Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Achteruitgang agrarische sector onderzocht

Landbouwpercelenonderzoek in Saramacca

25/09/2021 05:50 - Van onze redactie

LVV-minister Parmanand Sewdien (l) gaf vrijdag het startsein van het landbouwpercelenonderzoek in district Saramacca.

LVV-minister Parmanand Sewdien (l) gaf vrijdag het startsein van het landbouwpercelenonderzoek in district Saramacca.  

PARAMARIBO - In het ressort Kampong Baroe is vrijdag het startsein gegeven van het landbouwpercelenonderzoek in district Saramacca. De bedoeling is om erachter te komen wat de oorzaak is van de achteruitgang van de tuinbouw, rijst- en veeteelt in het district. Het veldonderzoek wordt begeleid door agronoom Rajindre Debie.

Uit een recent onderzoek van het districtscommissariaat is gebleken dat minder dan 30 procent van het tuinbouwareaal wordt benut, hoewel het vooral gaat om geïrrigeerde gebieden waar al alle nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Het landbouwpercelenonderzoek wordt uitgevoerd op voorstel van de Agrarische Adviesraad van Saramacca onder de naam 'Meten is weten'.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gaf aan dat dit project volledig past in zijn bottom-up- en top-downbenadering die hij heeft geïntroduceerd op zijn ministerie. Hij gaf samen met districtscommissaris Sherin Bansi-Durga het startsein bij het landbouwperceel van Carlos Redjopawiro.

Middels het beantwoorden van tien vragen door de perceelhouder moet duidelijk worden waaraan de achteruitgang van de tuinbouw, rijst- en veeteelt in het district is toe te schrijven. Gevraagd wordt wat de reden is dat arealen helemaal niet of slechts voor een deel worden benut. Ook percelen die bijna of volledig worden benut worden meegenomen.

In het onderzoek wordt voorts nagegaan wat de grondsoort is. Na analyse van de informatie zullen LVV, het districtscommissariaat en de Agrarische Adviesraad modaliteiten uitwerken om de onbenutte percelen samen met de perceelhouders/landbouwers weer langzaam in productie te brengen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina