Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Bouw brug Bataliba zorgt voor tweedracht Saramaccaners

Bouw brug Bataliba zorgt voor tweedracht Saramaccaners

22/09/2021 11:14 - Samuel Wens

Houtconcessie 774 (rood omcirkeld) is toegekend aan Palmeras Timber Processing, maar de gezagdragers in het gebied zijn verdeeld over de werkzaamheden van het houtbedrijf in hun gebied.

Houtconcessie 774 (rood omcirkeld) is toegekend aan Palmeras Timber Processing, maar de gezagdragers in het gebied zijn verdeeld over de werkzaamheden van het houtbedrijf in hun gebied.  

BOVEN-SURINAME - Een brug over de Surinamerivier bij Bataliba dreigt voor tweedracht te zorgen binnen de leefgemeenschappen van het Boven-Surinamegebied. De hoofdkapiteins Waze Eduards (Pikin Slee) en Ronald Eduards (Botopasi) verzetten zich fel tegen het voornemen, terwijl collega’s Samuel Petrusi (Abenaston) en Richenel Petrusi (Futunakaba) juist vinden dat de brug voor ontwikkeling zal zorgen.

Waze Eduards, voorman van de Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers (VSG), lijkt niet te vermurwen. "Dignitarissen hoeven niet van mij te verwachten dat ik akkoord ga of toestemming zal verlenen aan een houtmultinational voor werkzaamheden in ons traditioneel leefgebied." Dat standpunt verwoordde hij tijdens eenkrutuvan de zustersdorpen Abenaston, Botopasi, Futunakaba en Pikinslee, waarbij het verzoek van Palmeras Timber Processing werd besproken.

Het houtbedrijf wil niet alleen een brug over de Surinamerivier bouwen bij Bataliba, waar de dorpen Bekioo kondre, Bannafoo kondre, Duatra, Pikin pada en Baikutu liggen, maar ook een weg aanleggen. Ook Ronald Eduards van Botopasi staat daar niet welwillend tegenover. "Mijn dorp staat nog steeds achter het Saamakavonnis. Het verbiedt de centrale overheid om zonder onze toestemming en ons medeweten concessies aan derden in leef- en woongebieden van de marrons en inheemsen uit te geven."

De Petrusi's daarentegen juichen de bouw van de brug toe omdat die zal zorgen voor ontwikkeling en ontsluiting van het gebied. Daarnaast hebben die twee kapiteins een verlanglijst gegeven aan Palmeras Timber Processing. In ruil voor de toestemming om de brug te bouwen en de weg aan te leggen, moet het houtbedrijf een school, logeergebouw, internaat en winkelcentrum bouwen, de dorpspolikliniek renoveren en een fonds opzetten voor de vier dorpen.

Vonnis

Hugo Jabini, adviseur van de VSG, zegt vanuit Nederland tegende Ware Tijddat de staat in het geval van Palmeras Timber Processing opnieuw internationale vonnissen naast zich neerlegt. Die vonnissen moeten ervoor zorgen dat de overheid geen concessies aan derden uitgeeft in de gebieden van de marrons en inheemsen. Het Saamakagebied behelst volgens hem het totale stroomgebied van de Boven-Suriname met al haar zijrivieren en kreken, die naar de Surinamerivier stromen. Hij stelt een schrijven aan de regering over deze zaak in het vooruitzicht.

Patrick Sonton, vertegenwoordiger van Palmeras Timber Processing, beaamt het voornemen van zijn bedrijf. De brug en weg zijn volgens hem noodzakelijk om de concessie in district Brokopondo (29.738 hectare) makkelijk te exploiteren. Hij wijst er ook op dat het houtbedrijf al sociale projecten uitvoert ten behoeve van de vijf dorpsgemeenschappen in Bataliba. Zo is de plaatselijke lagere school gerenoveerd en wordt de weg die naar de dorpen leidt door het bedrijf onderhouden.

Sonton onthult dat Palmeras Timber Processing granman Albert Aboikoni der Saramaccaners formeel in kennis heeft gesteld van haar voornemens in zijn gebied. Het grootopperhoofd heeft nog niet gereageerd. "Maar wanneer wij eenmaal toestemming hebben van de Saamaka, gaan wij daarmee naar de centrale overheid voor de vergunning om de brug te bouwen."

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina