Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Veiligheidsbeleid

COMMENTAAR: Veiligheidsbeleid

04/08/2021 12:00

COMMENTAAR: Veiligheidsbeleid

 

LANGZAAMAAN WORDT STEEDS meer duidelijk dat de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, de politieke verantwoordelijkheid voor de slechte veiligheid in het land en het ontbreken van een adequaat veiligheidsplan niet neemt. Hij legt de verwijten voor veel dat fout gaat in de schoenen van anderen, maar niet bij zichzelf.

In de Hermitage Mall is in het weekend een mensenmassa van vooral jongeren bijeengeweest, in strijd met het samenscholingsverbod. Daarnaast werden beschermingsmaatregelen zoals mondkap dragen en afstand houden niet gevolgd. Amoksi zegt dat hij dit zal bespreken met de verantwoordelijke districtscommissaris en de regiocommandant van Paramaribo. De slapheid waarmee deze minister optreedt en mogelijk de halfzachte instructies die hij geeft om de orde te handhaven maken dat burgers een loopje nemen met die ordemaatregelen. Men kan zich afvragen of hij de juiste man is voor het ministerie van Justitie en Politie.

Van burgers en ondernemers wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, maar de directe ordehandhaving, zoals bij wet is geregeld, berust onder alle omstandigheden bij de ordehandhavers: de politie. Een mensenmassa is niet te beheersen door ondernemingen, vooral niet op locaties waar eerder ernstige confrontaties hebben plaatsgevonden. Amoksi kan bedrijven dus niet verplichten de veiligheid te garanderen. Zo werkt het niet.

In een periode waarin jeugdigen rondlopen met steek- en vuurwapens is het niet te rijmen dat de minister verlangt dat bedrijven de taak van de politie overnemen. Als de tendens zich voordoet dat er tijdens de gehele periode van de lockdowns geen ontzag is getoond voor de politie, hoe wordt verwacht dat niet gewapende burgers vechtende jongeren in bedwang moeten houden?

Acties zoals mobiele units laten neerstrijken op strategische plekken schijnen onuitvoerbaar te zijn. Het komt neer op surveillance waarvan de vruchten nooit zijn geplukt. Waar Amoksi zich sterk voor moet maken is een veiligheidsbeleid waarin plaats is voor een aanpak die alle veiligheidsgebieden van het politiewerk bestrijkt.

De structuur van de politieorganisatie moet serieus geëvalueerd worden en dan moet vervolgens de minister besluiten nemen om het korps terug te brengen naar de hoogstaande, integere organsatie waarover vol eerbied wordt gesproken, zoals vroeger het geval was. Incidentele besluiten die van dag op dag worden genomen bieden geen soelaas en zullen de dienstbaarheid van de wapendragers niet bevorderen. Het niveau van de juiste taakuitoefening en het gezag van de politieambtenaar moeten terug.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina