Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Soloactie

COMMENTAAR: Soloactie

20/10/2021 12:00

COMMENTAAR: Soloactie

 

ONDER HET MOM van veldbezoek heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie een bezoek gebracht aan Latour. Hij beschreef zijn aanwezigheid als een kennismaking met de mensen om te vertellen wat het ministerie doet. Amoksi luisterde naar vertegenwoordigers van organisaties uit de omgeving, motiveerde jongeren en sprak over hun uitdagingen. Hij heeft ook schoolbenodigdheden en Covid-19-beschermingsmateriaal geschonken.

Soms is het moeilijk een touw vast te knopen aan de beleidsuitvoering en een deugdelijke coördinatie van de regering. Het mag op zijn minst vreemd genoemd worden dat een minister van Justitie en Politie die op basis van zijn taakomschrijving veel zware en gewichtige beleidsgebieden in zijn portefeuille heeft zo een schenking gaat doen, al is het in de marge van het bezoek.

Volgens moderne managementprincipes had Amoksi veel meer rendement gehaald uit zijn veldbezoek als hij collega's van onderwijs, arbeid, volksgezondheid, grondzaken, jeugd en sport of hun vertegenwoordiger had meegenomen. Daarmee zou ook de noodzakelijke interdepartementale samenwerking tot uitdrukking zijn gebracht. Zijn collega's of hun vertegenwoordigers zouden dan ook een uiteenzetting kunnen geven van wat zij doen en zelf horen wat onder de mensen van de wijk leeft. Daarbij zouden dan ook de vakministers zelf of hun gezanten, de spullen kunnen overhandigen.

Overigens, Amoksi lijkt in de voetsporen van zijn partijgenoot Edward Belfort te treden. Die bezocht in dezelfde functie scholen om de jeugd te motiveren en deed vanachter zijn bureau een oproep aan jongeren die iets op hun kerfstok hadden zich bij de politie te melden. In hoeverre deze strategie vruchten heeft afgeworpen, is nooit bekend geworden. Wel heeft Belfort in twee verkiezingen op eigen houtje veel stemmen gehaald.

Of Amoksi dezelfde strategie wenst te volgen, is koffiedik kijken, maar feit is dat zijn soloactie niets anders is dan goede sier proberen te maken. Het is goed dat de minister naar de kiezers gaat, maar men kan zich afvragen of het moment juist is gekozen. Er spelen namelijk zaken die eerder de aandacht van de bewindsman vragen. Neem bijvoorbeeld de toenemende kritiek op de politie en de geldverdelende politieman/voorzitter van de Surinaamse Politiebond.

Het gezag van de politie mag geen grotere deuk krijgen, want als het vertrouwen verder wordt geschonden en anarchie de overhand neemt, wordt Suriname redeloos, radeloos en reddeloos. De politieorganisatie moet een transformatie ondergaan en rotte appels moeten worden verwijderd. Wil de minister daaraan een bijdrage leveren, doet hij er goed aan gemeenschappelijke belangen in collectief regeringsverband aan te pakken, maar zich hoofdzakelijk te richten op de taak- en doelstelling van het korps.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina