Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Veiligheid en sociaal akkoord

COMMENTAAR: Veiligheid en sociaal akkoord

26/11/2021 12:00

COMMENTAAR: Veiligheid en sociaal akkoord

 

Naarmate het jaareinde nadert schijnen vermogensdelicten en zware misdrijven, zoals gewapende berovingen, toe te nemen. Burgers krijgen steeds meer het gevoel dat ze vogelvrij zijn en dat criminelen hen naar believen tot slachtoffer mogen en kunnen maken. De positieve misdaadcijfers van korpschef Prade vinden geen weerklank in wat er daadwerkelijk leeft in de samenleving. Er gaat geen dag voorbij of de media doen verslag van verschillende ernstige berovingen of andere vermogensdelicten. De gevallen waarbij slachtoffers niet de moeite doen om aangifte te doen niet meegerekend.

Wat maakt dat de criminaliteit niet proportioneel kan worden teruggedrongen, is niet echt duidelijk. Maar volgens sommige deskundigen houdt dit verband met de algehele economische situatie van het land. Armoede is toegenomen en mensen die geen baan hebben of kunnen vinden, kiezen dus voor criminaliteit: inbraak, diefstal en gewapende beroving. Terwijl er geen kentering schijnt te komen in de criminaliteit, lijkt dat ook het geval te zijn met de inflatie.

De stijging van prijzen blijft aanhouden, wat resulteert in verdere koopkrachtdaling van de gemiddelde loontrekker. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek meldt dat in oktober de prijzen van goederen met 1,5 procent zijn gestegen ten opzichte van de maand september. Goeddeels heeft de inflatie te maken met factoren die buiten Suriname liggen. Beleidsmaatregelen die hier getroffen worden, hebben daar geen invloed op. Om de nood enigszins te verlichten grijpt de regering periodiek naar eenmalige uitkering van wat koopkrachtversterking. Echter, dat is niet duurzaam.

Intussen hebben regering, bedrijfsleven en vakbeweging woensdag in het Tripartiet Overleg een sociaal akkoord bereikt. De overeenkomst werd met handtekeningen bekrachtigd door vertegenwoordigers van de verschillende partijen. Maar liefst veertig afspraken zijn in het akkoord vastgelegd, variërend van belastingverlichting, koopkrachtversterking, verruiming van het sociaal vangnet, prijsbeleid, ondernemerschap en werkgelegenheid.

Per 1 januari zullen belastingschijven worden aangepast zodat loontrekkers per saldo meer van hun salaris overhouden en komt er een loonronde voor ambtenaren. Of er in de particuliere sector ook loonrondes zullen volgen is maar de vraag. Door de coronapandemie zijn omzetten en inkomsten van de meeste bedrijven fors teruggelopen. Van belang is dat snel maatregelen worden getroffen of een zodanige situatie wordt geschapen, waardoor het bedrijfsleven weer optimaal aan de slag kan, productie kan leveren en weer of meer arbeiders in dienst kunnen worden genomen.

Tot nu toe is van ondersteuning en stimulering van ondernemerschap vanuit de overheid weinig terechtgekomen. Er is nog veel bureaucratische rompslomp en complianceregels bij banken vormen nu ook een grote uitdaging voor kleine ondernemers. Bij de aanbieding van het tripartiet akkoord aan de president is naar voren gekomen de overeenkomst belangrijk is voor de sociaal-economische ontwikkeling van het land. Echter, er zal nog een heel lange weg moeten worden afgelegd omdat er nog veel werk te doen is, waaronder nieuwe wetgeving en aanpassing van oude.

Ook afspraken tussen de sociale partners moeten nader uitgewerkt worden. Hopelijk is het besef bij hen groot dat alleen een succesvolle uitvoering van het akkoord en prudent beleid van de regering ertoe zal leiden dat sociale rust behouden blijft, armoede kan worden teruggedrongen en mogelijk daarmee ook de criminaliteit, waardoor het veiligheidsgevoel onder de bevolking weer zal toenemen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina