Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regering buigt zich over sociaal vangnet en opvoeren productie

Regering buigt zich over sociaal vangnet en opvoeren productie

23/07/2021 00:00 - Van onze redactie

Regering buigt zich over sociaal vangnet en opvoeren productie

 

PARAMARIBO - De regering is van mening dat deze periode van crises een goed moment is om de eigen productie op te voeren. De mening vloeit voort uit het gegeven dat de dure import het leven moeilijker maakt en die dus waar mogelijk te vervangen. De import beïnvloedt namelijk ook de prijs van basisgoederen.

De regering benadrukt dat het proces niet vanzelf zal gaan. "Het vraagt om beleid van de productieministeries in samenspraak met het bedrijfsleven, inclusief de agrariërs. In het Herstelplan 2020-2022 zijn er verschillende projecten opgenomen voor de financiering van het ondernemerschap en de agrarische sector. Het klein- en middenbedrijf zal een grote steun in de rug krijgen bij de vlotte uitvoering van deze projecten. Er is al geld voor beschikbaar. De hele samenleving zal hier profijt van hebben", schreef de Communicatiedienst Suriname in een persbericht.

In het bijzonder aan het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is gevraagd om er aandacht aan te geven. Als voorstellen die in overweging zijn gegeven om de prijzen van basisgoederen te beheersen zijn, worden genoemd overleg met het bedrijfsleven en het uitnodigen van nieuwe spelers in de markt die prijsverhogende tussenschakels omzeilen. "Helaas zijn er enkele verhogingen waar wij niets aan kunnen doen: prijsverhogingen van brandstof en vracht uit het buitenland."

 

Sociaal vangnet

Mede door de moeilijke leefomstandigheden heeft de regering zich gebogen over het sociaal vangnet. Uit het overleg blijkt dat daarvoor veel extra geld is vrijgemaakt. Voor dit jaar gaat het om SRD 3,5 miljard. Het vangnet kwam vorig jaar al in werking en uitkeringen werden in juni, na evaluatie nogmaals verhoogd.

Op korte termijn volgen als andere maatregelen de verstrekking van goedkope babyvoeding voor vijfduizend baby's, gratis schoolvervoer voor veertigduizend scholieren en studenten, een tassenproject voor twintigduizend schoolgaanden en subsidie op de elektriciteitsrekening na de komende aanpassing van de stroomrekening.

 

Overzicht uitgevoerde maatregelen:

Sociaal Vangnet

De regering beseft dat met al deze maatregelen niet alle koopkrachtverlies is gecompenseerd. Ze verklaart dat op dit ogenblik zulks niet mogelijk is; daarvoor heeft de crisis te diep gesneden in de mogelijkheden. Maar het is haar wel ernst, dat iedereen, ook de kwetsbaren in de gemeenschap, zonder te veel kleerscheuren de crisis doorkomen.

 

Herstel

Als het aan de regering ligt, groeit het sociaal stelsel naar een meer moderne, betere, met hulp die op maat gesneden is van gezinnen en armen. Een sociaal stelsel waardoor armen, door een goed sociaal stelsel, uit de armoede kunnen groeien. De Wereldbank die thans een virtuele missie uitvoert in Suriname is enthousiast om mee te helpen aan zo een toekomstig sociaalstelsel.

Op de vergadering van de regering benadrukte de president dat er alles aan gedaan wordt om macro-economische problemen op te lossen. De stap naar het IMF moet vanuit die noodzakelijk worden bekeken. Maar de crisis is vooral voelbaar bij de mensen thuis, in de erfwoningen in Paramaribo, op het platteland in de districten, in de dorpen van het binnenland. Macro-economisch herstel is belangrijk, maar de sociale agenda is minstens even belangrijk. "En het is onze taak om dat uit te voeren, en het ook goed aan onze bevolking uit te leggen. Zodat iedereen begrijpt wat er gebeurt, dat wij elkaar zullen steunen en samen goed door de crisis zullen komen."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina