Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Confrontatie

COMMENTAAR: Confrontatie

24/09/2021 12:00

COMMENTAAR: Confrontatie

 

DE SAMENLEVING WORDT al enkele dagen beziggehouden met de benoeming van de nieuwe directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid in de functie van commissaris van politie.

Deze kwestie dreigt af te stevenen op een confrontatie tussen de Surinaamse Politiebond (SPB) en de regering. Onder anderen korpschef Roberto Prade en het SPB-bestuur beweren dat de benoeming tot commissaris niet volgens de correcte of wettelijk vereiste procedures is verlopen.De korpschef zegt gekend noch betrokken te zijn geweest.

Ook waarnemend president Ronnie Brunswijk, die voorzitter is van de raad van ministers waar soortgelijke benoemingen worden besproken en goedgekeurd, zegt niet op de hoogte te zijn van enige goedkeuring door de regering. Volgens de benoemingsdocumenten is de voordracht gedaan door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Politie.

Maar Justitieminister Kenneth Amoksi heeft volgens mediaberichten gezegd geen voordacht te hebben gedaan. Deze berichten zijn door Amoksi officieel niet tegengesproken. Maar waarom staat, indien hij geen voordacht heeft gedaan, dat wel in een door president Santokhi getekende resolutie/beschikking? Is er valsheid in geschrifte gepleegd? Is het staatshoofd op het verkeerde been gezet? Is de voordracht door de twee ministers schriftelijk gedaan? Zijn die stukken beschikbaar? Vragen, vragen en nogmaals vragen die schreeuwen om een antwoord.

In het nabije verleden zijn meerdere personen aangesteld als commissaris van politie en zelfs als hoofdcommissaris. Zijn de benoemingen van die personen wel volgens de juiste procedures tot stand gekomen? Indien niet, waarom is de politiebond destijds niet in het geweer gekomen en waarom nu wel? Al deze vragen dienen in het kader van transparantie en het zo adequaat mogelijk informeren van de samenleving beantwoord te worden.

Het hoeft geen betoog dat er enorm veel schort aan de door president Santokhi en zijn regering beloofde en gepropageerde transparantie van bestuur. Er zou verandering komen, want de vorige regering was niet transparant. Echter, sinds het aantreden van de regering op 16 juli vorig jaar krioelt het van bedenkelijke beslissingen en besluiten waarover nog steeds geen opheldering is gegeven aan de samenleving. Eén ding is duidelijk: het aanwezig zijn in het parlement of veel praten of het organiseren van meer persconferenties dan de vorige regering is nog geen transparantie.

Die wordt bepaald aan de hand van de kwaliteit van de informatie die vanuit de regering naar de samenleving gaat. Tot nu toe is het kwaliteitsgehalte ver van wat het zou moeten wezen. Daar moet dringend verandering, verbetering, in komen. Regering, er is op dit stuk nog veel werk aan de winkel.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina