit discriminatoir werken. Want wat anders dan de religieuze overtuiging van enkele individuen, houdt tegen dat één groep wel toegang krijgt tot bepaalde rechten en een andere groep niet? Religie is een persoonlijke keus, maar mag nooit opgelegd worden aan een ander, of als uitsluitingsmechanisme gebruikt worden.

Door draagvlak te creëren bij de bedrijven in onze samenleving proberen Parea en andere gelijkgerichte organisaties maatschappelijke mobiliteit te creëren. Hoe groter de bewustwording, hoe groter de kans dat het electoraat voortaan aan zijn leiders zal vragen deze discriminatoire wetgeving aan te passen. Op deze manier werkt een mindshift het allerbeste. Vanuit de onderlaag verandering stuwen naar boven. Een goede strategie die absoluut navolging verdient.

klik voor meer Vandaag