Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Tomatensardien is luxe geworden'

'Tomatensardien is luxe geworden'

14/07/2021 21:18 - Ivan Cairo

De NDP-assembleeleden Patrick Kensenhuis (l) en Melvin Bouva (r) dinsdag tijdens een persconferentie in partijcentrum Ocer.

De NDP-assembleeleden Patrick Kensenhuis (l) en Melvin Bouva (r) dinsdag tijdens een persconferentie in partijcentrum Ocer. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De retentieregeling, bedoeld om uit export verdiende US dollars terug te halen naar Suriname, heeft gefaald. Dat concludeert NDP-assembleelid Patrick Kensenhuis. Hij merkt op dat de regeling onder meer bedoeld was om de prijzen van basisgoederen, brandstof, medicamenten en strategische goederen omlaag te krijgen en te stabiliseren. Echter, de prijzen van deze goederen rijzen juist de pan uit, wat volgens hem betekent dat de maatregel niet het gewenste effect heeft en dus is mislukt.

"Tomatensardien is luxe geworden", meent Kensenhuis, een product dat tijden geleden nog "eerste hulp" was voor financieel zwakke huishoudens. Ook eieren, spijsolie, melk en cement zijn vanwege de verhoogde prijzen onbetaalbaar geworden. Voorts zijn medicamenten niet te krijgen of peperduur. Over de retentieregeling zegt de politicus dat er geen transparantie is bij het beschikbaarstellen van retentiedollars voor ondernemers ten behoeve van de import van basis- en strategische goederen.

"De regering schuwt transparantie" op dit stuk. Zo blijken bepaalde importeurs meerdere keren in aanmerking te komen voor retentiedollars zonder dat de criteria daarvoor duidelijk zijn. "De retentieregeling ruikt naar corruptie en oneerlijke concurrentie", stelde de NDP-parlementariër dinsdag tijdens een persconferentie in Ocer. Hij gaf aan per brief vragen aan president Chan Santokhi te hebben gesteld over de retentieregeling, maar tot nog toe heeft het staatshoofd niet gereageerd.

Kensenhuis heeft er ook geen goed woord voor over dat de regering een commissie heeft ingesteld die de armoedegrens moet vaststellen, terwijl aanpassing van het minimumloon uitblijft. Er zijn nog steeds mensen die SRD 8,50 per uur verdienen, meent de NDP'er. Hij benadrukte dat vanwege de economosche crisis veel bedrijven in ernstige problemen zijn gekomen. De politicus hekelt dat de regering solidariteit vraagt van de samenleving maar zelf "lak heeft aan de noden van de samenleving".

De regering moet volgens hem een andere koers te varen en een zodanig beleid te voeren dat de mens centraal stelt. Nu lijkt het erop alsof alleen de rijken mogen overleven. Hij riep de regering op om "wat" te doen aan de prijzen in de winkels zodat iedereen weer melk, eieren en sardien kan kopen. "Regering, stop a pina!" zei Kensenhuis, die aangaf dat de samenleving de kostenverhogende maatregelen niet meer kan dragen. Fractiegenoot Melvin Bouva die aanvoerde dat hoewel de regering een aantal projecten van de vrige regering heeft opgenomen in haar Herstelplan, dit programma niet het beogde resultaat zal hebben. Er zijn te veel onduidelijkheden in het plan.

Ook vaart de regering blind op het kompas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en voert op instructie van het IMF rigoreuze hervormingsmaatregelen door zonder acht te slaan op de desastreuze effecten voor de samenleving. Hij benadrukt dat nog voordat een definitief akkoord is getekend met het Fonds de samenleving de druk al niet meer aankan. De effecten zijn nu al zicht- en voelbaar, meent Bouva, verwijzend naar de subsidies in diverse sectoren waarin de regering is begonnen te knippen. Hij riep de regering op het Herstelplan te wijzigen.

Volgens Bouva heeft de regering tijdens behandeling van dit plan geen letter daarin veranderd en is dit zonder wijzigingen door het parlement goedgekeurd. Aan het einde van de behandeling heeft de NDP zich van stemming te hebben onthouden na daarover met de coalitie te hebben afgestemd. Bouva is van oordeel dat er alternatieven zijn om aan financiering te komen voor de uitvoering van het beleid van de regering. Hij zegt dat er mogelijkheden zijn om één van de vijf grote olievondsten voor de kust nu reeds te gelde te maken.

De vorige regering was daarmee reeds bezig en waren reeds bedragen besproken die Suriname zou opstrijken. Het NDP-fractielid vroeg zich ook af waarom de salarissen bij de rechterlijke macht zullen worden verhoogd, terwijl dat bij andere overheidswerkers nog niet gebeurt. De politius benadrukte voorstander te zijn van goede salarissen voor rechters, maar andere delen van de ambtenarij mogen niet vergeten worden. Hij hoopt dat alle groepen bij de overheid een loonsverhoging krijgen. Uiterlijk 1 augustus verwacht Bouva dat de salarissen van alle ambtenaren zijn aangepast.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina