Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Alternatieve afdoening voor jeugdige delinquenten

Alternatieve afdoening voor jeugdige delinquenten

17/07/2021 08:08 - Arjen Stikvoort

Alternatieve afdoeding voor jeugdige delinquenten

 

PARAMARIBO - Het project 'Alternatieve afdoening jeugd hulpofficiersmodel', dat vrijdag van start ging bij Opa Doeli, moet erin resulteren dat jeugdigen die een strafbaar feit hebben gepleegd niet achter de tralies verdwijnen. In plaats daarvan moet hen een leertraining of werkproject worden aangeboden, zodat zij iets kunnen leren van hun verkeerd crimineel gedrag.

Jeugdigen die een minder ernstig delict hebben gepleegd kunnen via het hulpofficiersmodel in aanmerking komen voor een alternatieve afdoening (straf) van hun zaak, legt jeugdofficier van Justitie Mureije Winter uit. "Ze hoeven daarmee niet hun gehele strafproces te doorlopen, maar kunnen in het begin al worden aangepakt met een bijpassende training of een werkproject. Het is de bedoeling dat zij in een vroeg stadium worden bijgeschaafd op het gebied waar zij in tekortschieten."

Volgens Winter gaat het in dit model om de lichte vergrijpen zoals het stelen van een pak koek in de winkel of een vechtpartij op school. "We gaan dan zeer specifiek kijken welke training of werkproject tot een maximum van twintig uur kan worden ingezet." Het model heeft een preventief karakter.

Winter geeft aan dat wanneer de jeugdige (veel)plegers al vroegtijdig worden gewezen op hun gedrag en daarin de juiste begeleiding en interventies krijgen als training- en werkprojecten, de kans kleiner is dat zij later in de grotere criminaliteit belanden. De hulpofficer van justitie bekijkt, nadat er aangifte is gedaan, of de jeugdige ervoor in aanmemerking komt. Verder wordt er gekeken naar hoe de alternatieve afdoening in de prakijk kan worden gebracht, wat de voorwaarden zijn en hoe het leerproject moet worden afgerond.

De rechten en plichten van de jeugdigen zijn daarbij cruciaal. Ook ligt er een belangrijke taak voor de ouders. Zij moeten instemmen om hun kind een leer- of werktraject als alternatieve afdoening te laten volgen, legt Winter uit. In een volgend model, dat later wordt gelanceerd, zullen de ernstigere delicten onder de jeugd via opgelegde taakstraffen aan de orde komen.

Vooralsnog wordt het Alternatieve Afdoening Jeugd Hulpofficiersmodel in Paramaribo en omliggende districten uitgevoerd. "Want kinderen moeten, om een training of werkproject te kunnen volgen, binnen een uur in de stad kunnen zijn." Het ligt in de lijn der verwachting dat het project landelijk zal worden uitgevoerd. "Want elk kind heeft recht op deze kans." Het project wordt gefinancierd door Unicef.

Waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh toonde zich blij met dit "heel bijzonder" project. "Het Openbaar Ministerie is van mening dat insluiten van jeugdigen wel moet, maar pas als het echt niet anders kan. Het is een laatste middel." De vervolgingsambtenaar beaamt dat het model niet voor elke jeugdige is bestemd.

Waarnemend substituut jeugdofficier Ruth Nunes sprak van een mijlpaal in het belang van het kind. "Internationae wetgevig geeft aan dat wanneer kinderen in conflict komen met justitie er dusdanige maatregelen getroffen moeten worden die kindvriendelijk zijn." Bovendien benadrukte Nunes dat de reïntegratie zodanig moet zijn dat wanneer de doelgroep terug in de samenleving komt, zij hervormd is. Het pedagogsiche aspect is daarbij heel belangrijk.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina