Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Betrokkenheid vrouwen in media gestegen

Betrokkenheid vrouwen in media gestegen

15/07/2021 05:54 - Arjen Stikvoort

Betrokkenheid vrouwen in media gestegen

 

PARAMARIBO - Vrouwen zijn in Suriname voor 38 procent vertegenwoordigd in de traditionele nieuwsmedia als televisie, radio en krant. Niet alleen als mediawerker, bijvoorbeeld journalist, maar ook als het gaat om hoe vaak ze worden geraadpleegd in de berichtgeving of als er wordt geschreven over vrouwen. Dit is één van de belangrijke conclusies die voor Suriname uit het regionaal en internationaal onderzoek van de zesde Global Media Monitoring Project (GMMP) naar voren is gekomen.

De resultaten van dit grootste en lang durendste genderonderzoek over vrouwen in de nieuwsmedia dat sinds 1995 vijfjaarlijks wordt gedaan, zijn woensdag in een Zoomsessie gepresenteerd. Sandra Clenem, coördinator van het GMMP in Suriname, zegt dat het een groot verschil is met de voorgaande jaren. "Televisie heeft daarbij zeer hoog gescoord. Bij de geschreven media - de krant - ligt het percentage veel lager."

Het onderzoek richtte zich op de online en traditionele media. X In 2015 scoorden de traditionele media 23 procent. Bij de meting vorig jaar is een groei van ruim 15 procent geconstateerd. Anderzijds is de rol van vrouwen bij de onlinemedia teruggevallen van 38 naar 29 procent. Vrouwen worden vaker ingezet bij sociale onderwerpen, terwijl de rol van mannen zich meer richt op de politieke en economische onderwerpen, zegt Clenem.

Er is dus een lichte stijging te zien in hoe vaak vrouwen in de traditionele media voorkomen of dat zij worden geraadpleegd, maar gezien de bijna evenredige verdeling van mannen envrouwen in de samenleving, is een grotere deelname van vrouwen gewenst. Aan bewustwording daarvoor moet worden gewerkt, vindt Clenem.

Wereldwijd zijn er ook grote verschillen in waar veel of weinig vrouwen tewerk worden gesteld of als bron voorkomen in de nieuwsmedia. Zo bleek uit de Zoomsessie dat Europa het op dit gebied goed doet. Afrika daarentegen loopt ver achter. Wereldwijd zitten de traditionele hoger bij vrouwengendergelijkheid dan de onlinemedia en doet Suriname het goed.

Om documentatie van de GMMP, waaronder resultaten van onderzoeken en rapporten, meer toegankelijk te maken voor Nederlands sprekende mediawerkers, is het noodzakelijk dat die worden vertaald in het Nederlands. Nu gebeurt dat alleen in het Engels, Frans en Spaans.

Verder ligt er een taak voor de overheidsinstanties die zich met mediazaken bezighouden, met name de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, maar ook van de mediahuizen zelf. "Want om tot een goed mediabeleid te komen zijn al die betrokkenen nodig om de vertegenwoordiging van vrouwen in de media te kunnen realiseren. Het heeft niet alleen effect op het uit te stippelen beleid maar uiteindelijk ook op onze kinderen", meent Clenem.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina