Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Autoriteiten laten Covid-19-teugels vieren

Autoriteiten laten Covid-19-teugels vieren

24/07/2021 13:21 - Van onze redactie

Autoriteiten laten Covid-19-teugels vieren

 

PARAMARIBO - De dalende trend van Covid-19-besmettingen heeft erin geresulteerd dat de autoriteiten vanaf zaterdag de teugels verder laten vieren. Zo wordt het middelbaar onderwijs opengesteld voor het afnemen van toetsen, wordt de avondklok gebracht van negen uur 's avonds naar zes uur 's morgens, wordt de samenscholing verruimd naar tien personen en mogen recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden en kansspelkantoren weer open. De nieuwe maatregelen gelden van 24 juli tot en met 6 augustus.

De regering doet een "ernstig beroep" op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de maatregelen om maximale bescherming te bieden. De nieuwe maatregelen bieden meer ruimte aan de gemeenschap om zich op de openbare weg te begeven, "maar op u wordt een beroep gedaan om zich alleen op straat te begeven indien dat dringend noodzakelijk is". De regering zal de ontwikkelingen voor wat betreft de zorg en besmettingen nauwkeurig blijven monitoren en op basis daarvan, indien nodig de maatregelen aanpassen.

 

Maatregel 1

1. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten.

2. Neem de anderhalve meter fysieke afstand, de zogeheten Covid-19-afstand altijd in acht.

3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.

4. Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 2

Het uitgaansverbod is gedurende deze periode dagelijks van 21:00 uur tot en met 06:00 uur. Gedurende het uitgaansverbod mogen slechts de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven.

De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan.

De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19-Crisismanagementteam.

De door het Outbreak Managementteam goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19-preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten.

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3

Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan tien personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblee, de regering, de Staatsraad, leden van het Hof van Justitie en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.

Voorgaande is niet van toepassing op groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen en kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar.

Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan.

Het is verboden om (huis)feesten te houden.

Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 25 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19-crisismanagementteam.

Gebedshuizen zijn opengesteld onder de voorwaarde dat er zich, afhankelijk van de oppervlakte, maximaal vijftig personen per keer in de ruimte bevinden. De overheid blijft in conclaaf met de gebedshuizen.

Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn niet toegestaan.

Contactsporten zijn verboden. Individuele sporten zijn toegestaan.

Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan onder naleving van geldende protocollen.

Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg.

Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4

Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met inachtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Maatregel 5

Het is verboden in deze periode de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben: nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke; bordelen; bars; restaurants.

In deze periode is het uitsluitend met inachtneming van de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19-preventieprotocollen, toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben: van maandag tot en met zondag van zes uur 's morgens tot en met acht uur 's avonds: restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, afhalen dan wel leveren van eten.

Terrassen oftewel outdoor dining, dagelijks van zes uur 's morgens tot en met acht uur 's avonds.

Sport-, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of -gelegenheden, waarbij wordt aanbevolen om deze activiteiten in de openlucht te doen plaatsvinden.

Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie).

Werkgevers van bedrijven die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19-preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6

De grenzen zijn in de deze periode geopend voor personenverkeer.

Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht. De vliegmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle en handhavingsplicht. De volgende documenten zijn vereist: bewijs van volledige vaccinatie, negatieve PCR en geldige reisdocumenten.

Reizen van volledig gevaccineerden uit Suriname (outbound); de vliegmaatschappijen en doelgroep zijn gehouden aan regels van het land waar naartoe wordt gereisd.

Niet of niet volledig gevaccineerden zijn gehouden aan quarantaineplicht conform de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is en uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Uitsluitend de navolgende vluchten worden toegestaan in het Surinaams luchtruim:

Nederland, Caribisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inboundvluchten voor cargo en personenverkeer;

Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer;

Haïti: geen personenverkeer toegestaan;

Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in deze periode het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag en vrijdag toegestaan zijn;

Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19, in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur vóór vertrek van de vlucht naar Suriname. Inbound personenverkeer wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine te gaan.

Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 zullen in deze periode in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur vóór vertrek van de vlucht naar Suriname. Na aankomst moeten ze zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.

Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.

De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen.

Maatregel 7

Het middelbaar onderwijs zal met ingang van maandag 26 juli 2021 zijn geopend, uitsluitend voor het afnemen van toetsen. Bovenstaande, steeds met inachtneming van de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19-preventieprotocollen én met inachtneming van de voorschriften. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur neemt contact op met de scholen voor nadere instructies.

Maatregel 8

Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina