Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Transportsector moet efficiënter

COMMENTAAR: Transportsector moet efficiënter

17/07/2021 12:00

COMMENTAAR: Transportsector moet efficiënter

 

HET CONFLICT TUSSEN de overheid en de verschillende actoren binnen de transportwereld lijkt een gebed zonder einde te worden. Wanneer het ene deel net een overeenkomst heeft, gaat het andere deel aan tafel en dan volgt weer een ronde toezeggingen, gevolgd door een ronde ultimatum en dan weer de onvermijdelijke ronde staking.

Het is een situatie waarbij eigenlijk te voorspellen is wat er zal gebeuren en toch betekent het een zeer onplezierige zaak voor iedereen die van dit vervoer afhankelijk is. In het Herstelplan 2020-2022 staat ook te lezen dat de regering weet dat koersstijgingen tot gevolg zouden hebben dat benzineprijzen zouden stijgen. De verwachting is dan dat de overheid preventief zou ingrijpen om onnodige inefficiënties binnen de economie te voorkomen. Het is namelijk niet bevorderlijk voor werknemer noch werkgever wanneer arbeid stremt vanwege dit soort zaken en wel drie keer binnen zes maanden.

De directeur van het Nationaal Vervoerbedrijf Fariyal Renfurm blijkt geen antwoorden te hebben op het feit dat de regering de afgesproken werkwijze vertraagt en de knoop maar niet doorhakt. Bij besprekingen met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme is al eens aangegeven dat de dienst moet werken richting verzelfstandiging. De vraag is of dat haalbaar is. In het Herstelplan staat namelijk ook dat de objectsubsidie aan andere diensten, waaronder transport, zal worden teruggebracht van 4,5 procent in 2020 tot 3 procent van het BBP in 2024. Dat lijkt dus een geleidelijke afname. Of daarbij ook verzelfstandiging is meegenomen is niet duidelijk.

Maar wat de sector wel moet begrijpen is dat het allemaal veel en veel efficiënter moet. Het kan niet zo zijn dat bijkans tien jaar na het voornemen van de toenmalige regering om samen met het Nederlandse bedrijf Connexxion de transportsector te reguleren er geen enkel succesverhaal is. Werknemers kunnen nog steeds niet rekenen op vaste aankomst- en vertrektijden van bussen omdat broodvrees heerst. Aan de andere kant staat de onbetrouwbare overheid die al jaren zaken roept zoals geen nieuwe vergunningen, maar deze toch vaker uitgeeft. Beide partijen zullen zich moeten realiseren dat in een periode waarbij efficiëntie van steeds groter belang is er een doorbraak moet komen in dit kat- en muisspel. Gezien de economische situatie liggen er kansen voor de transportsector om met regulering de grote groep mensen van dienst te zijn die niet meer elke dag de auto kan rijden.

Een ander plan dat ergens in een la stof verzamelt, was om de dienstverlening te decentraliseren. Niet elke eindhalte hoeft in de stad te zijn. Wie van Flora naar Onverwacht moet, zou met het oude plan op Poelepantje aansluiting kunnen vinden om naar Onverwacht te vertrekken. Hoe mooi zou het niet zijn als de sector al aan zelfregulering zou beginnen. Doorbraken hoeven niet altijd te komen wanneer het paard sterft omdat het niet bij het mooi hoge gras kon komen aan de andere kant om zich te voeden. Drai drai na lasi.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina