Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • HPSG-schandaal gaat voort

HPSG schandaal gaat voort: Gedaanteverwisseling in de maak?

15/01/2022 08:00

HPSG schandaal gaat voort: Gedaanteverwisseling in de maak?

 

INGEZONDEN - Op 1 december 2021 heeft DA '91 De Nationale Assemblee (DNA) aangeschreven met het verzoek de regering te interpelleren teneinde zo cruciale informatie van de regering te verkrijgen aangaande de zogenaamde HPSG-deal. Dit nadat de partij al maanden verschillende wegen heeft bewandeld om duidelijkheid te verkrijgen over het afgesloten contract. De consequenties van de verregaande afspraken met grote financiële repercussies voor ons land zullen door de samenleving worden gedragen, maar liefst 25 jaar lang. Na een open brief aan president Chandrikapersad Santokhi, die onbeantwoord bleef, richtte DA '91 zich tot DNA.

Door de regering te interpelleren, wat elk DNA-lid kan doen, kan de onderste steen boven worden gehaald in dit dubieuze project onder de huidige regering. De belangrijkste vraag van DA '91 is steeds geweest waarom de Energiewet is overtreden. Geëist wordt dat de president hier consequenties aan verbindt voor de drie ministers die het contract hebben ondertekend.

Zo er nog het idee werd gewekt dat de wetsovertreding geen feit is, dan is er in het meest recente artikel van Danwatch een bevestiging hiervan door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis), Albert Ramdin, zelf. "Suriname's Foreign Minister acknowledges in an interview with Danwatch that the law has not been complied with". 

En dat in verband met een contract met een bedrijf, HPSG, dat nu ook internationaal alle kredietwaardigheid kwijt is, aangezien is bewezen dat het zich van ernstige onwaarheden bedient wanneer het aankomt op onder meer partners en ervaring. Het is opvallend dat DNA ervoor kiest om geen interpellatie te doen van de regering. Noch de coalitie noch de oppositie waagt zich daaraan. Waarom niet?

Een deel van de oppositie in DNA kiest ervoor om nog vóór alle informatie publiekelijk bekend is, hetgeen waar een interpellatie ruimte voor biedt, de zaak aanhangig te maken bij het Openbaar Ministerie (OM). DA '91 vindt dat in ons politiek bestel de regering in de gelegenheid moet worden gesteld, door middel van het interpellatie instrument, haar verantwoording af te leggen. De oppositie haar taak de republiek te beschermen tegen eventueel een miljoenen schadeclaim, wordt blijkbaar overheerst door de wens politiek te willen scoren.

Het resultaat van het stappen naar het OM is 50/50. Immers, het OM kan besluiten om tot verder onderzoek over te gaan of niet. En hoe lang zij nodig heeft om tot dat besluit te komen, dat is niet te voorzien. Al die tijd zal het HPSG-onderzoek stil liggen. En als het OM kiest om geen verder onderzoek te doen dan kan dat besluit door de regering politiek worden misbruikt.

Opvallend is ook dat de bevestiging van de minister van Bibis dat de wet is overtreden, de president niet beweegt tot het vragen om verantwoording van betrokken bewindspersoon. DA '91 vindt dit onacceptabel! Het is niet de eerste keer dat zeker de ministers van Bibis en Financiën en Planning betrokken zijn bij vermeend wet overtredend handelen, denk maar aan NV Surfin laat in 2020.

Volgens de minister van Bibis is er sprake van overtreding van de wet, maar niet van corruptie. Dat is politieke retoriek, het is na de uitspraak van de president om ten overstaan van de totale samenleving ons verantwoording af te leggen. Wij hebben daar allemaal recht op. En daar zijn DNA-leden voor.

De claim van de minister dat er volledige transparantie is geweest in het totale proces, is absoluut bezijden de waarheid. De samenleving is niet vergeten dat verzoeken voor informatie werden afgedaan met een zogenaamde geheimhoudingsclausule en dat zelf het hoogste college van staat maanden heeft moeten wachten op de getekende contracten. 

Verantwoording, transparantie en consequenties noodzakelijk 

Hoewel het contract aangeeft dat uiterlijk eind 2021 de noodzakelijke financiën beschikbaar moeten zijn gesteld door HPSG, een feit waar ook de regering verscheidene malen zich mee heeft pogen in te dekken, zijn wij nu al in de tweede week van januari 2022 en wordt er met geen woord gerept over de huidige stand van zaken door de regering.

De vraag is natuurlijk hoe realistisch de verwachting was dat bonafide investeerders in deze onderneming zouden investeren in een bedrijf zonder bezittingen, zonder ervaring, zonder goede referentie en een directeur die bekend staat om het weglozen van geld van bedrijven en ze vervolgens failliet te laten verklaren. Integendeel lijkt het erop dat er nu een zelfde scenario als bij NV Surfin in stelling wordt gebracht, namelijk een zogenaamde gedaanteverwisseling: HPSG wordt GNEP (Green National Energy Park). 

Onze samenleving is intussen overtuigd dat er wel degelijk corruptie of zo niet intentie tot het plegen van corruptie aan de basis van deze overeenkomst ligt. Daarom is het zo belangrijk om alle informatie naar boven te halen. Daarom het grote belang van interpellatie. Wat hard vaststaat is de overtreding van onder meer de Energiewet, bevestigd door de Bibis-minister zelf. Dat kan strafrechtelijke consequenties meebrengen, maar zeker politieke! 

DA '91 roept andermaal DNA op om invulling te geven aan haar taak als volksvertegenwoordigers en de regering middels interpellatie ter verantwoording te roepen. Eist u volledige verantwoording, transparantie en het verbinden van consequenties aan handelingen waar de Surinaamse samenleving een hoge prijs voor zal betalen. Suriname verdient beter! 

DA '91 Publiciteitsdienst

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina