Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Geen total lockdown meer op zondag

Geen total lockdown meer op zondag

03/07/2021 01:01 - Van onze redactie

Geen total lockdown meer op zondag

 

PARAMARIBO - Nog voordat maandag de termijn van de Covid-19-maatregelen verliep, heeft de regering versoepelingen aangekondigd voor de periode 2 tot en met 19 juli. Zo is de total lockdown voor de zondag opgeheven, is individueel sporten weer toegestaan, mogen sport-, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of -gelegenheden open en mogen taxi's weer volop rijden.

De autoriteiten melden dat de scholen en gebedshuizen gesloten blijven. Van de scholen krijgen alleen de examenklassen dispensatie onder strikte naleving van de protocollen. Gehoopt wordt om vóór 11 juli in overleg met de religieuze leiders te komen tot gefaseerde openstelling van gebedshuizen. Op 23 juni meldde de regering dat er nog geen eenduidig standpunt is onder religieuze leiders over het openstellen van de gebedshuizen.

De Interreligieuze Raad in Suriname zei haar deuren niet te willen openen vanwege de vele doden en besmettingen. Praeses Desire Peerwijk van het Comité Christelijke Kerken vond het nog niet de tijd om de kerken open te doen. Maar een week daarvoor - 16 juni - had de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten in Suriname juist gepleit voor openstelling van de gebedshuizen.

 

Maatregelen 2-19 juli

 

Maatregel 1

1. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten.

2. Neem de anderhalve meter fysieke afstand, de zogeheten Covid-19-afstand altijd in acht.

3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik handsanitizer.

4. Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 2

1. Het uitgaansverbod is gedurende deze periode dagelijks van 18:00 uur tot 06:00 uur.

2. Gedurende het uitgaansverbod mogen slechts de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven.

3. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.

4. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan.

5. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19-crisis managementteam.

6. De door het Outbreak Managementteam goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19-preventieprotocollen worden gerekend tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten.

7. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3

1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan vijf personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblée, de regering, de Staatsraad en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.

2. Voorgaande is niet van toepassing op groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen en kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar.

3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1 is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen.

4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan.

5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.

6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan tien personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten.

6.1. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19-crisis managementteam.

6.2. Gebedshuizen zijn gesloten.

6.3. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn eveneens niet toegestaan.

7. Contactsporten zijn verboden.

8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan onder naleving van geldende protocollen.

9. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg.

10. Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4

1. Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met in achtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Maatregel 5

1. Het is verboden in deze periode de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben: nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;bordelen; bars; restaurants; casino's;gok- en vermakelijkheidsgelegenheden; kansspelkantoren; recreatieoorden;

2. In deze periode is het uitsluitend met inachtneming van de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19-preventieprotocollen, toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben: alle andere, dan de in het eerste lid genoemde commerciële lokaliteiten: van maandag tot en zondag van 06:00 uur tot 17:00 uur; restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, afhalen dan wel leveren van eten (afhalen en drive-thru dagelijks van 06:00 tot 17:00 uur en bezorging dagelijks 24 uur).

3. Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera worden dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie).

4. Werkgevers van bedrijven die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19-preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6

1. De grenzen zijn in de deze periode geopend voor personenverkeer. Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht. De vliegmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle en handhavingsplicht. De volgende documenten zijn vereist: bewijs van volledige vaccinatie, negatieve PCR-test en geldige reisdocumenten.

2. Niet of niet volledig gevaccineerden zijn gehouden aan quarantaineplicht conform de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het ministerie van Bibis.

3. In deze periode worden uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim: Nederland, Caribisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana en de Verenigde Staten (outbound en inboundvluchten voor cargo en personenverkeer); Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek (uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer); Haïti (geen personenverkeer toegestaan).

4. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal tussen 2 en 19 juli 2021 het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag en vrijdag toegestaan zijn.

5. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het Sars-CoV-2 zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen.

6. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 zullen tussen 2 en 19 juli in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij in het bezit zijn van een negatief PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur vóór vertrek van de vlucht naar Suriname; en na aankomst zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.

7. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 zullen tussen 2 en 19 juli in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.

8. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen.

Maatregel 7

Scholen en onderwijsinstellingen blijven vooralsnog gesloten, op de examenklassen na. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur neemt contact op met de scholen voor nadere instructies.

Maatregel 8

Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina