Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Verhoging omzetbelasting goedgekeurd door DNA

Verhoging omzetbelasting goedgekeurd door DNA

04/08/2021 08:08 - Van onze redactie

Verhoging omzetbelasting goedgekeurd door DNA

 

PARAMARIBO - De omzetbelasting (OB) voor alle categorieën goederen waarop die van toepassing is, wordt per 1 oktober gelijkgetrokken naar 12 procent. De wetswijziging daartoe is dinsdagavond met 29 stemmen vóór en dertien tegen goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Voor de levering van goederen is dat percentage momenteel 10 en voor het verrichten van diensten 8. In het kader van de economische herstelmaatregelen en om de inkomsten van de staat te verhogen was de omzetbelasting voor de import van goederen januari al verhoogd naar 12 procent.

De regering wilde de verhoging per 1 september doen ingaan, maar coalitieleden, onder wie Patricia Etnel (NPS), pleitten voor een verschuivng naar desnoods 1 oktober. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning nam dat voorstel over. Etnel voerde aan dat burgers in verband met de aanvang van het nieuwe schooljaar extra kosten hebben en de verhoogde omzetbelasting per 1 september er niet bij kunnen hebben.

De ingangsdatum van 1 oktober zal volgens Melvin Bouva van de NDP weinig soelaas bieden en worden het parlement en de samenleving door de regering blij gemaakt met een dode mus. Hij merkte op dat de komende weken de verhoging van onder meer de WAM-premie, stroom- en watertarieven en brandstof, alsook inkopen voor het nieuwe schooljaar een extra druk zullen leggen op het besteedbaar inkomen van de burger.

Hij pleitte ervoor dat de regering eerst de andere maatregelen om de druk op de koopkracht van de bevolking te minimaliseren treft, voordat de omzetbelasting werd opgetrokken. Wat Bouva betreft zou de belastingverhoging pas in januari of februari 2022 kunnen ingaan. NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelde voor om de verhoging pas te laten ingaan wanneer de regering een sociaal akkoord had bereikt met de vakbeweging en de effecten van de kostenverhogende maatregelen goed in kaart zijn gebracht.

Minister Achaibersing deelde mee dat naast de verhoging van de OB belastinghervormingen zullen worden doorgevoerd die moeten resulteren in hogere inkomsten voor de staat. Hierover geeft hij binnenkort een presentatie in het parlement. Alleen voor lokaal geproduceerde goederen en diensten gaat de OB omhoog stelde de bewindsman en zal de druk op de koopkracht 2 tot 3 procent zijn. De belastingverhoging geldt niet voor basisgoederen en enkele andere essentiële goederen. Kleine ondernemers komen voorts in aanmerking voor vrijstelling van de OB.

Achaibersing gaf aan begrip te hebben voor de kritiek vanuit het college over de verhoging van de OB, maar dat collectieve goederen zoals gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur gefinancierd moeten worden en dat het geld ergens vandaan moet komen. Voor gezondheidszorg alleen zal de overheid de komende periode elke maand SRD 38 miljoen moeten ophoesten. De verhoogde OB levert per maand SRD 22 miljoen op indien iedereen dat keurig zal afdragen. VHP-fractielid Mahinder Jogi merkte op dat de belastingverhoging en andere hervormingen niet uitgesteld kunnen worden. De samenleving smacht naar verlichting en verbetering van de economische situatie in het land, zei Jogi.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina