Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 46 jaar Srefidensi! Reden voor actie tot verandering

46 jaar Srefidensi! Reden voor actie tot verandering

25/11/2021 10:01

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenome­n, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst, komen niet noodzakelijkerwijs overee­n met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenome­n, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst, komen niet noodzakelijkerwijs overee­n met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

INGEZONDEN - Op 25 november 2020 zijn wij, het volk van Suriname, begonnen aan de laatste etappe naar vijftig jaar staatkundige onafhankelijkheid van Mama Sranan, onder leiding van de coalitie-Santokhi/Brunswijk. Nationalisme was 46 jaar geleden drijfveer voor "Srefidensi", maar wij hebben onderweg als collectief "Srefidenki" eruit gelaten en anders ingevuld. Corruptie, groeps- en eigen belang, nepotisme, grondroof………

Het heeft ontbroken aan politiek en strategisch leiderschap die ons twintig tot 25 jaar geleden de weg zou moeten wijzen naar een nationaal doel bij de viering van vijftig jaar onafhankelijkheid. Partijprogramma's van leidende politieke partijen hebben daarin niet voorzien. Armoede en uitzichtloosheid heeft zich genesteld in een groot aantal gezinnen die voorheen een normaal bestaan hadden.

Braindrain grijpt steeds meer om zich heen en berooft ons van intellectueel en technisch kader dat wij zo hard nodig hebben. Grote en kleine bedrijven lopen leeg, terwijl politieke debatten over nationale vraagstukken worden vermeden of ze hebben betrekking op bijzaken. De weg naar verpatsen van de laatste restanten grond aan speculanten wordt vrijgemaakt, terwijl wij allen toekijken en zwijgen. Jongeren, sta op!

Wij worden extern geteisterd door de Covid-19-pandemie en wij worden bedreigd door klimaatveranderingen, bij permanente afwezigheid van beleid. Onze olierijkdom is de neokoloniale gesel in handen van oliemultinationals. Wij hebben toestemming gekregen van die multinationals om ons voor heel veel geld, voor maximaal 20 procent in te kopen bij hen, terwijl wij de eigenaren zijn van onze olie. Dat geld om ons in te kopen hebben wij niet! Hebben wij ons nationaal strategisch doel van maximaal profijt uit onze olierijkdom nu reeds prijsgegeven?

Financieel zijn wij aan de grond. De profiteurs van onze goudrijkdom zijn niet het volk van Suriname. Ordening van de goudsector zal een droom blijven zolang politieke toppers en beleidsmakers belang hebben in die sector. Zolang wij rondhout in duizenden tonnen blijven uitvoeren zal daarmee de toegevoegde waarde ook worden uitgevoerd en zullen wij ons blijvend blij maken met de droge kruimels die achterblijven. Wij, het volk van Suriname, wie zijn wij, waar komen wij vandaan en waar gaan wij naartoe?

Een kort fragment uit onze geschiedenis, van twee termijnen Bouterse cum suis naar één termijn Santokhi-Brunswijk cum suis, heeft ons heden bepaald. De toekomst van komende generaties ligt in handen van ons, die in 2025 de keus zullen maken voor een nieuwe wind. Slecht leiderschap heeft ons, maar vooral jongeren en komende generaties, beroofd van een mooie toekomst. De oude politiek heeft afgedaan. Is niet in staat om ons te begeleiden naar stabiliteit, welvaart, welzijn, vrede en veiligheid voor alle Surinamers, De Surinaamse droom. Suriname is rijp voor de grote ommezwaai, naar stabiel en respectabel politiek en strategisch leiderschap.

Een land leiden geschiedt niet door middelmatigen en aanverwanten. Daarvoor hebben wij nodig, de hoogstopgeleiden en de meest gedisciplineerde patriotten die echte liefde hebben voor ons volk en vaderland. De toekomst van politieke leiding van Mama Sranan ligt in handen van onbevlekte patriottische jongeren, die hun leven en toekomst hebben verbonden aan de Surinaamse droom, het alternatief voor 2025 en daarna.

De Partij voor Permanente Voorspoed Republiek Suriname (PVRS) wenst het volk van Suriname een bezinningsvolle Srefidensi toe.

Voorzitter Ch. N. Mijnals

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina