Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Spoor bijster

COMMENTAAR: Spoor bijster

26/05/2021 12:00

COMMENTAAR: Spoor bijster

 

DE REGERING IS het spoor bijster door het falen om de alom gepredikte eenheid en het onderlinge vertrouwen gestalte te geven. Het politieke verbond tussen de VHP, NPS, PL en Abop is danig aan het wankelen, wat de afgelopen dagen tot uiting is gekomen tijdens een protestdemonstratie. De sfeer was grimmig en gaf uiting aan de ontevredenheid onder delen van de bevolking over de gang van zaken in het land. Schokkend was het verzet van de leden van de politievakbond van wie de leiding zich in krachtige bewoordingen heeft uitgelaten over het uitblijven van realisatie van het wensenpakket.

Op een persconferentie heeft de regering gezegd het ongeduld van de samenleving te begrijpen en de belofte gedaan zaken anders aan te pakken. De pers maakte duidelijk dat de president geen nieuwe gezichtspunten presenteert en de Communicatiedienst Suriname herhaalt telkens het aangekondigde fresh capital, terwijl de samenleving verder verpaupert.

De beweerde eenheid, vasthoudendheid aan normen en waarden en openbaarheid van bestuur, houden niet langer stand. Rond de benoeming van Leo Brunswijk tot directielid bij de EBS bleek de kwetsbaarheid van de eenheid binnen de coalitie. Het hem toespelen van tal van functies legde de zucht naar meer posities in één hand, in het staatsbestel, bloot. De fracties van de NPS en VHP hebben geëist de besluiten van de regering over Brunswijk terug te draaien. Niets is zo lastig dan dat de voorkeurspositie van het broertje van de vicepresident door bondgenoten ondeugdelijk is verklaard.

Oorzaak van het probleem is de jacht naar posities in commissies en raden van toezicht en raden van commissarissen na de verkiezing. Een spannend moment is ook de stoelendans bij de keuze van ministers. Belangrijk is dat de commissies en raden op hun noodzakelijk bestaan worden doorgelicht, want ze zijn in grote mate mede schuldig aan de chaotische administratieve organisatie.

Er zijn ook nog andere dieptepunten die de geloofwaardigheid van de coalitie hebben aangetast. Opmerkelijk gaf Leo Brunswijk nota bene in een sportprogramma bij de STVS, een opsomming van blunders door de regering begaan, waarmee hij kennelijk de criticasters, die zijn benoemingen aan de kaak stellen, de mond wil snoeren. Een diepe wond is geslagen in "het optreden in eenheid".

Alsof dat niet genoeg is bracht hij in het programma M'manten taki de VHP een zweepslag toe. De partij werd onaanvaardbaar gedrag verweten door te speculeren op het vertrek van Abop minister Diana Pokie en de bereidheid de post over te nemen. Dit is een ernstige uitglijpartij van een bondgenoot die ernstige gevolgen kan hebben voor de overlevingskansen van de coalitie.-.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina