Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Aanklacht

COLUMN: Aanklacht

20/10/2021 14:00 - SERIEUS!?

COLUMN: Aanklacht

Ivan Cairo  

Had Renet Wahki vorige week in het parlement vloeiend Nederlands gesproken om aandacht te vragen voor onder meer het onderwijs in zijn woongebied, zou dat zeer waarschijnlijk geen enkele impact hebben gehad. Er zou schouderophalend aan voorbij zijn gegaan door beleidsmakers en de samenleving. Hij zou de zoveelste volksvertegenwoordiger zijn geweest die gevoegd zou worden in het rijtje van parlementariërs die al sinds mensenheugenis oproepen tot beter onderwijs in het binnenland.

Maar Wahki heeft dat stuntelig in zeer gebrekkig Nederlands gedaan, op het niveau dat onderwijs aan hem en anderen in zijn woongebied is gegeven en nog steeds wordt gegeven. Wat stoort is dat assembleeleden zoals Mahinder Jogi die tijdens hun spreekbeurten geregeld 'Klaus' van hier tot ginder klappen om de oren geven, de euvele moed hadden om Wahki uit te lachen. Shame on you, Mahinder & co. Zullen we voortaan wanneer je het woord voert, turven hoeveel taalfouten je hebt gemaakt?

Zij die zich zo geweldig wanen omdat ze hun mondje in het Nederlands kunnen roeren, hoeven zich niet pretentieus te gedragen, want met uitzondering van de Neerlandici in het land spreekt waarschijnlijk niemand anders in Suriname de Nederlandse taal behoorlijk. Vraag het maar aan criticus Julian With. Die ziet bij wijze van spreken in een zin van tien tot twintig woorden wel dertig taalfouten. Zo slecht schrijven en praten we die taal. We hoeven ons dus niet zo geweldig voor te doen als het op de beheersing van de Nederlandse taal aankomt.

Gelukkig is de beheersing van een vreemde taal geen maatstaf voor de intelligentie van een persoon. Wij zouden, als we een presentatie in de taal van de Trio hadden moeten doen, ook zo hebben gestunteld als Wahki als we niet op hoog niveau die taal hadden geleerd. Wahki heeft in ieder geval zijn punt gemaakt: de Surinaamse overheid faalt al decennialang om adequaat onderwijs aan te bieden aan burgers in het binnenland. Politici, onder wie Mahinder, die nu al twintig jaar volksvertegenwoordiger is, moeten zich diep schamen over het huidige niveau van het onderwijs in het binnenland.

Hopelijk zal de 'aanklacht' van Wahki erin resulteren dat alle assembleeleden die hun tanden hebben 'gepierd' toen hij vorige week sprak, van de regering eisen dat er op de begroting 2022 en alle andere daarna veel meer geld en middelen worden gereserveerd voor het onderwijs in het binnenland. Dat ze ook mogen eisen dat vanaf nu gekwalificeerde leerkrachten naar die gebieden worden gestuurd. Er dient op het gebied van onderwijs eindelijk een einde te komen aan de discriminatie van de burgers in het binnenland. Zij maken evenals hun landgenoten in de kustvlakte evenveel aanspraak op adequaat onderwijs en betere ontplooiingskansen.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina