Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Fundamenteel verschil van inzicht over minimumloon

Fundamenteel verschil van inzicht over minimumloon

14/01/2022 00:00 - Wilfred Leeuwin

Volgens C-47-voorzitter Robby Berenstein is er een relatie tussen het minimumloon en de armoedegrens.

Volgens C-47-voorzitter Robby Berenstein is er een relatie tussen het minimumloon en de armoedegrens. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Tussen de regering en de vakbeweging blijken er fundamentele verschillen te zijn over hoe een minimumloon moet worden vastgesteld. Volgens het tripartiet akkoord dat de regering heeft gesloten met het bedrijfsleven en de vakbeweging, zou er per 1 januari al een nieuw minimumloon moeten zijn. C-47-voorzitter Robby Berenstein zegt dat er verschil van mening is over de methodiek die moet worden gehanteerd om dit loon vast te stellen.

Terwijl de vakbeweging uitgaat van een standaard die internationaal is erkend en vastgelegd in conventies, hanteert de Loonraad van de overheid een theorie die volgens de vakbeweging niet realistisch en niet juist is. Die is namelijk gebaseerd op een armoedegrens op basis van één persoon per gezin. "Maar dat is niet de praktijksituatie en is in strijd met conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Daarin wordt uitgegaan van gezinnen bestaande uit drie of vier personen."

Elkaar overtuigen

Wanneer het minimumloom is vastgesteld, moet daarna - volgens Berenstein en de ILO-conventies - worden gekeken naar wat de capacitiet is van de bedrijven en of die in staat zijn dat te betalen. "Dan komen er argumenten op tafel, waardoor er via overleg tot een bepaald bedrag kan worden gekomen. Het gaat dus om het vaststellen van het bedrag en daarna wat de economie kan dragen. Maar er mag niet vooraf worden gezegd, zonder argumentatie, dat het niet kan worden betaald. We moeten elkaar overtuigen."

C-47 heeft zelf al exercities gemaakt, maar wil vooraf niet met bedragen 'smijten' terwijl er nog moet worden gesproken. Ook moet worden voorkomen dat er verwachtingen worden gewekt die mogelijk niet haalbaar zijn. Berenstein zegt dat er een relatie is tussen het minimumloon en de armoedegrens. De armoedegrens moet worden gebruikt als indicator voor het vaststellen van het minimumloon om dus te kunnen vaststellen wat een gezin minimaal nodig heeft om te kunnen overleven.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina