Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Ruis rond dispensatiebeleid

COMMENTAAR: Ruis rond dispensatiebeleid

06/08/2021 12:00

COMMENTAAR: Ruis rond dispensatiebeleid

 

DE NATIONALE ASSEMBLEE heeft zich donderdag samen met de regering gebogen over verlenging van de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand Covid-19 omdat de coronapandemie nog steeds niet onder controle is. President Santokhi merkte op dat hoewel de situatie nog steeds erg is, het aantal doden en besmettingen gelukkig terugloopt. "We zitten nog steeds in code paars, ook de zorgsector staat nog onder grote druk", zei het staatshoofd.

Door de crisis werden bij de aanvang van de derde besmettingsgolf drastische vrijheidsbeperkende maatregelen doorgevoerd zoals totale lockdowns, samenscholingsverboden, sluiting van scholen, winkels en markten. Er zijn ook hoge boetes ingevoerd om overtreders van de maatregelen aan te pakken. Die vrijheidsbeperkende maatregelen zijn intussen een beetje versoepeld.

Echter, wat niet is versoepeld, is het verbod op potentiële mass spreading events zoals grote bijeenkomsten en huisfeesten. Bij diverse gelegenheden hebben autoriteiten, onder wie de minister van Volksgezondheid, de samenleving voorgehouden dat er geen dispensaties worden verleend voor feesten en andere grote bijeenkomsten.

Districtscommissarissen zijn nadrukkelijk opgeroepen geen dispensatie te verlenen of vergunningen te verstrekken. Toch circuleert een brief van de fungerende directeur van het kabinet van de president die de voorzitter van het Covid-19-ministersclusterteam vraagt een verzoek van een burger die een huwelijksfeest wil houden in behandeling te nemen.

Volgens president Santokhi krijgt het kabinet van de president dagelijks talrijke van soortgelijke verzoeken die worden doorverwezen naar het ministersteam voor afhandeling. Alleen al het feit dat het verzoek van de voornoemde burger, tegen de achtergrond van de uitgevaardigde coronamaatregelen door de regering, niet onmiddellijk en resoluut is afgewezen door het kabinet van de president - maar doorverwezen voor behandeling - doet de samenleving vermoeden dat er wél dispensaties worden verleend.

De indruk bestaat dat terwijl de samenleving verboden wordt te feesten, bepaalde personen wel toestemming krijgen om grote bruiloften en huisfeesten te houden. Regelmatig duiken op sociale media ook filmpjes en foto's op van feesten van prominente personen waar de autoriteiten niet optreden.

Het zou geloofwaardiger zijn wanneer het staatshoofd tijdens zijn betoog donderdagavond in het parlement de samenleving had opgeroepen geen enkel verzoek om dispensatie naar zijn kabinet of andere autoriteiten te sturen, omdat ze niet in behandeling zullen worden genomen door het verbod dat nog steeds geldt op het houden van feesten. In plaats daarvan zei hij dat iedereen een verzoek mag indienen en dat verzoekers keurig antwoord krijgen dat hun verzoek is afgewezen. Hoe geloofwaardig is dat? En hoe efficiënt is een dergelijke aanpak? De door de president genoemde procedure biedt te veel ruimte voor ruis en willekeur.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina