Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Boeren worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd

Boeren worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd

26/11/2021 07:50 - Aidy Pinas

Een landbouwgrond onder water na de zware regens eerder dit jaar.

Een landbouwgrond onder water na de zware regens eerder dit jaar. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Maanden verder dan toen er sprake was van wateroverlast door overvloedige regen en veel landbouwgewas verloren ging, heeft de regering haar belofte voor compensatie niet volledig ingelost. Voor de compensatie is SRD 50 miljoen beschikbaar. De schade wordt geraamd op SRD 200 miljoen.

Van de ruim duizend personen die in aanmerking komen, heeft minder dan de helft de financiële steun gekregen. Deze week volgt een nieuwe betalingsronde zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA). Er hadden zich volgens hem meer dan de duizend geselecteerden aangemeld, maar de rest is afgevoerd, omdat ze niet in aanmerking kwamen. Hij zegt dat zijn boeren die 100 procent schade hebben geleden, eerst worden geholpen, omdat ze geen geld hadden om verder te gaan of opnieuw te beginnen.

Gedeeltelijke compensatie

Zelf is Oemraw ook in aanmerking gekomen voor compensatie. Hij berekent de schade aan zijn landbouwgrond op SRD 300.000, maar hij heeft SRD 188.000 ontvangen. "Liever iets dan niets", zegt hij. Met het ontvangen geld heeft hij onder meer voorbereidingen getroffen voor de volgende inzaai. Parmanand Sewdien, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), spreekt in gesprek met de Ware Tijd van een tegemoetkoming. De boeren kunnen volgens hem niet volledig worden gecompenseerd. Zij die geen bankrekening hebben, kunnen ook niet direct worden geholpen. "We willen niet contant zaken doen en hebben daarom ook om ondersteuning van banken gevraagd."

In tegenstelling tot wat de SPBA-voorman zegt, meldt de minister dat kleine boeren, zoals zij die groente en fruit verbouwen, eerst aan bod zijn gekomen. Vervolgens de kleine boeren in de rijstsector aan wie tot een maximum van SRD 250.000 per persoon is uitgekeerd. "De grotere boeren moeten nog even wachten", zegt de minister. Er is besloten om eerst de kleinere te helpen omdat zij het hardst zijn getroffen en dus bijna tot geen geld hadden om verder te gaan. Sewdien had tijdens het gesprek met de krant geen cijfers bij de hand over hoeveel boeren al geholpen zijn en hoeveel zij hebben ontvangen. Het merendeel van de aanvragers heeft zich geregistreerd bij LVV, terwijl een kleine groep - boeren uit het binnenland - dat heeft gedaan bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.

Schaarste en prijsstijgingen

Enkele boeren die grote schade hebben geleden, ervaren nu moeilijkheden. Ze moeten niet alleen opnieuw grote investeringen doen, maar ook hebben ze een schuld bij de bank. Oemraw: "En u weet hoe dat eraan toegaat. Als je niet op tijd betaalt, wordt boeterente opgelegd. Als je helemaal niet aflost, is de kans groot dat je onderpand op de veiling wordt verkocht. Enkele boeren zitten dus in grote problemen." Een kopzorg voor sommigen is dat de inzaai niet volgens planning is gegaan. De boeren zijn hiermee laat begonnen. Grote boeren die niet afhankelijk zijn van de overheid hebben wel volgens schema ingezaaid. De rijstboeren hadden dit seizoen minimaal dertigduizend hectare willen inzaaien, maar zoals zaken er nu voor staan vreest de SPBA-voorzitter dat men niet verder komt dan tienduizend hectare.

Bij de vorige oogst werd achttienduizend hectare binnengehaald. De lagere opbrengst zou kunnen leiden tot schaarste voor consumptie en/of prijsstijging. Nu al kost een baal rijst van 25 kilo SRD 300. Oemraw is ook bezorgd over de ontwikkeling binnen de rijstsector. Volgens hem zijn niet de juiste personen op de juiste posities. De doelgroep roept al jaren om aanpak van zaken die de ontwikkeling van de sector belemmeren. "We zitten nog te wachten op de uitnodiging om te praten over de vraagstukken en hoe deze kunnen worden opgelost."

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina