Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Alleen kapitaalkrachtigen kunnen medische zorg nog betalen'

'Alleen kapitaalkrachtigen kunnen medische zorg nog betalen'

02/08/2021 08:06 - Ivan Cairo

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is verrast door enkele zaken die door het Medisch Stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn aangehaald.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is verrast door enkele zaken die door het Medisch Stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn aangehaald. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Er komt een algehele financiële doorlichting van de ziekenzorg. Dit zal worden gedaan door onafhankelijke deskundigen. Over zes maanden moet er een compleet overzicht en inzicht zijn over vorderingen die ziekenhuizen menen te hebben op de overheid. Dan zal ook een traject worden ingezet om de schulden te vereffenen en een duurzame aanpak van de financiering van de zorg. Intussen wordt gewerkt aan een tussentijdse oplossing, zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tegen de Ware Tijd.

Vrijdag heeft hij samen met collega Armand Achaibersing van Financiën en Planning overleg gepleegd met het Staatsziekenfonds en de Nationale Ziekenhuisraad die vorige week schriftelijk alarm sloeg over de onhoudbare situatie in de ziekenhuizen. In het weekend deed het Medisch Stafbestuur (MSB) bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) er een schepje bovenop. In de brief wordt een zeer somber beeld geschetst van de problemen waarin het AZP zich bevindt en wordt aangegeven dat indien er geen verandering komt alleen kapitaalkrachtigen nog voor medische zorg zullen kunnen betalen, omdat de ziektekostenverzekering niet kostendekkend is.

Ramadhin is verrast door enkele mededelingen die in de brief van het stafbestuur zijn gedaan. Sommige zaken berusten, zegt hij, niet op waarheid, waaronder de stelling dat wat betreft de hartchirurgie er sprake is van brandjesblussen, maar dat er structureel niets zal veranderen. De bewindsman geeft aan dat dit onderdeel van de medische dienstverlening is veiliggesteld. De raad van ministers heeft al goedgekeurd dat een half miljoen Amerikaanse dollar wordt vrijgemaakt.

De minister zegt dat "veel mensen van het stafbestuur niet weten dat er door hun een verklaring is uitgestuurd". "Mijn informatie is dat de brief niet wordt gedragen", aldus Ramadhin. Ook de directie van het AZP is verrast door de verklaring. Het MSB stelt dat los van de tekorten in het ziekenhuis, het ook schort aan het beleid met name de leiding van de instelling. "De directie houdt zich niet aan afspraken en is vaak niet beschikbaar voor overleg. Het medisch beleid wordt meestal ad hoc gemaakt van bovenaf zonder adequaat overleg met de medische staf", wordt gesteld.

De informatieverstrekking over beleidsmaatregelen zou deficiënt zijn. "Er is geen coherent beleid en transparantie is ver te zoeken. Alle vragen aan de directie om transparantie in beleidsbeslissingen worden genegeerd of omzeild." Ook wordt de directie beschuldigd van het voeren van een verdeel- en heersbeleid en worden vakgroepen tegen elkaar uitgespeeld. Er zou een ongezonde cultuur heersen in de directie van het ziekenhuis "welke doelgericht de samenwerking van medische specialisten/vakgroepen belemmert". AZP-directeur Claudia-Marica-Redan deelde mee dat de directie met een statement zou uitkomen.

Ramadhin zegt dat de afgelopen dagen hard is gewerkt aan een oplossing dat de ziekenhuizen in staat zal stellen de komende periode veel meer te doen. Door het SZF en de Nationale Ziekenhuisraad is een calculatie gemaakt voor een tussentijdse oplossing. Deze "extra financiering" zal na verdere uitwerking worden voorgelegd aan het ministerie van Financiën en Planning. Ramadhin voert aan dat het voor een belangrijk deel zal afhangen van dat ministerie hoe snel de middelen beschikbaar kunnen worden gesteld.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina