Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Houders van Oppenheimerleningen staan zeer sterk

Houders van Oppenheimerleningen staan zeer sterk

04/07/2021 16:07

Houders van Oppenheimerleningen staan zeer sterk

 

INGEZONDEN - Op werkbezoek in Nederland hadden de ministers van Financiën en Planning (F&P) en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) in Den Haag strategische discussies met Lazard over het verloop en vervolg van de gesprekken met internationale schuldeisers. Wij vermoeden dat met name het verloop en vervolg van de onderhandelingen met de houders van zogenoemde Oppenheimerleningen een punt van aandacht waren.

Blijkens het persbericht van 14 juni van de houders van de Oppenheimerleningen verlopen deze onderhandelingen ietwat stroef. In het persbericht stellen zij dat het herstructureringsvoorstel van de Surinaamse overheid ver buiten de grenzen ligt van een te goeder trouw voorstel. En dit staat een constructieve dialoog in de weg.

De stellingname van de houders van de Oppenheimerleningen is gestoeld op het feit dat de Surinaamse overheid kennelijk twee verhalen erop na houdt omtrent de economische vooruitzichten en rente- en aflossingsbetalingscapaciteit: één negatief en één positief. Afhankelijk van het gehoor.

Het verschil van inzicht kan voor een belangrijk deel worden verklaard door het al dan niet meenemen van de toekomstige olie- en gasopbrengsten bij het bepalen van de rente- en aflossingsbetalingscapaciteit. Aangezien wij geen onderdeel van de onderhandelingen zijn, vermoeden wij dat op basis van uitlatingen van president Santokhi in de pers.

Hij merkte op deze toekomstige olie- en gasopbrengsten buiten beschouwing te willen laten, omdat er nog geen 'final investment decision' zou zijn genomen door de olie- en gasmaatschappijen. Vraag is of de stellingname van de houders van de Oppenheimerleningen redelijk is. Ons inziens wel. Zij hebben naar onze mening terecht het irrealistische en ridicuul lage herschikkingsbod van de Surinaamse overheid afgewezen.

Immers, met de uitgifte van de 'Oppenheimerlening 2023' hebben zij onder meer bedongen dat de dividenden van Staatsolie op een aparte "offshore" bankrekening worden overgemaakt om van daaruit de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Naar verwachting zal de stroom (toekomstige) dividenden van Staatsolie meer dan ruimschoots voldoende zijn om hieraan te voldoen, onder meer daar:

Staatsolie de Afobakadam vrijwel om niet heeft verkregen terwijl de netto-inventariswaarde van de Afobakadam rond de achthonderd miljoen US dollar ligt (dat is al meer dan de 675 miljoen US dollar schuld);

Staatsolie een voorwaardelijke optie heeft om te participeren als 'contractor' in de offshore petroleumactiviteiten inzake de recente offshore olie- en gasvondsten;

de recente offshore olie- en gasvondsten betekenen dat er in de (nabije) toekomst per definitie omvangrijke opbrengsten (staatsaandeel profit oil) door de verlies- en winstrekening van Staatsolie zullen lopen. Dit zal resulteren in significante bedragen uitkeerbare winst na belasting door Staatsolie. Dus ook als Staatsolie de voorwaardelijke optie om te participeren als 'contractor' in de offshore petroleumactiviteiten niet uitoefent.

Hoe nu de onderhandelingen te vervolgen? Uit onverwachte hoek komt er hulp voor de houders van de Oppenheimerleningen. Enkele dagen geleden verscheen een opmerkelijk artikel in de pers: "Brunswijk wil olie verkopen om volk te helpen". Volgens het artikel denkt de vicepresident twee tot drie miljard US dollar nodig te hebben voor het herstel van de economie. En de suggestie wordt gewekt dat dat geld uit de verkoop van olie kan komen.

Blijkens het artikel zou de vicepresident hebben gezegd: "De president staat er open voor, alleen moet alles volgens de juiste procedures gaan." En ook: "Het was een serieus gesprek en de president vindt het een goed idee. Daarom gaan wij het verder bespreken met Staatsolie." Los van of de verkoop van olie een reële mogelijkheid is, op welke termijn ook, en of daar twee tot drie miljard US dollar mee kan worden opgehaald, is het maar de vraag of het volk wordt geholpen met dit soort 'hoopvolle' berichten? Wij denken van niet.

Zo'n bericht lijkt eerder de onderhandelingspositie van de Surinaamse overheid te ondermijnen. Daar waar de president, eerder bij de schuldherschikkingsonderhandelingen, de (toekomstige) olie- en gasopbrengsten kennelijk buiten beschouwing wilde laten, blijkt hij nu toch serieus te willen kijken naar het te gelde maken van ze. De goede trouw vereist dat dit aspect dan ook gaat worden meegenomen in het bepalen van de rente- en aflossingsbetalingscapaciteit bij de schuldherschikkingsonderhandelingen.

Dit soort berichten zullen de houders van de Oppenheimerleningen sterken in hun overtuiging om vooralsnog geen enkele economisch nadelige herschikking te accepteren. Ook de overige schuldeisers van de republiek Suriname zullen dit opmerkelijke artikel over olieverkoop verwelkomen en vermoedelijk voorlopig een pas op de plaats maken en zich afvragen wat de noodzaak is om te herschikken. Wel een leuke uitdaging voor Lazard om schuldensaneringsonderhandelingen te voeren met een 'virtuele' twee of drie miljard US dollar op de bank.

Fariq Ishaak (FI@albemarleadvisors.com) en Victor Koekkoek (VK@albemarleadvisors.com)

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina