Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Minimumloon

COMMENTAAR: Minimumloon

15/01/2022 12:00

COMMENTAAR: Minimumloon

 

DE REGERING HEEFT in de afgelopen tijd enkele financiële hervormingen doorgevoerd die voor ambtenaren en de aan hen gelijkgestelden een zekere marginale vooruitgang betekende. Ook de groepen die in de samenleving worden betiteld als bijzonder en zwakkere huishoudens kregen een kleine duw in de rug. Maar doordat het minimumloon maar niet wordt bijgesteld gingen de voordelen voorbij aan de groep mensen die voor het bedrijfsleven werkt en die zich vooral in de lagere loongroepen bevinden.

Robbie Berenstein van de vakcentrale C-47 heeft met zijn uitleg in deze krant wat inzicht gegeven in de reden waarom de vakbeweging en de Loonraad er maar niet uitkomen. De vakbeweging die ook vertegenwoordigd is in de Loonraad, wil werken met internationale standaarden om te komen tot het minimumloon. Daarbij geldt dat een gezin bestaat uit gemiddeld drie tot vier mensen en van daaruit wordt de armoedegrens en dan ook het minimumloon berekend. Wanneer die exercities er zijn, dan worden die overlegd met het bedrijfsleven om te komen tot een compromis.

Volgens Berenstein houdt de Loonraad vast aan een theorie waarbij de armoedegrens wordt bepaald op basis van een persoon per gezin. De reden daartoe is dat er impliciet en zonder onderhandelingen al wordt geconcludeerd dat het bedrijfsleven het minimumloon niet zal kunnen betalen dat zal voortvloeien uit een armoedegrens die volgens de standaarden van de International Labour Organization (ILO) wordt bepaald.

Opvallend is dat de Loonraad het uitgangspunt van de bedrijven in gedachte wil houden, maar kennelijk veel minder oor heeft naar de gevolgen van een minimumloon dat de hardwerkende massa dus niets oplevert. Toch heeft de raad gelijk om te stellen dat de positie van de bedrijven niet uit het oog verloren moet worden. Maar dan moet misschien een voorstel gedaan worden om een aanvullende toeslag vanuit de overheid te geven. Een minimumloon dat (noodlijdende) bedrijven kunnen betalen, met een toeslag van de overheid om het bestaansminimum te benaderen.

Als een minimumloon wordt vastgesteld waarmee personen verworden tot werkende armen wordt ook helemaal voorbij gegaan aan de boodschap die de president meegaf tijdens de installatie van de Loonraad. Hij zei dat met de installatie van de Nationale Loonraad, de eerste stap is gezet van de 'Herstelfase' die de financiële crisis in Suriname onder controle moet houden en die moet stabiliseren. Met een inflatie van 60 procent houden veel mensen nog nauwelijks het hoofd boven water en is er vrijwel geen kwaliteit van leven meer.

Daarnaast heeft het geen zin dat bedrijven die het kunnen betalen klagen over het minimumloon, want als niemand geld heeft kunnen ook hun bedrijven niet floreren. Dat is het mooie van de economie, niemand kan alleen eten. Daarvoor moet men in de politiek zijn .

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina