Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regering wil 'burgerlijke uitzonderingstoestand' met 1 jaar verlengen

Regering wil 'burgerlijke uitzonderingstoestand' met 1 jaar verlengen

03/08/2021 13:48 - Wilfred Leeuwin

Regering wil 'burgerlijke uitzonderingstoestand' met 1 jaar verlengen

 

PARAMARIBO - De regering heeft het voornemen om de Burgerlijke Uitzondderingstoestand met nog een jaar te verlengen. De geldigheid van de huidige toestand die bij wet is geregeld, vervalt op 8 augustus.

Volgens de regering blijft de Covid-19-pandemie een aanhoudende dreiging voor de volksgezondheid van Suriname. Deze reden is volgens haar afgeleid uit de epidemiologische rapportages, maar ook de voortdurende binnenlandse transmissie van het virus. Dit rechtvaardigt dan ook dat de Burgerlijke Uitzonderingstoestand wordt gehandhaafd met een periode van 12 maanden.

Volgens de ingediende wijziging van de bestaande wet, zal de verlenging de regering in staat stellen om noodzakelijke maatregelen te kunnen blijven treffen om de pandemie te beteugelen. Het gewijzigde wetsvoorstel zal donderdag voor behandeling op de agenda van De Nationale Assemblee worden gebracht.

NPS-fractielid Patricia Etnel zegt achter de verlenging van de Burgerlijke Uitzonderingstoestand te staan, maar zal bij de behandeling in het parlement vooral aandacht vragen voor aangepast beleid om de situatie waarin de burgers verkeren dragelijker te maken. "Het gaat vooral om het accepteren van nieuwe leefregels. Wat dat betreft zal de regering het beleid moeten ombuigen."

Volgens de politica zal de regering zich werkelijk ook moeten voorbereiden op hoe tijdig in te spelen op de eventuele komst van andere varianten van het virus. Etnel ziet graag ook dat in het jaar dat de verlenging zal gelden er vanuit de regering meer aandacht wordt besteed aan het beschermen van personen met een onderliggende aandoening.

Volgens haar moet de verlenging meer preventief worden gebruikt. Etnel wijst erop dat het nu geen discussiepunt is dat Covid-19 blijvend is, "maar dat wil niet zeggen dat we steeds in een uitzonderlijke toestand moeten verkeren. Hoe vaak zal er worden verlengd. Da regering zal ervoor moeten zorgen dat beperkingen die rechtsgeldig zijn volgens die wet dragelijker zijn. Je kan de economie niet altiijd op slot blijven houden", aldus Etnel.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina