Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ethiek en armoede in Suriname

Ethiek en armoede in Suriname

19/09/2021 13:00

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.  

INGEZONDEN - Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor goederen en voorzieningen die als minimaal noodzakelijk gelden. Iemand is evenzeer arm wanneer hij onvoldoende inkomen heeft voor bijvoorbeeld kleding, voeding of een goede woning. Iemand is niet arm als hij voldoende inkomen heeft, maar dat aan iets anders uitgeeft. Armoede is er altijd geweest in ons land terwijl dit werd verergerd door de koloniale machthebbers alsmede het beleid van de eigen politici.

Ethiek is een vakgebied van de filosofie en houdt zich bezig met wat goed en slecht is (zoals  medische ethiek). Er zijn goede en slechte economische tijden geweest. Een malaise gekoppeld aan een slecht moraal, dient zich nu weer aan: mensen hebben niet genoeg financiën om zich in hun levensonderhoud te voorzien. Er is sprake van slechte of geen behuizing, onvoldoende medische voorzieningen, weinig onderwijskansen, slecht geregeld openbaar vervoer en onvoldoende kleding.

De koers van de vreemde valuta is vergeleken met twee jaar geleden bijna driemaal zo hoog geworden. Het steekt de bevolking daarom extra wanneer politici toch nog diverse hoge vergoedingen ontvangen na reeds vervulde hoge ambtelijke en politieke functies. Dit heeft niet alleen met een verkwistend beleid te maken maar ook met de eigen ethiek (het op uitgebreide schaal accommoderen van familie en vrienden). Men kan (vice)president worden zonder gescreend te zijn op een onberispelijk verleden! Zodoende kunnen zelfs criminelen het ambt van (vice)president vervullen.

Voor ministers ligt dit anders: zij worden door de procureur-generaal wel gecontroleerd op een smetteloos verleden. Tevens DNA-leden worden niet op een ongekreukt verleden onderzocht. Het wordt hoog tijd dat wij onze politici stimuleren op democratische wijze met fatsoen en moraal de heersende armoede te bestrijden door ze nog explicieter aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Ik stel dit omdat bepaalde politici eerder ambiëren gebruik te maken van (dure) statusverhogende zaken dan de verkiezingsbeloften in te lossen. Wellicht bedoelde een bepaalde politicus met "w'o set' en" het accommoderen van zijn eigen familie en vrienden (nepotisme en patronage).

Het steekt mij enorm dat de armoede in ons land steeds toeneemt, net een repeterende breuk en dat dit met mooie praatjes van politici wordt gebagatelliseerd. Dit kan een voedingsbodem worden voor haat en racisme! Leg dan je ambt neer als je de problemen die te maken hebben met armoede niet kunt aanpakken! Het is te kort door de bocht aan de voorganger steeds de schuld te geven en het potverteren met de schaarse middelen voort te zetten. Aan dat moraal schijnt maar geen einde te komen!

Daarom complimenteer ik de minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning dat hij onlangs niet met de groep is vertrokken naar Nederland. Het gaat daarenboven mijn verstand te boven dat een minister het klaarspeelt om in een bepaalde periode voor meer dan 1 miljoen US dollar te bellen. Hoe wil deze regering alleen maar mooie woorden horen? Tevens valt het op dat wanneer scribenten van hun democratisch recht gebruik maken om de vinger op de wond te leggen, bepaalde mediacommissies met ongenuanceerde commentaar komen.

Daarbij verliezen zij uit het oog dat het rommelt in de eigen politieke organisatie. Waarom is de politiek leider en de partijleider nog steeds dezelfde persoon bij bijna alle partijen in Suriname (conflict of interest)? En wat is de reden dat de democratische bestuursverkiezingen worden uitgesteld bij sommige politieke partijen? Een onrealistisch afweermechanisme kan iedereen verzinnen!

Voornoemde bestuurs-ethische zaken maken dienovereenkomstig - net een web - deel uit van het mechanisme dat wantoestanden die de armoede stimuleren niet worden aangepakt. De storm van kritiek heeft immers toch geen impact omdat politici van de meeste partijen zich als zodanig hebben ingegraven, dat slechts ernstige maatschappelijke onlusten hen naar huis kunnen sturen. Uit eigen beweging zullen zij dat nooit doen omdat de ethiek hiertoe ontbreekt dus: verbeter de wereld begin bij jezelf. Door al deze omstandigheden in Suriname is het heel moeilijk geworden om de armoede gericht aan te pakken. Het één hangt samen met het andere.

Dat bijvoorbeeld het Internationaal Monetair Fonds (IMF) strenge eisen stelt is opportuun. Immers de geleende gelden die aan de bevolking dient toe te komen, moeten door de op gang gebrachte ontwikkelingen terugbetaald worden. Er moet veel meer bezuinigd worden om de armoede aan te pakken. Er kan mede bezuinigd worden door onder andere het aanpakken van nepotisme en fraude vooral binnen de eigen gelederen, (massale) buitenlandse reizen, benzineverbruik, strenger doorlichten van de parastatale instellingen, energie, onkostenvergoedingen alsmede sobere vervoersmiddelen.

Bovendien moet er zo snel mogelijk een wet Openbaarheid van bestuur afgekondigd worden zodat de overheid beter gecontroleerd kan worden. Deze zaken waren vóór de verkiezingen in 2020 immers beloofd door de huidige coalitiepartijen maar zijn nog steeds niet in orde gemaakt. Is dat geen populisme? Al met al zullen de genomen maatregelen onophoudelijk moeten resulteren dat vooral het arme deel van de bevolking het heel veel beter krijgt.

Robby Roeplall

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina