Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: De politiek, dat bent u

COLUMN: De politiek, dat bent u

07/08/2021 14:30 - GANGA

COLUMN: De politiek, dat bent u

 

Het was een bericht dat niet echt opviel. Ik las er zelfs overheen, in de chaos van mijn dagelijks leven. Maar er moet iets zijn blijven hangen, een gevoel van onbehagen, dus zocht ik het enige tijd later weer op.

Het bericht gaat om de vervanging van de Rekenkamerbezetting. Dat onbehagen was in eerste instantie, omdat de Rekenkamer volgens mij de laatste jaren juist trachtte met de minimale middelen en de minimale ruimte die ze kreeg, nog iets te bakken van haar werk. Er is een website, de verslagen worden gepubliceerd en als je een vraag had, probeerde men je antwoord te geven.

Toch krijgen we een nieuwe Rekenkamer, meldde de president ons, volgens een bericht in deze krant van 20 juli. Bij het lezen van het bericht sloeg het onbehagen om in full speed irritatie - en 'irritatie' is een eufemisme. Er is zoveel problematisch aan de uitspraken van de president dat ik werkelijk niet weet waar te beginnen. Waarom is er vervanging nodig? "De politiek heeft beslist", was zijn dooddoener, en laten we nu allemaal in koor zeggen: "de politiek, dat bent u".

Laten we het nog een keer proberen: waarom is er toch besloten de Rekenkamer te vervangen? Omdat, volgens de president in hetzelfde bericht: "de regering 'rapporten' over het functioneren van de Rekenkamer heeft ontvangen op grond waarvan is besloten "dat het beter is dat we met een nieuw team komen". Wie die rapporten heeft gemaakt, wat er in die rapporten staat, dat hoeven wij, burgers van dit land, blijkbaar niet te weten.

De voordrachten voor de Rekenkamer moeten, volgens wet, door DNA worden gestuurd naar de president voor goedkeuring. Dat heeft DNA gedaan, maar sja, er blijkt een klein probleempje met het voorstel voor vervanging van de Rekenkamer, de voorgedragen persoon is niet geschikt volgens de president. Op basis waarvan hij dat vindt is mij niet duidelijk - zou ons parlement nu echt kandidaten hebben voorgedragen die niet aan de wettelijke vereisten voldoen? Die eisen staan immers in de wet Rekenkamer van 2019. Wederom hoeven wij niet te weten wat die redenen zijn, volgens de president.

Het zieligste is dat hij aangeeft dat, omdat de voorgedragen persoon niet voldoet, er 'breed' gekeken is in de samenleving naar een kandidaat. Waaruit we de conclusie kunnen trekken dat ook voor deze president en deze regering geldt dat hun partij het middelpunt van hun universum is. De eerste plek waar je mensen zoekt, en pas als die er echt niet zijn kijk je 'breed' buiten. En niemand die het probleem met die uitspraak ziet.

Maar geschikte kandidaten zijn dun gezaaid. Het zou kunnen dat artikel 4 van de wet inzake instelling en organisatie van de Rekenkamer, het zoeken bemoeilijkt. Deze comptabiliteitsregeling geeft aan dat voorgedragen leden van de Rekenkamer niet verwant mogen zijn aan DNA-leden en leden van de regering, noch kunnen ze deel zijn van een andere commissie, een ander orgaan en meer van die dingen. Dan vallen een heleboel automatische kandidaten dus af.

De president gaf ook een college over het benoemingsbeleid. In het kort komt het hierop neer: posities zijn verdeeld naar partij. Men kijkt altijd allereerst binnen de partij voor invulling van de aan een coalitiepartij toebedeelde positie. Als die coalitiepartij geen mensen heeft, dan gaat de beurt naar de andere coalitiepartners. En als die ook geen mensen kunnen vinden, dan kijkt men naar de samenleving - naar die mensen die denken dat hun opleiding, hun werkervaring, hun ambitie, hun intellect, hun creativiteit, hun eerlijkheid, een partijlidmaatschap of een familieband met een politieke machthebber kunnen vervangen. Ook onder deze regering niet dus. gangadwt@gmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina