Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Rekenkamer krijgt nieuwe bezetting

Rekenkamer krijgt nieuwe bezetting

20/07/2021 17:25 - Ivan Cairo

Rekenkamer krijgt nieuwe bezetting

 

PARAMARIBO - De Rekenkamer van Suriname krijgt een nieuwe bezetting. “De politiek heeft beslist dat er een nieuwe Rekenkamer komt”, zegt president Chandrikapersad Santokhi. Deze zaak is reeds besproken met De Nationale Assemblee. De Rekenkamer houdt namens het parlement toezicht op de besteding van overheidsgeld, zoals dat is opgenomen in de begroting en pleegt ook controle op het geldelijk beheer van de overheid in de ruimste zin. De Nationale Assemblee draagt de kandidaten voor benoeming voor bij de president.

Het staatshoofd heeft inmiddels een lijst ontvangen met beoogde kandidaten om aan de hand van een bepaalde profielschets te toetsen of zij voldoen aan wat wordt gewenst.Santokhi zegt dat de voorzitter van het parlement binnenkort een brief van hem krijgt waarin is vastgelegd welke van de kandidaten wel aan de eisen voldoet. De president stelt verder dat vanwege het feit dat hij vindt dat de persoon die is voorgedragen voor het voorzitterschap van de Rekenkamer niet voldoet "breed" gekeken is in de samenleving naar een geschiktere persoon om die post in te vullen.

"Je vindt heel goede kandidaten", aldus Santokhi. Probleem is echter dat ze of de Nederlandse nationaliteit hebben of bij het particuliere bedrijfsleven zitten. Niet iedereen uit het bedrijfsleven is bereid hun positie voor vijf jaar op te geven. Het staatshoofd zegt dat de regering "rapporten" over het functioneren van de Rekenkamer heeft ontvangen op grond waarvan is besloten "dat het beter is dat we met een nieuw team komen". Over de benoemingen van zijn vrouw en van Leo Brunswijk, de jongere broer van de vicepresident, die enorm veel kritiek hebben geoogst in de samenleving en opnieuw tegen het licht gehouden zouden worden, zegt de president dat dit ook is gebeurd.

Santokhi zegt met de vicepresident een goed gesprek te hebben gehad over de posities die zijn jongere broer namens Abop in het staatsbestel bekleedt. Afgesproken is dat een aantal van de benoemingen "teruggedraaid moeten worden." De issue van de benoemingen is in breder verband besproken in de coalitietop maar ook in de regeringstop, "omdat het soms issues waren die te maken hadden met de onderhandelingen waarbij de verschillende posities op alle niveau's besproken waren". Bij de coalitievorming was bepaald welke partij welke posities zou mogen invullen.

Er doet zich echter een situatie voor merkt Santokhi op dat sommige partijen veel kader kunnen aanleveren en andere hebben "niet zoveel kader met als gevolg dat je vaker bepaalde personen terug ziet in bepaalde posities". In dit kader zal meer invulling gegeven moeten worden aan het principe van eenheid in bestuur dat de regering nastreeft. Wie geen kader in huis heeft om een bepaalde positie in te vullen zal dat moeten overlaten aan een coalitiepartner. Indien in de coalitie geen geschikte persoon gevonden kan worden, zal die in de rest van de samenleving gezocht moeten worden, zegt het staatshoofd. Eenheid van bestuur zal volgens Santokhi de kracht van de regering moeten worden in haar tweede jaar.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina