Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Paradoxen in de zorg

COMMENTAAR: Paradoxen in de zorg

25/09/2021 12:00

COMMENTAAR: Paradoxen in de zorg

 

VRIJDAG STIERVEN DERTIEN mensen aan Covid-19 in Suriname. Dat is een dieptepunt in de strijd als land tegen het coronavirus. Sinds maart 2020, toen de eerste Covid-19-patiënt in Suriname positief werd getest, zijn er niet eerder zoveel mensen op één dag overleden aan dit besmettelijke virus.

Toch gebeuren er simultaan een paar zaken die de wenkbrauwen doen fronsen. Eén daarvan is de oproep van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid aan artsen en verpleegkundigen om te helpen. Er zijn misschien wel meer bedden die ingezet kunnen worden om mensen met Covid-19 te behandelen, maar de handen aan het bed zijn er niet. Niet alleen verpleegkundigen, ook doktoren trekken weg. Er is veel vraag naar medisch personeel in de wereld en niet elk land heeft te kampen met zo een diepe crisis als Suriname.

Te midden van dit enorm personeelstekort, valt op dat het land een team van deskundige Cubaanse artsen naar huis laat vertrekken. Dit terwijl Nederland bijna wordt gesmeekt om hulp. Het verhaal is dat de Cubaanse artsen naar huis willen omdat hun contract ten einde loopt. Maar toch kan de vraag worden gesteld of er evenveel moeite is gedaan om de Cubaanse missie te bestendigen zoals is gedaan om Nederland te vragen om hulp. Dat valt te betwijfelen. Immers, de minister van Volksgezondheid heeft zich openlijk geen fan getoond van de Cubaanse artsen. Volgens hem zijn er genoeg artsen in Suriname. Waar die nu blijven, mag hij komen uitleggen.

Iets anders dat opvalt is dat het Nationaal Coördinatieteam Covid-vaccinatie per eind september ophoudt te bestaan in de huidige vorm. Dus er zullen geen speciale vaccinatie events meer worden gehouden om mensen over de streep te halen om te vaccineren, terwijl het programma 'Koffiepraat' dat diende als informatieprogramma en ook de Facebookpagina, waarop veel informatie stond over het vaccineren, uit de lucht gaan. Dat is opmerkzaam tegen de achtergrond dat het vaccineren nu super traag gaat. Terwijl bij de wekelijkse persconferenties van de Stuurgroep Covid-19 Communicatie de samenleving bijna wordt gesmeekt om te vaccineren, zullen nu de reguliere diensten van het ministerie van Volksgezondheid de taak overnemen van voorlichting en vaccineren.

Maar een duidelijk plan hoe dat te realiseren ontbreekt nog. De Regionale Gezondheidsdienst (RGD) bijvoorbeeld wil moeilijk bereikbare plekken in district Marowijne aandoen, maar het project is nog niet goedgekeurd door Volksgezondheid. Daarnaast zijn er in de districten Sipaliwini en Brokopondo bijna geen gevaccineerden. Donderdag ontbrak - ondanks de belofte een week daarvoor van Soenita Nannan Panday-Gopisingh van de Stuurgroep Covid-19 Communicatie, weer de Medische Zending die verantwoordelijk is voor het achterland op de persconferentie.

Het is belangrijk dat beleid en behoefte worden afgestemd op elkaar. Of er extra maatregelen moeten komen, moeten de deskundigen bepalen. Maar er is meer geld nodig voor de zorg, om verpleegkundigen goed te betalen en om rurale gebieden over de streep te halen om wel te vaccineren. En het verhaal dat er geen geld is, kan niet kloppen. De regering besteedt geld aan een expo in Dubai, een supermooie en dure bolide voor de Surinaamse ambassadeur in Nederland en zaaigrond in district Nickerie die mogelijk duurder wordt aangekocht dan die waard is. Er is dus geld, nu nog de juiste strategie en politieke wil om de extra stap te zetten om ook degenen die meer overtuiging nodig hebben te kunnen vaccineren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina